TitBut


Notifications
Clear all

Vinta kutumbam

 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

nEnu maa ammaku naannaku okE kooturini. naaku oka annayya unnaaDu. vaaDiki peLli ayindi. naaku peLli ayina renDELlaku vaaDiki ayindi. maa aayana tO mooDELlu kaapuram cEsaanu. kaani pillalu kalagalEdu. endukO teliyadu. maa aayanalO E lOpam lEdu. nEnuu #healthy# gaanE unnaanu. iddaram okka rOju kooDaa dengincukOkunDaa nidra pOlEdu. ayinaa pillalu lEru.

oka rOju aa aayana aaksiDenT lO pOyaaDu. aa digulutO samvatsaram tirakkunDaanE maa amma pOyindi. nEnu maa puTTillu cEraanu. maa aayana cEstunna udyOgam cEstunnaanu. maa naannanu nEnu, nannu maa naanna ODaarcukODam tappa vErE Emee ceyyalEni paristiti.

maa naannaku kooDaa cinna vayasE. 45. maa ammaku 43. maa naanna aafeesuku pOvaDam raavaDam tana room lO koorcODam. amma pOyina taruvaata taagaDaaniki alavaaTu paDDaaDu. nEnu ennO saarlu annaanu.

"naanna nuvvu maLLee peLli cEsukO raadoo" annaanu.

"vaddammaa. naaku nuvvu neeku nEnu mana madhya mooDO manishi enduku" annaaDu naanna.

naaku peLliki mundu oka baayi frenD unDae vaaDu. vaaDitO renDu mooDu saarlu dengincu kunnaanu kooDaa. vaaDu iTeevala kanapaDDaaDu. naa gurinci telisi baadha paDDaaDu. vaaDiki inkaa peLli kaalEdani telisindi. nannu peLli cEsukunTaa vaa ani aDigaanu. antE marala kanipincaDam maanEsaaDu. prati vaaDikee kanne pilla kaavaali vaaDu antaku mundu enta mandinannaa dengoccu. idi ee naaTi ruulu.

oka rOju raatri naanna baagaa taagi vaccaaDu.

"naanna ee rOju koncem ekkuva ayindanukunTaanu" annaanu.

"avunammaa. jeevitam meeda virakti kaligindi. adi marci poaDaaniki koncem ekkuva taagaanu." annaaDu

"sarE bhOjanaaniki lEvanDi" ani ceppi kicen lOki veLlaanu. maralaa vaccETappaTiki naanna cEtilO glaas undi naaku cirrettu koccindi nEnoo oka glaas teesukoni aayana mundu nilabaDDaanu.

"EnTE" annaaDu

"naakoo poyyanDi mandu. meekoo bhaarya pOyindi. taagutunnaaru. naako moguDu pOyaaDu nEnoo taagaaligaa" annaanu.

"mee ammanu maricipOlEka pOtunnaanu" annaaDu naanna

"naakoo raatriLlu beD meeda paDukOgaanae naa moguDu gurtukostunnaaDu kadaa" annaanu.

"mee amma sthaanam evaroo bhartee ceyyalEru" annaaDu

"avunu amma caalaa mancidi." annaanu

"ivannee neetO ceppa kooDadu kaanee, ee rOju taTTukOlEka oka kaal garal daggaraku veLlaanu. mee amma vayasE. kaani naaku tRupti kalagalEdu" annaaDu naanna.

"okka rOju tOnE elaa maricipOgalaru. vaaraani kOsaarannaa manci seksee ammaayilatO, mee vayasu vaaLlatO, seks ceyyanDi. adE alavaaTu avutundi" annaanu.

"neeku ceppalEdu kaani nEnu caalaa mandi daggaraku veLlaanu. nee vayasu ammaayila daggara nunDi mee amma vayasu vaaLla daakaa. kaani evaroo tRupti ivva lEdu" annaaDu naanna.

aayanaku kaLlalO neeLlu vastunnaayi. nEnu veLli naanna pakkana koorcunnaanu. aayananu vaaTEsukoni aayananu Odaarustunnaanu. maa DaaDee kooDaa nannu gaTTigaa vaaTEsukoni "nuvvu unnaavu kaabaTTi saripOyindi lEka pOtE naaku evarunnaaru ceppu. unna okka koDuku kODalu bangaloor lO unnaaru" annaaDu naanna.

"DaaDee adEnTi nEnu lEnaa. mee kOsam Emanna cEstaanu. ceppanDi. nEnEmannaa meeku saayam ceyyagalanaa".´ani aDigaanu.

"avunamma nuvvu okka daanivEnamma naaku saayam ceyyakaligEdi. nuvvu kooDaa lEka pOtE nEnu cacci pOtaanu" annaaDu naanna.

"aa maaTalu aayanavikaavu. aayana kaDupulO unna mandu maaTlaaDistoo undi" anukunnaanu.

nEnu naannanu naa gunDelaku adumu kunnaanu. naanna tala naa gunDela meeda adumukunToo undi. naa ettaina saLlaku aayana moham ruddukunToo unnaaDu. appuDunEnu #front open nightee# lO unnaanu. naanna EDavaDam taggindi. naa cEtullO haayigaa naa saLla meeda tala peTTukoni paDukunnaaDu.

maa naannaku inkaa EmEmO ceyyaalani undi. Emi ceyyaali? nEnu naa naiTee ki unna pai baTan&s vippEsaanu. ippuDu naa saLlu munduku dookaayi. ippuDu naa saLlu naanna buggalaku ruddu kunTunnaayi naaku kooDaa caalaa rOjula taruvaata magaaDi sparSa naa saLlaku tagulutoo undi. haayigaa undi.

"ammaa savaatee. ee DaaDee kOsam enta Sraddha teesukunTunnaavammaa" annaaDu naanna

"#thanks# naanna. oka kooturigaa ninnu santOsha peTTaDam naa dharmam" annaanu.

nEnu inkaa renDu baTan&s vippEsaanu. ippudu naanna Sareeram naa onTiki adumukunToo undi. naanna moham naa balisina saLla madhya undi. naanna tana mukkutO naa saLla madhya poDustunTe naaku cakkiligiligaa undi. kilaa kilaa navvaanu. (migilindi repu)

vinta kuTumbam
#Daily INCEST SEX Serial#
madanmOhan

ippuDu naa meDa, saLlu poTTa daakaa naiTee renDu gaa viDipOyindi. naanna moham lO santO sham kanapaDindi. naanna naa saLla mucikalu muddulaaDutunnaaDu. saLla mucikalu nOTlO peTTukoni ceekutunnaaDu. modaTlO naanna cEta alaa naa saLlu ceekincukODam #guilty# gaa feel ayyaanu.kaani ennaaLlayindO aa sukham cavi cooci. kaadanalEkapOyaanu.

paapam puNyam pakkana peTTaanu. aanandam anubhavistunnaanu. DaaDee naa renDu saLlanu maarcimaarci ceekutunnaaDu. kaani DaaDee Endi naa tO seks ceyyaDam EmiTi. saLlu pisakaDam saLla mucikalu ceekaDam kooDaa seks ceyyaDamE kadaa. kaani EdO aanandam. paapam anukonTE elaa. ee sukham bayaTa dorakaalanTE entO risk ceyyaali. naanna daggara naalugu gODala madhya labhistunTE kaadanaDam enduku anukunnaanu.

nEnu DaaDee talanu naa saLla madhya adumukunnaanu. naakoo toDala madhya jila rEgindi. inkaa inkaa EdEdO kaavaali anipistoo undi.
naa manasu konni samvatsaraala venakku tirigindi naaku #incest# kotta Emee kaaDu appaTiki naaku annayyaku peLli kaalEdu. caduvukunTunnaamu annayya caalaa andamgaa unTaaDu. entO mandi ammaayilu kaalEjee lO annayyaku lav leTarlu raasE vaaLlu avannee naaku coopincEvaaDu.

oka rOju nEnu annayya inTlOonTarigaa unnaamu. annayya paDukoni unnaaDu. nidra pOtunnaaDu. annayya bermuDaa lO nunDi annayya moDDa ettugaa undi. appaTi daakaa nEnu moDDanu cooDalEdu. kutoohalam aapukOlEka annayya bermuDaa kindiki laagi annayya moDDa paTTukunnaanu.munduku venakku ooputunnaanu. annayya kaLlu tericaaDu nannu coosi navvaaDu.

naa toDala madhya ceyyi peTTi "deenini ikkaDa peTTanaa" annaaDu.

"ammO vaddu" annaanu akkaDi nunDi paari pOyaanu.

annayya naa venTa vaccaaDu iddaram maa room ku veLlaamu beD meeda paDDaamu "akkaDa peTToddu kaani okaridi okaram ceekkundaamu" annaaDu. nEnusarE annaanu iddaram 69 lO cEsukunnaamu annayya lavaDaa naa noaTi ninDaa undi. caalaa TEsTee gaa undi. annayya vaTTa kaayalanu savaradeestoo annayya lavaDaa tinEsaanu. annayya kooDaa naa pookuni tinTunnaaDu. korikEstu nnaaDu jurrukunTunnaaDu. dengincu kODam kannaa ilaa cEsukODam entO baagundi.

annayya moDDa anta peddadigaa unTundi ani anukOlEdu. intalO annayya naa nOTlOne kaarcukunnaaDu. naaku appaTikE renDu mooDu saarlu kaaripOyindi. taruvaata kooDaa amma naanna lEnapuDu nEnu annayya 69 lO ceekkoDam naakkODam cEsukonE vaaLlam kaani dengincukonE lEdu.

annayya peLli kudirindi. amma naanna peLliki pilavaDaaniki veLlaalru

"cellaay i cellaayi naaku peLli avabotOndE kaasta naaku #Training# ivvavE" annaaDu

"endulO naayanaa #Training# annaanu.

"dengincukODamlO" annaaDu.

appaTikE nEnu pils gurinci telusukunnaanu. andukE annayyatO dengincukoavaalani anukunnaanu. kaasta beTTu cEsi taruvaata oppukunnaanu. aa rOju annayya nannu dengaaDu. modaTi saari denguDu sukham ruci coosaanu. taruvaata annayyaku peLli ayindi. annayya odinanu dengutunnaaDu.

oka rOju maa odina nannu aDigindi.

"Emmaa maradalaa. peLli ki mundume annayya ninnu dengaaDaa" ani aDigindi.

nEnu shaak tinnaanu.

"anta vaddulE talli mee annyyE ceppaaDu. nee pooku lEta kobbari cippalaa undaTa kadaa" andi maa odina.

nEnu tala vancukoni "avunu" annaanu.

maa odina nannu gaTTigaa vaaTEsukoni muddu peTTukundi. #You are lucky girl# andi.

oka saari nEnu naa annayya inTiki veLlaanu. annayya lEdu. odina maatram undi. nannu beD room ku laakkeLlindi. aarOju moTTa modaTi saarigaa #lesbian sex# odina tO ruci coosaanu. okari pookulu okaram tinEsaamu iddarikee renDu mooDu saarlu #orgasms# ayyaayi. eppuDu vaccaaDo annayya maa iddarini coostunnaaDu. nEnu siggu paDi duppaTi kappukunnaanu kaani odina baTTalu lEkunDaa alaagE nilabadi undi.

"EnTammaa mee annayya nee onTlO Emee cooDanaTTu alaa kappukunTunnaavu" ani naa duppaTi laagEsindi. nEnu naavvutoo siggutO tala vancukunnaanu. intalO annayya kooDaa baTTalu vippEsukoni maatO jaayinayyaaDu. mundunannu dengi taruvaata odinanu dengaaDu.

annayya naa pookulO tana moDDa peTTi dengutunnaappuDu odina naa pirralu annayya vaTTa kaayalu nimurutoo undi. annayya moDDa antaku mundukanna caalaa peddadigaa anipincindi. annayya okkokka pOTu naa pookulO poDustunTE naa praaNam jillaarcukupOyindi. appaTikE naa pookulO nunDi rasam kaaripoatoonE undi. annayya naa pooku ninDaa kaarcEsaaDu. taruvaata odinanu dengaaDu. kaani annayya moDDanu vadalaDam naaku buddhi kaalEdu.

alaaga sandu dorikinappuDalla annayya vaaLla inTiki veLli annayyatO dengincu kunTu nnaanu. naanna naa saLlu ceekutunTE naaku annayya tO dengulaaTa gurtuku vaccindi.(inkaa undi)

Quote
Posted : 25/09/2010 2:07 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

alaaga sandu dorikinappuDalla annayya vaaLla inTiki veLli annayyatO dengincu kunTu nnaanu. naanna naa saLlu ceekutunTE naaku annayya tO dengulaaTa gurtuku vaccindi.(inkaa undi)

ippuDu naa onTi meeda baTTalu lEvu naanna naa baTTalannee laagEsaaDu. naa saLlu pisuktoo ceekutunnaaDu.

E maaTa kaa maaTE ceppukoavaali. naanna kooDaa baagaa #handsome# gaa unTaadu. kaani naaku eppuDoo naanna tO #sexual feeling# kalaga lEdu. papaam naannaku amma pOyinappaTi nunDi seks sukham lEdu. maa aayana pOyinappaTi nunDi naa pooku kooDaa pastulu. oka kooturigaa nEnu maa naannaku saayam ceyyali kadaa.

nEnEmee kanne pillanu kaadu. moguDitO mooDELlu dengincukunnaanu. pOnee #incest sex# anTae paapam anukonTE maa annayya tOnE dengincukunnaanu. paigaa naaku seks anTE praaNam. maa aayana unnappuDu okka rOju kooDaa maa aayana moDDa naa pookulO peTTi dengincukoakunDaa nidra pOlEdu. alaanTidi samvatsaram paaTu naa pookuku maDDa vaasana tagalalEdu. maa annayyatO, maa odinatO seks cEsina nEnu naannatO dengincukunTE tappEmundi anukunnaanu.

naanna moDDanu naa pooku ninDaa dOpEsu kOvaalanu kunnaanu. appuDu naanna annaaDu "cooDamma svaatee inka caalu. manam inkaa dooram veLla kooDadu" annaaDu.

"adEnTi DaaDee madhyalO aaputaananTaaru. mee santOshamE naa santOsham kadaa. meeru naaku ennO koniccaaru. nannu santOsha peTTaaru. nEnu kooDaa mimmalnu santOsham peTTaalikadaa" annaanammaa.

naakoo santOshamgaa unDaalani undi. nuvvu maLleepeLli cEsukoni, naaku manumalanu manumaraaLlanu kani istE santOsham kadammaa" annaaDu DaaDee.

"vaddulE naanna oka saari ayindi kadaa peLli. inka caalu. aa sambaram teeripOyindi. meeku nEnu naaku meeru. meeru nannu entO gaaraabamgaa pencaaru. nEnu mee Runam teercu kunTaanu." annaanu.

naanna badulu ceppalEdu. kaani aayana paijamaalO baagaa ettugaa lEcindi. inka nEnE munduku poadaamanukunnaanu.

"DaaDee meeru paiki lEci mee paijamaa kindiki jaarcanDi" annaanu.

maa DaaDee lEci nilabaDDaaDu nEnu aayanapaijamaaku unna baTTan&s vippaanu. paijamaa kindiki jaarcaanu. nEnu anukunna daani kanTE DaaDee moDDa baagaa laavugaa poDuggaa undi maa aayana moDDa kannaa reTTimpu undi. nEnu kooDaa cakaa cakaa naa naiTee vippaanu. aayana naa edurugaa nilabaDi unnaaDu kadaa. aayana moDDa 90 DigreelalO naa moham meeda aaDutoo undi.

caalaa rOjula taruvaata aaDadaani edurugaa moDDa nigaDa beTTaDam adee sonta kooturi mundu, koncem vaNukutunnaaDu naanna nEnu maa naanna vaTTakaayalanu nimurutoo, aayana moDDanu nOTlOki teesukoni capparincaanu DaaDee naa talanu paTTukoni tana moDDanu poortigaa naa nOTlOki neTTaaDu.

nEnu naanna moDDanu bayaTaku teesi naa naalukatO naanna moDDa poDugunaa naakutunnaanu naanna moDDa paina unna skin venakku tOsi erraTi moDDa gunDunu capparistunnaanu. samvatsaram nunDi nilava cEsukunna sTaak naa nOTlOki cimmindi nEnu DaaDee pirralameeda cEtulu vEsi naa mohaaniki adumukunnaanu naanna kaarcina rasam mottam naakEsaanu.
oka saari kaari pOyina taruvaata naanna moDDa sanna baDindi. Emmaa inkapaDukundaamaa annaaDu unDanDi DaaDee appuDenaa. anToo naanna moDDanu maralaa nOTlO kukkukoni ceekutunnaanu.

DaaDee naa vanka aaScaryamgaa coostunnaaDu. naa buggalu nimurutunnaaDu "svaatee, neekoo seks kOrikalu ekkuvE innaaLlu elaa taTTukunnaa vammaa" annaaDu naanna.

"andukE kadaa naannaa eepani ceyyaDam. meeroo okaamenu coosukoni nEnoo oka kurraaDini coocukoni allariavaDam kanTE idi mElu kadaa. ayinaa ee kaalam kurraaLlaku maa paaTi lavaDaa ekkaDundi ceppanDi" annaanu naanna lavaDaa nimurutoo.

"adi nijamE kaani neeku moDDa ceekaDamlO inta praaveeNyam ekkaDidi. idi varaku evari moDDalannaa ceekaavaa" annaaDu.

"avunu naanna nEnuannayya moDDa ceeki ceeki manci anubhavam gaDincaanu" ani ceppa bOyaanu kaani mingEsaanu.

DaaDee naa pakkanE koorcuni naa cuTToo cEtulu vEsi nannu gaTTigaa vaaTEsukunnaaDu. nEnu DaaDee moDDanu paTTukoni munduku venakku ooputunnaanu. naa naiTee vippeyyaDam valla DaaDee naa Sareeram mottam coostunnaaDu. naa onTini taDumutunnaaDu. naanna nannu gaTTigaa inkaa inkaa gaTTigaa kowgalincukuni nalipEstunnaaDu.

"naa muddula kooturiki manci lovely seksee baaDee undi. ippaTi daakaa ninnu baTTalu lEkunDaa cooDalEdammaa. ippuDu inta daggaragaa ninnu onTi meeda noolu pOgu lEkundaa coostunTE naa muddula kooturu inta andamgaa undaa ani pistoo undi. eppuDo cinnappuDu coosaanu appuDu neeku inkaa saLlu raalEdu. intalO entagaa edigipOyindi naa ciTTi talli. entO andamgaa seksee gaa edigaavu svaatee. neekukurraaLlu dorakarannaavu. ninnu nee seksee baaDeeni coostE kurraaLlandaroo nee gudda cuttoo tirugutaarammaa" annaaDu naanna.

"avunu naannaa. nuvvu ceppindi nijamE. neeku oka vishayam ceppaalanukunTunnaanu. mari nuvvu elaa #receive cEsukunTaavO teliyadu kaani nEnu ceppEdi pacci nijam" annanu.

"EmiTammaa adi. nuvvu Edi ceppinaa tanDri kooturini dengaDam kanTE ghOramgaa unDadu kadaa" annaaDu naanna naa toDalu nimurutoo.

"alaanTidE naannaa" annaanu.

"ceppammaa" annaaDu

"DaaD naakoo annayyakoo odinakoo #sexual relation# undi" annaanu.

naanna koncem aaScaryapOyaaDu "anTE nuvvu mee annayyatO dengincukunnaavaa" annaaDu.

"avunu DaaD nEnu annayya tOnE kaadu odinatO kooDaa paDukunnaanu" annaanu.

"adE nijamaitE mancidE. nee ishTam vaaLla ishTam" annaaDu.

"DaaDee nuvvunEnu dengincukunnaTTu nEnu annayyakoo odinakoo ceppanaa" annaanu.

"nijamgaa ceputaavaa" annaaDu naanna.

"avunu naanna mana faamilee lO rahasyaalu unDakooDadu kadaa odina seks vishayam lO caalaa Opan gaa unTundi naatO. nuvvu kaavaalanTE nuvvu odinanu kooDaa denga vaccu. maama gaari tO dengincukODaaniki kODalu siddhamgaa undi" annaanu naanna lavaDaa pisukutoo

"nijamaa naa kODalu naa tO dengincu kunTundaa nammalEkapOtunnaanu" annaaDu naanna.

kOdali pooku talcukOgaanE naanna lavaDaa baagaa lEcindi. kaDDee laagaa tayaarayindi. "DaaDee manam beD room ku pOdaam pada. akkaDa dengincukundaamu" annaanu.

nEnu naanna beD room ku veLlaamu okari pakkana okaram paDukunnaamu.

"DaaDee ippudu nuvvu nEnu dengincukundaamu. meeru nannu elaa dengutaaru. naa meeda ekki dengutaaraa lEka nannumee meeda ekki dengamanTaaraa. lEka meeku #favourite position# Emannaa undaa" ani aDigaanu.

EdO indaakaTi nunDi kooturi saLlu pisakaDam pookunaakaDam cEsaaDu kaani dengaDam vaccEsariki koncem siggu biDiyam feel avutunnaaDu. DaaDee maarumaaTlaaDakunDaa naa meedaku ekkaaDu nEnu naa renDu kaaLlu baagaa viDadeesaanu. naa cEtini kindiki pOnicci DaaDee lavaDaanu paTTukoni naa pooku pedaala madhya aanincukunnaanu.

amma pOyina taruvaata aayana inTlO dengaDam adE modaTi saari nEnu naanna lavaDaanu paTTukoni munduku venakku oopu tunnaanu. naa pookulO kooDaa baagaa rasam kaari looju gaa undi naa pooku.

"ammaayi svaatee, nee pooku dengutunTE mee amma pookulO moDDa peTTi denginaTTundi. mee amma iccinanta sukham istunnaavu. mee amma kooDaa baagaa dengincukonEdu. ninnu dengutunTE mee amma gurtuku vastoo undi. neeku inkO vishayam telusaam mee amma dengincu konE TappuDu caalaa #aggressive# gaa unDEdi. naa paiki ekki dengEdi. okkOsaari EmanDee manam ee rOju E pOjulO dengincukundaamu" ani aDigEdi ee rOju EmivanTa ceyyamanTaarooannanta #casual# gaa. ninnu dengutunTE mee amma gurtuku vastoo undi. asalu nuvvumee amma laagaanE unTaavu svaatee." annaaDu DaaDee.

"DaaDee meeru nannu dengutunnappuDu kaLlu moosukoni ammanu talcukunToo dengutunnappuDae ardham cEsukunnaanu meeku ammanu dengutunnanta feeling kaligindani"annaanu.

"taanks svaatee. nuvvu naa kooturivi andukE naa manasu ardham cEsukunnaavu"annaaDu naanna.

maralaa naanna nannu dengaDam moda leTTaaDu. kaLlu moosukoni ammanu dengutunnaTTu oohincukunToo dengutunnaaDu. laagi laagi dengutunnaaDu. naakoo denguDu kottakaadu kaabaTTi haayigaa enjaayi cEstunnaanu. nEnu maa tram maa aayananu talcukODam lEdu. maa naanna dengutunnaTTu gaanE enjaayi cEstunnaanu. endukanTE naaku maa annayyatO dengincukonTE vaccina trill maa aayanato dengincukunnappuDu kalaga lEdu. andukani maa naanna dengutunnaTTu oohincukunToo enjaayi cEstunnaanu.

"naannaa naanna baagaa dengu inkaa speeD gaa dengu" annaanu.

"ammaa svatee #I love you swathi I love you# nuvvu caala seksee gaa unnaavu.nee pooku nee pirralu seksee gaa unnaayi. amma amma svatee rOjoo dengincukunTaavaa mee naannatO dengincukunTaavaa" annaaDu naanna.

"avunu naannaa #I love you DaaD# manam iddaram prati rOjoo ilaagE dengincukundaamu." annaanu.

appaTi daakaa maa naannanu seksee gaa kis ceyya lEdu. ippuDu naannanu seksee gaa kis cEstunnaanu. naanna pedaalanu ceekutunnaanu. naa naalukatO naanna naaluka penavEsi ceekutunnaanu. nEnu naanna lavars maadiri ceekkunTunnaamu. naannanu lavar anukonTEnE oLlantaa jaladaristoo undi. pookulo jila rEgindi. naanna moDDa naa pookulO peTTinappuDu maa aayana maDDa kannaa padintalu sukhaanniccindi.

naanna nannu pai nunDi dengutunTE nEnu kindi nunDi edurottulu istunnaanu. naanna tana moDDanunaa pookulO peTTi ruddutunnaaDu.(INKAA UNDI)

ReplyQuote
Posted : 25/09/2010 2:08 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

nEnu kooDaa naa pooku paiki etti #Daddy I love you# anToo paiki egarEsaanu.

#I too love you baby# anToo naanna tana maDDanu naa pookulo adimaaDu.

DaaDee lavaDaa lO nunDi veccagaa dravam naa pookulO ki cimmindi. DaaDee tana nOTitO naa nOru moosaaDu tana pedaalatO naa pedaalu jurrukunTunnaaDu. ee kaalam kurraaLlaku E maatram teesi pOkunDaa seks cEstunnaaDu. naaku entO haapee gaa undi. #effortless# gaa naaku oka baayi frenD dorikinanduku. DaaDee maDDa lO nunDi rasam inkaa cimmutoo nE undi ammO DaaDee lO inta sTaak undaa anukunnaanu. iddaram viDi vaDDaamu pakka pakkanE paDukunnaamu.

DaaDee naa kaLlalOki coostoo "svaatee my lovely daughter, #I love you#" annaaDu.

kotta prEmikuDu tana prEyasiki ceppinaTTu ceppaaDu. nEnu naanna maaTalaku murisipOyaanu.

"naanna naa pooku baagundaa mee moDDaku sari pOyindaa. nEnu accam amma laagaanE dengincukunnaanaa" ani aDigaanu.

naanna badulu ceppa lEdu nannu gaTTigaa vaaTEsukunnaaDu nannu muddulatO muncettaaDu.

"accam mee ammanu denginaTTE undammaa kaani oka vishayam talli. mee ammanu caalaa EnDludengaanu. ninnaTi daakaa mee ammanu marcipOlEkapOyaanu. ee rOju ninnunee pooku denginataruvaata mee amma gurtuku raalEdu. ninnunaa kooturugaanE dengutaanu. ninnu mee amma anukoni nannu nEnumOsam cEsukOlEnu.nuvvu kooDaa nee DaaDee toa dengincukunnaTTE dengincukO. nEnu dengETappuDu mee aayananu gurtu teccukOku" annaaDu

naanna enta praakTikal manishO ardham ayindi.

"ammaa svaatee naa muddula kooturaa inkokka saari nee pookunu denganistaavaa" ani aDigaaDu naanna

nEnu badulu ceppakunDaa naanna moDDanu teesukoni naa pookumeeda ruddukunnaanu.

"naanna meeru vellakilaa paDukOnDi. nEnu meemeeda ekki dengutaanu" annaanu.

naanna vellakilaa relaakseD gaa paDukunnaaDu nEnunaanna meeda paDukunnaanu. kindiki jarigi naanna lavaDaanu cEtullOki teesukoni muddulu peTTukunnaanu. naanna moDDanu nOTlO peTTukoni ceekaanu. naa cEtullO naannamoDDa gaTTi paDa saagindi.

"ammaayi svaatee nee cEtullO EdO mantram undammaa oka saari dengitE araganTa ku kaani lEvani naa moDDa nee ceyyipaDagaanE padi nimishaalalO gaTTi paDindi. #I love you svaatee I love your pooku. I love your denguDu#" annaaDu naanna.

"EnTi naanna ee sagam ingleelsh saga telugu" annaanu naanna naDumu meeda koorcunToo nijam gaa naa cEti mahima EmO gaani naanna moDDa sTeel raaD laa nikkEsindi. naa kuttalO dooraDaaniki reDee gaa undi naanna moDDa nEnu munduku ongaanu. naa saLlu naanna gunDela meeda aaDutunnaayi.

nEnu ongi naanna pedaala meeda muddu peTTukunnaanu naa naaluka naanna naaluka pena vEsukunnaayi iddaram seksee gaa muddulaaDu kunTunnaamu. muddul kooturi kowgiTlO naanna kurraaDai pOyaaDu. naanna nigiDina moDDa naa toDala madhya guccukunToo undi.

"naannaa nee moDDatO naaku ee raatrantaa dengincukoavaalani undi naannaa" annaanu gOmugaa.

"nee ishTam amma naa moDDa nee pookulO unTE naaku entO haapee gaa undi. nuvvu naa moDDa meeda nee pooku peTTi koorcoaDam coostunTE naaku oLlantaa jaladaristoo undi"annaaDu naanna.

"naannaa nEnu eppuDu denginaa nee meeda ekki dengutaanu naannaa. maa aayana unDagaa ee muccaTa teeralEdu. naanna daggara teercukunTunnaanu" annaanu.

"ammaayi svaatee naaku peLli ayi innELlayinaa, nee to dengincukunTunnappuDu anubhavincina sukham eppuDoo kalagalEdu" annaaDu naanna.

"aitE inkanEm naanna. nuvvu nEnu jeevitaantam ee sukham anubhaviddaamu" annaanu.

inka maa madhya maaTalu lEvu nEnunaanna moDDanu baagaa lEpi daani meeda naa pooku peTTi koorcunnaanu. naanna moDDa naa pookulOki sarruna doosukupoayindi. nEnu paiki kindiki oogutunnaanu. nanna kindi nunDi naaku edurottulu istunnaaDu.

alaa araganTa sEpu dengincukunnaamu. alaa dengincukunToonE nEnumunduku ongi naanna pedaalu muddulaaDutunnaanu. naa oogutunna saLlu naanna paTTukoni pisukutunnaaDu. nEnu denguDu speeD pencaanu naa naDumu noppi poDutunnaa lekka ceyyakunDaa naanna meeda oogutunnaanu. naaku appaTikE renDu saarlu kaaripOyindi. naa pooku rasam naanna moDDanu taDuputoo naanna vaTTa kaayala meediki jaarutoo undi. veccagaa naa pooku rasam naannagaari moDDaku tagalaDamtO aayana kooDaa kaarcukunnaaDu. maa iddari rasaalatO naa pooku ninDi pOyindi.

nEnu alasipOyimaa naanna gaari meeda paDDaanu. maa naanna naa veepu cuTToo cEsulu vEsi nannu gaTTigaa vaaTEsukunnaaDu.
naa cevi korukutoo "naa kooturini dengutunnappuDu unna aanandam tRupti inka dEnilO lEdu svaatee" annaaDu naanna. nEnunavvaanu naanna buggameeda oka kammaTi muddu peTTaanu. iddaram alasipOyi unnaamu. nidralOki jaarukunnaamu.

maa naanna "svaatee ninnu illaa meeda ekkincukoni gaTTigaa vaaTEsukoni naa moDDa nee pookulO naana beTTi nidrapOvaDam oka goppa trill. antaa kala laagaa undi ciTTi talli"anToo nidra pOyaaDu naanna.

maru naadu udayam nEnunidra lEcaanu. baagaa poddekkindi iddaram oLlu teliyakunDaa nidra pOyaamu. naanna kooDaa nidra lEcaaDu okari kaLlalOki okaram coocukunnaamu. siggutO iddaram navvukunnaamu. iddaram brEk faasT cEsaamu.

mundu raatri jarigina daani gurinci nEnu naanna ekkuvagaa maaTlaaDukOlEdu. tanDri kooturu dengulaaTa gurinci Emi maaTlaaDukunTaamu. maru naaDu raatri ayindi. DaaDee bhOjanam cEsi beD room lO paDukoni unnaaDu nEnu vanTa inTlO pani mugincukoni beD room kuveLlaanu. pakkana koorcunnaanu. ninna naa meeda ekkina denginamaa naanna, nannu tana meeda ekkincukoni dengincukunnamaa naanna, onTi meeda baTTalu lEkunDaa okarini okaram pena vEsukonna maa naanna, ippuDu nannu muddu peTTukODaanikE #shy feel# avutunnaaDu.

naaku siggu antaa ninna raatri vadili pOyindi. nEnu naa cEtini maa DaaDee paijamaalO peTTaanu. DaaDee cinna saiju lavaDaa cEtiki tagilindi. DaaDee ki unna beruku pOvaalanTE nEnu corava teesukOvaali. andukani maaru maaTlaaDakunDaa munduku ongi DaaDee lavaDaanu nOTlO peTTukunnaanu. aabagaa ceekutunnaanu. DaaDee ki koncem beruku taggindi.

"Emmaa svaatee. naa moDDa lEcindaa. ninnaTi maadiri lEstundaa. naa moDDa nee pooku lO sari pOtundaa" annaaDu.

aayanaku nannu sukha peTTalEnEmO ani benga.

"naannaa meeru vellakilaa paDukOnDi. cooDanDi mee moDDa inapa kaDDee laagaa enta gaTTigaa avutundO ayinaa naanna. mee moDDa enta laavu enta poDugu ani kaaDu. maa naanna nannu dengutunnaDu anEdE naaku kaavaali. antE gaani mee moDDa enta unnaa naaku anavasaram" annaanu naanna moDDanu ceekutoo. DaaDee vellakilaa paDukoni tana moDDa cuTToo kooturi nOru tagulutunTE baagaa enjaayi cEstunnaaDu kaani DaaDee ceppinaTTu DaaDee lavaDaa tondaragaa gaTTi paDa lEdu.pedda vaaDu ayyaaDu kadaa anukunnaanu.

"naannaa ee pojishan lO nEnu maatram mee moDDa ceekutunnaanu. manam 69 pojishan lO maarcukundaamu. appuDu meeru kooDaa naa pooku naa pirralu naa gudda naaka vaccu. meeku kooDaa baagaa #exciting# gaa unTundi moDDa kooDaa baagaa lEstundi." annaanu.

"naa muddula kooturu gudda naakamanTE kaadanTaanaa alaagE nee pooku pirralunaa moham meeda peTTi naa meeda paDukO" annaaDu naanna. nEnu naa renDu kaaLlu viDadeesi naa pookunu naanna moham meeda adimaanu. naanna lavaDaanu nOTlO peTTukoni ceekutunnaanu.

"ammaayi svaatee nee pooku lO nunDi vastunnamadapu vaasana kammagaa undE abbaa enta baagundO ummmm" annaaDu naanna.

naa pooku vaasana coostunTE maa naanna moDDa gaTTi paDaTam gamanincaanu. adannamaaTa eeyana veeknes anukunnaanu. DaaDee naa pooku pedaalu viDadeesi naa pookunu naakutunnaaDu naa golli capparistunnaaDu. naa pirralanu pisukutunnaaDu. naa pirrala madhya vElupeTTi tipputunnaaDu. maa DaaDee ki moDDa inapa raaD laagaa gaTTipaDutoo undi. idi caalu naa pookulO peTTi dengaDaaniki.

maa aayana moDDa kooDaa inta gaTTigaa unDadu. moDDa peddadE kaani naannamoDDa laagaa gaTTi paDadu. kaani annayya moDDa maatram soopar. ammO daanini bharincaDam naa vallakaadu.

odina kooDaa antE "osEyi svaatee nee annayya naa pooku cimputunnaaDE rOjoo" antundi.

anta pedda moDDa annayyadi. naaku pookulo baagaa jila rEginappuDalla annayya tO naalugu pOTlu vEyincukunTaanu jila teerEdaakaa.

"DaaDee inka dengincukundaamaa. meeru naa pookulO mee moDDa peTTi dengutaaraa lEka naa nOTlO mee lavaDaa peTTi dengutaaraa" ani aDigaanu.

"kaasEpu nee pookunu nee guddanu nee toDalanu neepirralu tanivi deeraa muddulaaDaneeyammaa. taruvaata dengincukundaamu" annaaDu naanna.

DaaDee tana vElu naa guddalO peTTi tipputunnaaDu naa pooku naakutunnaadu. naa pooku daggara nunDi gudda daakaa naakutunnaaDu naa golli ceekutunnaaDu sunnitamgaa korukutunnaaDu. paapam amma ilaa cEyincukOdEmO naa pooku pirralu cooDagaanE recci potunnaaDu anukunnaanu. nEnu kooDaa naanna moDDanu cEttO paTTukoni speeD gaa ooputunnaanu. nOTlOpeTTukoni ceekutunnaanu. munipaLlatoa moDDa kosana gunDunukorukutunnaanu naanna moDDa kosana unna cillulO naa naalukakosa peTTi tipputunnaanu. nEnu cEsE cilipicEshTalaku naannaku kaaripOtOndi. sarru sarru na kaarcukunnaaDu. naa nOTlO cimmaaDu.

appaTikE naaku renDu saarlu kaari pOyindi. naa pookulO nunDi kaarina rasam kaarinaTTu jurrukunTunnaaDu naanna. iddarikee kaari pOgaanE iddaram okE pillO meeda talalu peTTukoni paDukunnaamu. DaaDee pakkaku tirigi naa buggala meeda cevi venaka meDa meedaa muddulu peDutunnaaDu. (INKAA UNDI)

ReplyQuote
Posted : 25/09/2010 2:08 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

naanna kaarcina moDDa rasam inkaa naa nOTlO undi. naanna tana naaluka naa nOTlO peTTi tana moDDa rasam taanE jurrukunTunnaaDu. naanna naa moham lO moham peTTi "abbaa svaatee naa muddula kooturaa abbaa enta baagundE nee pooku nee gudda nee pirralu nee toDalu abbaa ceppalEnu soopar" annaaDu nannu nalipEstoo.

iddaram nidralOki jaarukunnaamu. naanna ceyyi naa pooku meeda, naa cEtilO naanna moDDa unnaayi. marunaaDu aadivaaram. maa odina nannu vaaLla inTiki Dinnar ku rammani pilicindi. enduku pilicindO telusu.

nEnu naa odina lesbO cEsukODaaniki, taruvaata nEnu odina maa annayya tO dengincukODaaniki. annayyaku odinaku nEnu naannatO dengincu kunTunna sangati teliyadu. nEnoo ceppa dalcukOlEdu. idi telisi odina kooDaa maama gaari moDDa kOsam pOTee paDitE. saradaagaa navvukunnaanu.

"naannaa nEnu annayya vaaLla inTiki veLlostaanu" ani ceppaanu.

"naanna naa vanka coosi navvi "andukEnaa" annaaDu.

nEnoonavvi "mari odina pilicindi andukEnEmO" annaanu.

"marinEnu kooDaa raanaa" annaanu.

"EnTee kooturi pooku coocaavu, kODali pooku kooDaa cooDaalani undaa" annaanu.

"avunE naa kODalu kooDaa nee laagE kasigaa unTundi. nee toDalamadhya, kODali toDala madhya talapeTTi mee pookulu naakutoo gaDipEstaanu. antakanna E tanDriki kaanee, maama gaariki kaanee kaavaalsindEmundi" annaanu.

naaku naannanu coostE jaalEsindi. magaaDu seks kOsam enta aaraaTa paDutunTaaDu. aa maaTa kostE aaDa vaaLlu takkuvaa. naccina magaaDu dorikitE, moguDini pillalanu kooDaa vadilEsi vaaDi moDDa kOsam paaripOvaDamlEdaa. naccina magaaDi maDDa kOsam kaTTukunna moguDini hatyalu kooDaa cEstunnaaru. naannaku kaavaalsina sukhamisTE tama toDala madhya paDi unTaaDu. anukunnaanu. naannaa naa pooku needE. nee kODali pooku gurinci ceppalEnu adi aame ishTam annaanu.

"mari nEnu rahasyamgaa vacci mee dengulaaTa cooDanaa" annaaDu naanna.

"mari annayya EmanTaaDO" annaanu.

"mee annayya Emee anaDu adoka rahasyam" annaaDu naanna.

naaku ardham ayindi. "mee ishTam naannaa nEnu veLutunnaanu. meeru taruvaata ranDi" annaanu.

naanna naa daggaragaa vacci naa toDala madhya ceyyipeTTi naa pookunu taDimi muddu peTTukunToo "ee bujji munDaku ee rOju panDaga anna maaTa" annaaDu.

"avununaanna. annayyamoDDa talcukonTEnE pookulO jila rEgutundi. anta laavu maDDa vaaDidi" annaanu.

koncem sEpaTiki nEnu annayya vaaLla inTlO unnaanu.
annayya odina iddaroo kalisi dengincukonE mundu viskee teesukunTaaru naaku ala vaaTu lEdu kaani vaaLlE alavaaTucEsaaru. nEnu vaaLla inTiki veLitE nEnu kooDaa anna vodinalatO kalisi viskee teesukunTaanu.

nEnu, annayya, odina andaram kalisi mundu talaa renDu pegguluviskee koTTi taruvaata Dinnar cEsaaku. taruvaata mugguram baat room lOki dooraamu. okari oLlu okaram ruddukunToo snaanam cEsaamu. nEnu annayya lavaDaa, toDalu pirralu ruddi ruddi kaDigaanu. odina naa pooku lOpala daakaa vELlu pOnicci subhramgaakaDigindi.

annayya odina pooku saLlu pirralu toDalu ruddi ruddi snaanam cEyincaaDu. andaram alaa sarasaarlu aaDukunToo snaanam mugincaamu. odina Taval teesukoni naa oLlu tuDicindi. alaa TuDustoo odina naa saLlu nOTlO peTTukoni ceekutoo nipuls koruktoo undi odina saLla kanTE naa saLlu peddavi. annayyaku naa balisina saLlu ettaina pirralu anTE entO ishTam.

andaram beD meediki cEraamu annayya sigareT kaalustoo maa iddarinee 69 cEsukOmannaaDu. naa toDala madhya odina moham peTTindi. nEnu odina pooku meeda tala peTTaanu. okaripooku okaram naakkunTunnaamu. alaa naakkunTunTE maa iddarikee kaaripOtoo undi maa pookullO nunDi kaarutunna rasaanni annayya vElitO teesukoni naakutunnaaDu. nEnu odina maa cEtulu caaci annayya lavaDaa paTTukunnaamu.

nEnu annayya moDDa sava deestunTE odina annayya vaTTakaayalu naluputoo undi. annayya moDDa baagaa nigiDindi. #rock hard# ayindi. annayya moDDa daadaapu 8 anguLaalu undi. 3 anguLaala lalavu undi cinna saiju gunapam laagaa merisipotoo undi nEnoo odina pOTeelu paDi annayyalavaDaanu ceekaamu annayya moDDa naa nOTlO sagam kooDaa pOlEdu annayya moDDa kuDavaDam naaku cinnappaTi nunDE entOishTam. vedhavaku cinnappaTi nunDee baagaa nigaDapeTTE vaaDu. appuDoo vaaDi moDDa naa nOTlO saantam dooradu.ippuDoo antE annayya odinaa prEminci peLli cEsukunnaaru.

asalu annayya moDDa coocE taanu peLli cEsukunnaanu ani ceppindi odina. peLliki mundu oka saari iddaroo sinimaaku veLlaaraTa. laiTlu aari pOgaanE annayya tana lavaDaanu bayaTaku teesi odina cEtilO peTTaaDaTa. annayya maDDa poDugu laavu coosi aaScarya pOyi, tananu dengE magaaDE veeDE ani teermaanincukundaTa odina. idantaa aalOcistoo annayya moDDa ceekutunnaanu.

taruvaata nEnu odina vellakilaa beD meeda paDukunnaamu. annayya tana lavaDaanu nigaDa peTTi "ceppanDi mundu evari pookulO peTTaali" annaaDu. appuDu odinaku oka seksee trilling ayiDiyaa vaccindi.

"adi mEmu ceputaamu" anToo annayya kaLlaku gantalu kaTTaanu. cEtulu venakku peTTi kaTTaanu. ippuDu annayya moDDa baagaa nigiDi undi.

"annayya ippuDu nEnu odina evarO okaram nee moDDa daggara maapooku peDataamu. nuvvunee moDDanu aa pookulo dOpaali pooku saiju nu baTTi avi evaripookO ceppaali idi gEm" annaanu.

"vaammO adi elaagE." annaadu annayya.

"mari adE gEm anTE. ippuDu nee moDDa ku unna telivi tETalu telustaayi" annaanu.

maa aaTa coosi odinammapakaapakaa navvindi. "Osinee dumpa tegaa. moguDu caccina taruvaata neeku moDDa picci ekkuva ayinaTTundE" andi odinamma.

"avunu odinaa. moguDu caccina munDaa mabbu viDicina enDaa karaa karaa laaDutunTaayani" annaanu navvutoo.

"enduku alaagaa" andi odina. "nEnu cebutaanu rOjoo moguDu mee pookullO moDDa digEsi dengutunTae moguDi viluva moDDa viluva meeku teliyadu. aa moDDa digaDam aagipOtE appuDu telustundi adee kaaraNam" annaaDu.

"ee kaalam avEmee lEvu lenDi. adantaa poorvakaalam. ee rOjullO moguDu caccina mooDu nelalakE encakkaa alankarincukoni, bottu peTTEsukoni, bangaarugaajulEsukoni tala ninDaa mallepoolu turumukoni, moDDa kOsam vemparlaaDutunnaaru.

"andi odinamma. naaku navvu vaccindi. aaDa daani avasaraanni enta baagaa ceppindaa anukunnaanu.

"adi sarEnE ippuDu nEnEm ceyyaali" annaaDu annayya lavaDaa aadincukunToo. inka ee aaTa saagadu kaanee, mundu mee cellini denganDi. idi dengincukunTunTE coosi caalaa rOjulu ayindi" andi odina
nEnu kooDaa annayya moDDanu pooku nindaa dOpukoni caalaa rOjulu ayindi andukani renDu kaaLlu paara jaapi mOkaaLla daakaa maDici, toDalu viDadeesaanu. naa pooku venDi paLlemlaagaa terucukundi. annayya naa toDala madhya koorcunnaaDu odina annayya maDDanu paTTukoni saagadeesi naa pooku pedaala madhyana peTTi

"umm inkaa dOpanDi cellaayi pooku coostunTE tamariki lOpala peTTaalani dhyaasa kooDaa unnaTTu lEdu" andi odina annayya pirrala meeda carustoo. annayya hupmanToo tana lavaDaanu naa pookulOki dOpaaDu annayya 8 anguLaala maDDa naa pookulOkisarruna doosuku pOyindi.annayya naa meeda oogutunnaaDu.

"osEyi svaatee oka maaTa aDaganaa" annaaDu annayya.

aDagaraa" annaanu annayya pirrala meeda cEtulu vEsi naa pookukEsi adumukunToo.

"baava pOyi samvatsaram paigaa ayindi kadaa. ee samvatsaram ninnu evaroo dengalEdu kadaa kari nee pookEnTE inka loojugaa undi. kompadeesi evarinainaa baayi frenD gaa seT ap cEsaavaa" annaaDu annayya

"nijamEraa. okaDini baayi frenD gaa uncukunnaanu" annaanu.

"EvaDE vaaDu" andi odinamma naa moham lOkicoostoo.

mee maama gaaru naaku kanna tanDri" taapeegaa ceppaanu.

odina dabbuna beD meedi nunDi kinda paDindi annayya tana moDDa caTukkuna vaali pOyindi naa pookulO nunDi bayaTaku vaccindi. iddaroo avaakkayyaar.

"EmiTee anta aaScarya pOtunnaaru. nEnu maa naanna cEta dengincukunTunnaanu" annaanu otti otti palukutoo.

"anta peddaayana aayanakEm paDu buddhi kooturini dengaDaaniki" annaaDu annayya.

"mari nuvvu nee celleni dengaDam lEdaa. alaagE aayana tana kooturini dengutunnaaDu induloa tappEmundi" annaanu maaTaku maaTa samaadhaanam istoo.

"adi nijamE anukO. mari naanna tO dengincukunTunTE neeku elaa undE" andi odinamma.

"caalaa haarnee gaa #excising# gaa undi. aayanaku bhaarya lEdu. naaku moguDu lEdu. aayanaku oka pooku naaku oka maDDa kaavaali. andukE naa pooku aayanaku iccaanu. naa pookulO aayana maDDa dimpaaDu. maa beD room ku tappa evarikee teliyadu meeku tappa."annaanu

"EmO lEvE nee ishTam" annaaDu annayya.

"naa ishTam kadOyi mee iddaru kooDaa maatO cEranDi. inkaa ramjugaa unTundi encakka odinamma kooDaa maama gaari tO dengincukoavaccu" annaanu odina kaLlalOkicoostoo.

"baagundE nuvvu cEsindi caala mammalni kooDaa jaayin avamanTaavaa. anTE naanna nEnu maa aaviDanu dengaDam, nEnu ninnu dengaDam coostunTaaDaa" annaaDu annayya.

"nuvvu nannu dengutunTE naanna odinanu dengutaaDu odina kooDaa naa kanna andamgaa unTundi. haayigaa maama gaaritO dengincukunTundi.

ReplyQuote
Posted : 25/09/2010 2:09 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

"naakEm teliyadammaa. maama gaaru baagunTaaru, andamgaa #handsome# gaa unTaaru kaani aayanatO seks cEyyaDam gurinci nEnu eppuDoo aaloacincalEdu. EmanDee meerEmanTaaru. maa naanna gaaru nannu dengutunTE meeku elaa unTundi" andi odinamma.

"orEyi annayya oppukoaraa amma pOyinappaTi nunDi naanna adOlaa unTunnaaDu. naannanu maamoolumanishini ceyyaalanE naa pooku aayanaku iccaanu. ippuDu kODalu kooDa kalisindanukO aayana maamoolu manishi avutaaDu. naanna manaku entoa cEsaaDu manam aayanaku ee maatram ceyyakapOtE elaagaa naanna denginanta maatraanaa odinamma pooku arigipOdulEraa" annaanu.

annayya kooDaa kaasta metta paDDaaDu "avunE naanna naaku entO cEsaaDu. nEnu aayanaku EdO okaTi ceyyaali. EmE neekEmannaata abhyantaramaa mee maama gaaritO dengincukODaaniki" annaadu annayya.

"adEnTanDee alaa aDugutaaru maama gaaritO dengincukOdaaniki E kODalu abyatm ceputundi. encakkaa ennO panulu cEyincukOvaccu meeku maama gaariki ishTam aitE naakoo ishTamE" ani nannu coosi kannugeeTindi.

"orEyi annayyaa neeku ishTam ani ceppaDaaniki nuvvu odinamma pedaala meeda muddu peTTaraa" annaanu.

annayya venTanE odinanu vaaTesukoni odinamma pedaalaku tana pedaalu kalipaaDu. mEmu ilaa maaTlaadukunTunTe annayya moDDa maralaa baagaa lEcindi.

"EmanDee mammalni pookulu tericipeTTi paDukOmannaaru tamaru maatram moDDa nigaDapeTTukoni maa vanka coostunnaaru. EdO okaTi ceyyanDi mahaanu bhaavaa" andi odinamma navvutoo.

"aitE nEnu nee pooku naakutaanu. naa cellelu naa moDDa nOTlO peTTukoni capparistundi." annaaDu annayya.

aa maaTa anaDamE taDavugaa nEnu maa annayya lavaDaanu paTTEsukoni nOTlO kukkumunnaanu. aabagaa ceekEstunnaanu.
maa aayana pOyina taruvaata kurra lavaDaanu ceekaDam idE modalu. maa annayya kurraaDE kadaa. lavaDaa kooDaa nava nava laaDutoo gaTTigaa laavugaa poDuggaa nOrooristoo unTundi.

annayya lavaDaa nOTlO peTTukoni munduku venakku ooputunTE annayya lavaDaa meeda unna skin kooDaa naa pedaalatO paaTu aaDutoo undi. annayya vaTTakaayalu kooDaa cinna saiju rasagulaalaagaa muddugaa unTaayi. annayya vaTTalu naa noaTlOki teesukoni ceekEstunnaanu. annayya tana moDDanu eppuDoo caalaa neeT gaa uncukunnaaDu. moDDa meeda gaanee vaTTa kaayala meeda gaani okka venTruka kooDaa unDadu nunnagaa merisipOtoo unTundi.andukE annayya moDDa anTE naaku praaNam.

nEnu annayya lavaDaa ceekutunTE annayya moham odinamma toDala madhya koorukupOyindi. odinamma pookunu aabagaa naakEstunnaaDu annayya pooku naakaDam lO #expert# nEnu odinamma kalisi oka rOju annayya nu koorcOpeTTi annayya lavaDaanu baagaa lEpi daaniki mallepoola maala vEsi malle poolatO pooja cEsi maa pooku rasaalanu naivEdyam peTTi, annayya ku "naakuDu veeruDu" ani oka birudu pradaanam cEsaamu.

annayya tana pooku naakutunTe odinamma moolugutoo undi. kEkalu pedutoo undi. tana pirralu paiki lEpi annayya mohaaniki adumutoo undi. odinamma pooku cippilipOtundi ani ardham ayindi. appaTikE odinamma pooku lO nunDi tellaTi madhura rasam kaarutoo undi. aa amRutaanni annayya capparistunnaaDu. iddarikee kaaripOyindi.

annayya odinaa vellakilaa paDukoni relaakseD gaa unnaaru.

annayya naa vanka coostoo " osEyi cellaayi ippuDu nee vantu talli" annaaDu.

"Emi ceyyaaliraa annayyaa" annaanu.

naa cEta nee pooku naakincukO vE" annaaDu annayya.

nEnu vellakilaa paDukunnaanu. annayya paiki lEci naa toDala madhya tana moham peTTaaDu. mundu naa gollini naalukatO Tikil cEstunnaaDu munipanTitO korukutunnaaDu intalO odinamma paiki lEci naa saLlau paTTukundi. paina odinamma kinda annayya nannu peeki paakam peDutunnaaru naa kutta lO nunDi rasam paakamlaa kaarutoo undi.
nEnu odinamma moham paTTukoni daani pedaalaku naa pedaalu kalipaanu iddaram okarini okaram #passionate# gaa muddulaaDukunnaamu annayya naa niluvu pedaalanu muddulaaDutunnaaDu. odinamma naa saLlu mucikalu ceekutoo nannu muddulaaDutoo undi. kinda annayya kooDaa tana vELlanu naa pookulO dOpi dengutunnaaDu. veeLla iddari denguDu valla naaku kaaripOyindi. andaram alasipOyaamu. nEnu inTiki veLlaanu.

paapam DaaDee naa kOsam veedhilOnE koorcuni unnaaDu. "EnTammaa inta aalasyam. annayya ninnu vadala lEdaa" annaaDu baagaa naligina naa onTi vanka coostoo.

"avunu naannaa. annayya nannu odinanu kuLla boDici vadilaaDu oLlantaa pulisipOyindi. annaanu oLlu virucukunToo.

"annayya baagaa dengaaDaa. annayya moDDa baagaa lEcindaa" annaaDu naanna tana maDDa meeda ceyyi vEsi nalupukunToo

"antaa raatriki mee pakkana paDukoni ceputaanu" naannaa.

nEnu veLli alaagE paDukunnaanu. DaaDee vanTa cEsaaDu. nEnu DaaDee bhOjanaalu cEsaamu. iddaram beD meediki cEraamu. nEnu DaaDee seksee gunDela meeda talapeTTi paDukunnaanu. Daadee baagaa #manly# gaa unTaaDu. nEnu annayya elaa dengincukunnadee. nannu annayya dengutunTE odinamma elaa coostoo #encourage# cEsindee annee vivaramgaa ceppaanu.nEnu ceppEdi vinTunTE
DaaDee ki paijamaalO lavaDaa baagaa lEcindi. cEttO adumukunTunnaaDu. "EnTi naannaa nannu annayya dengaaDu ani vinagaanE nee moDDa laecindi" annaanu naanna maDDa meeda nimurutoo.

"naanna nee paijamaa kindiki jaarcandi. annayya odina dengulaaTa nEnu cebutunTE mee lavaDaa baagaa lEcinaTTundi. enta lEcindO coostaanu" anToo naanna vEsukunna paijamaa kindiki jaarcaanu.

nEnu kooDaa naa naiTeeni vippi avatala paDEsaanu. nEnu raatriLlu lOpala braa paanTee vEsukonu. ippuDu nEnu DaaDee onTi meeda baTTalu lEkunDaa #naked# gaa unnaamu.

nEnu naanna moDDa cEttO paTTukoni munduku venakku aaDistunnaanu.

"naanna neeku inkO vishayam ceppaali. annayya odina rEpu mana inTiki bhOjanaaniki vastunnaaru. odinaku adE nee muddula kODaliki nee lavaDaa cooDaalani caalaa kOrikagaa undaTa nEnunee moDDa gurinci odina daggara ceppaanu. nannu denginaTTE odinanu kooDaa dengaali nuvvu" annaanu

naanna naa vanka aaScaryamgaa coocaaDu. "anTE Endi nuvvanEdi. naa kODalu naa tO dengincukunTundaa. nammalEkapOtunnaanu. kaapuraaniki vaccina kottallO oka saari nidrapOtunnappuDu daani pirralameeda ceyyi vEsi nimiraanu. adi naa ceyyi tOsEsindi.antE maralaa daanini taaka lEdu. kaani naa kOdali pirralu toDalu talcukonTEnE cooDu naa moDDa enta gaa laavekkindO" annaaDu naanna tana moDDa vanka coosukunToo.

"adantaa naaku teleedu. nuvvu maatram odinanu sukha peTTaalu. odinanu neeku appa ginci nEnu annayyatO kummincukunTaanu" annaanu navvutoo.
naa cEtilO naanna moDDa naligi pOtooundi baagaa raak haarD laa ayindi.

"naa muddula kooturaa nuvvu ilaa naa lavaDaatO aaDukunTunTE ninnu dengaalani kOrika puDutundi. r Epu mee odinanu dengaalikadaa andukani ee rOju #stamina# antaa rEpaTiki daacipeTTukuntaanu. endukanTE modaTi saari nEnu #fail# naa kODalu inka naa moham cooDadu" annaaDu naanna.

"Emee parlEdu naannaa mee lavaDaa sangati naaku telusu. odina ubbettugaa unna pooku coostE caalu mee lavaDaa veerangam tokkutundi.sandEham lEdu nannu dengutoo meeru meekOdalini dengutunnaTTu oohincukOnDi." annaanu.

"avunamma adee mancidE nEnu kaLlumoosukoni naa muddula kODalu naa lavaDaa paTTukoni ooputunnaTTu oohincukunTaanu" annaaDu naanna kaLlu moosukoni

"naa kODalaa naa muddula kOdalaa nee pooku naakutaanE kODalaa nee kutta dengutaanE naa pookula raanee naa kuttala kODalaa" anToo pacci bootulu maaTlaaDutunnaaDu. DaaDee naa pooku meeda ceyyi peTTi nimurutoo oka vElu naa pookulOki dOpaaDu

"EnTammaa muddula kooturaa nee pookantaa taDi taDi gaa undi. nee annayya kaarcina rasam inkaa kaDukkOlEdaa" annaaDu naanna naa pookulO vElu peTTi munduku venakku aaDistoo.

" kaDukkunnaanu naanna. kaani nee koDuku saamaanyuDaa naa pooku pongi pOyETTu olakapOsaaDu vedhava" annaanu muripemgaa.

"oTTipookEnaa gudda kooDaa dengaaDaa" anToo naa pookulO nunDi vElu teesi naa guddalO dOpaaDu naanna.

"iss abba naanna ummm baagundi naanna alaagE poDavanDi" annaanu naa pirralanu aTu iTu tipputoo.

appaTikE maa naanna lavaDaa baaga lEcindi. inapa kaDDee laagaa tayaarayindi.

"ammaayi oka pani ceyyanaa. naa moDDanu nee pookulO peTTi naana peTTi alaagE paDukoni nidra pOnaa" annaaDu naanna cilipigaa.

"meeru rOju rOjukoo cinna pillalayi pOtunnaaru naanna. maree mee kODali pooku talcukonnappaTi nunDee maree kurraaLlayi pOtunnaaru." annaanu navvutoo.

nanna nannu vellakilaa paDukObeTTaaDu. naa kaaLlu renDoo paiki ettaaDu. naanna naa pakkanE paDukunnaaDu. naa pirrala madhya nunDi ana lavaDaanu naa pookulO dOpaaDu. tana kaalu naa naDumu meeda vEsaaDu. ippuDu okari kaaLla madhya okari kaaLlu unnaayi. nannu gaTTigaa vaaTesukoni nidra lOki jaarukunnaaDu.

"naannaa" anipilicaanu.

"nee moDDa naa pookulO peTTi aadincakapOvaDam baagOlEdu. koncem gullincanDi" annaanu.

"naa muddula kooturaa naa pookuloa moDDa naana peTTaanammaa. koncem kadipitE naaku kaari pOtundi. mari rEpu naa muddula kODalini daani moguDi mundE dengaalaa vadaa" ani annaaDu naanna.

nEnu navvukunToo naanna buggala meeda muddu peTTi nidra lOki jaarukunnaanu.
(inka undi)

ReplyQuote
Posted : 25/09/2010 2:09 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

anukunnaTTu gaanE maru naaDu aadivaaram naaDu maa annayya odinaa maa inTiki vaccaaru. maa naanna veLli koDukunu kODalini saadaramgaa aahvaanincaaDu. maa naanna kaLlu kODali saLla meeda venakku tiriginappuDu paiki kindiki oogutunna pirralameeda unnaTTu gamanincaanu.

nEnu rahasyamgaa maa naanna cevilO, "EnTi naanna kODali pirralu saLlu toDalu kanapaDagaanE nee kooturi saLlu maricipOyaavaa" annaanu. daanini naanna navvi adEnTammaa, kODali eppuDoo mana inTlO unDadu kadaa. ee rOjE. kaani nuvvu nEnu okariki okaram jeevitaantam dengincukOvaalsina vaaLlam" annaaDu naanna naa saLlu nimurutoo.

pagalantaa saradaagaa gaDici pOyindi. raatri
annayya andarikee Drinks #arrange# cEsaaDu. odina kooDaa oka peg puccukundi. nEnu #coke# taagaanu. annayya naanna renDu peggulu puccukunnaaru. nEnu odinaa #dinner# ku #arrangements# cEsaamu. andaram saradaagaa kaburlu ceppukunToo Dinnar poorti cEsaamu.

andaram #living room# lO Teevee mundu koorcunnaamu. tanDri koDukulu maaku edurugaa koorcunnaaru. nEnu odinamma okariki okaram aanukoni vaaLla edurugaa koorcunnaamu. odina naa vankaku tirigi naa bugga meeda cup mani muddu pettindi.

"naanna aTu cooDanDi aaDaaLlu elaa muddulaaDukunTunnaarO" annaaDu.

"oTTi muddulE kaadu inkaa cEsukunTaamu" ani nEnu odinamma baTTalu laagEsaanu. odina kooDaa naa baTTalu laagEsindi.

"ippuDem cEstaaru peekutaaraa" andi odina.

"EnTi peekEdi" annaaDu annayya

"pooku meeda aatulu" andi konTegaa odina tana pooku coopistoo. appaTiki iddaram #naked# ayyaamu.

"yitE inkaa aalasyam endukoo beD room ku pOdaam paDanDi" annaaDu naanna aayanaku kODali ettaina balisi ubbettugaa unna pooku cooDa gaanE lavaDaa lEci aaDutoo undi.

naaku kooDaa pookulO baagaa jilagaa undi. andukani nEnu odinanu laakkunibeD room ku veLlaanu odinanu beD meedaku tOsi nEnu odina meeda paDDaanu. odina nEnu baTTalannee laagEsukoni okari meeda okaram paDDaamu. 69 lO fiks ayyaamu. odinamma pookunaa pooku kannaa peddadi. baagaa laavugaa balisi ubbettugaa unTundi. manishi kooDaa koncem laavu. andukE odina pooku anTE naaku entO ishTam. enta sEpainaa tineyya vaccu.

maa annayya kicen lOki veLli oka poDugaani vankaaya paTTukoccaaDu. aa vankaayaa b aagaa laavugaa poDugaa accam lavaDaa laagaa undi. maa annayya tana lavaDaa pakkana daanini peTTi saiju kolcukunTunnaaDu. intalO odinamma moguDi cEtilO nunDi aa vankaaya laakkundi.

odina aa vankaayanunaa pookulOki neTTindi. accam moDDapeTTinaTTE undi. isss anToo mooligaanu. odinamma tana naalukatO naa gollini Tima Tima laaDistoo maroka cEttO vankaayanu naa pookulO peTTi munduku venakku aaDistoo dengutooundi.

nEnu odinamma ilaa cEsukunTunTE tanDrikoDukulu kooDaa tama baTTalu vippEsukunnaaru. maa DaaDee lavaDaa baagaa lEcindi. "odinaa cooDavE mee maamagaari moDDa enta laavu poDugu undO. deenikE nEnu paDi caccEdi" annaanu DaaDee moDDa vanka coostoo. "ummm avunE maradalaa mee naanna lavaDaa maa naanna lavaDaa kannaa peddadi" andi odinamma. "naanna nee muddula kODalu nee lavaDaa poortigaa cooDaalaTa baTTalannee vippeyyi" annaanu. naanna cakaa cakaa tana baTTalannee vippEsaaDu. annayya, maa naanna nannu maa odinanu coostunnaaru maa vankaaya dengulaaTanu. nEnu naa pookulO nunDi vankaaya teesi vodinamma pookulOki dOpaanu. maa iddarinee coosi naanna, annayya baagaa vEDekki pOyaaru. iddaroo haaT gaa unnaaru. DaaDee lavaDaa kooDaa baagaa lEcindi. 90 Digree lalO egurutoo undi. odina tana ceyyi caaci maama gaari lavaDaa paTTukundi tana vaipuku laakkundi. paapam kODalu tana moDDa paTTukonETappaTiki naanna siggu paDDaaDu. alaagE beD ekkEsi kOdali pakkaku cEraaDu. odina maama gaarini muddupeTTukunToo

"maamayyaa mee maDDa baagaa lEcinaTTundi. nEnu inkaa baagaa gaTTigaa cEstaanu. meeru naa pirralu toDalu pisukutoo unDanDi" andi odina. nEnu, annayya maamaa kODaLla sarasam coostunnaamu. odina maama gaari lavaDaanu nOTlO peTTukoni ceekutoo undi. DaaDee kooDaa tana kODali nOTini pooku anukoni tana naDumu munduku venakku aaDistunnaaDu.

DaaDee moham antaa erragaa ayindi. ropputunnaaDu. caalaa #sexual# gaa #excite# avutunnaaDu. maama kODaLla ceekuDu denguDu coosina annayya lavaDaa paTTukoni naa daggaraku laakkunnaanu. annayya moDDanu naa pooku meeda ruddukunTunnaanu. annayya tana moDDanu naa pookulO dOpaaDu. slO gaa munduku venakku aaDistoo naa kutta dengutunnaaDu.

odina vellakilaa paDukoni maama gaarini tana paiki laakkundi. DaaDee tana moDDanu kODali pooku daggara peTTaaDu.

"maamayya ummm meeru caalaa #hard# gaa unnaaru. mee moDDa naa pooku ninDugaa undi. meeru accam maa DaaDee laagaanE unnaaru" andi odina.

"adEnTi odinaa mee naanna ninnu dengaaDaa. naaku ceppalEdEm" annaanu.

"Em tallee idEmanna Subha kaaryamaa patrikalu panci peTTaDaaniki. EdO amma inTlO nEnappuDu naanna naa pooku dengE vaaDu." andi odinamma.
"andukEnaa SObhanam naaDE nee pooku baagaa loojugaa undi" annaaDu annayya odinanu uDikistoo.

"mahaa mee lavaDaa laavugaa poDuggaa unnaTTu. mee naanna gaari lavaDaa cooDanDi bujjimunDa enta baagundO muddugaa laavugaa" andi maama gaari moDDanu meccukunToo.

"ayitE inkanEm nuvvu nee maama gaari pakkalO paDukO nEnu naa celli pakkalO paDukunTaanu. #A great incest gamily# avutundi" annaaDu annayya

"orEyi aa pani ceyyaraa. kODali toDala madhya koorcuni kODali pooku sEva cEsukunTaanu" annaaDu naanna.

andaram navvukunnaamu.

ippuDu maama gaaru kODali meeda, annayya celleli meeda oogutunnaaru. inka maa madhya maaTalu lEvu. arupulu kEkalu moolugulu "dengu dengu dengu poDuvu nee ishTam pooku aDukkanTaa digaala. EnTaa denguDu gaTTigaa kummu nee yamma EnTaa oopuDE lanjaa pirralu paiki etti edurukoTTavE lanjaa...." ilaa okarini okaram tiTTukunToo bootulaaDukunToo dengincu kunTunnaamu.

andarikee kaaripOyE sTEjee vaccindi. odinamma pookulO maamayya, naa pookulO annayya kaarcaaru. maralaa vaaLlu pookulu maarcukunnaaru. annayyaodinanunannu naanna dengaaru. kaani venTanE coppa kaTTallaa maa meeda paDdaaru. andaram resTu teesukunTunnaamu.

"naa muddula kODalaa caalaa baagundamma nee pooku. aitE nEnu maralaa dengalEnu. koncem sEpu ayina taruvaata dengutaanu" annaaDu naanna.

"adEnTi maamayyaa meeru alaa vellakilaa paDukOnDi. mee lavaDaa nEnu lEputaanu meeru aa Srama enduku" andi odina.

DaaDee ni vellakilaa paDukObeTTindi. taanu DaaDee naDumu daggara tala peTTipaDukundi. DaaDee lavaDaanu nOTlOpeTTukundi. ceekutoo undi. aaScaryamgaa DaaDee lavaDaa gaTTi paDasaagindi. mari ceekEdi evaru muddula kODalu. maama gaarlaku kODaLlanucoostE caalu maDDa lEstundi ani saameta nijamEnEmO. kODali moDDa ceekutunTe maama gaaru gajaa gajaa vaNiki pOtunnaaDu. odina tana maama gaari moDDanu baagaa nOTlOki laakkundi. DaaDee moDDa saantam odina nOTlO maayam ayindi. #deep throat# anTE idEnEmO anukunnaanu. oka saari odina nOTlO kaarcukunnaTTunnaaDu. odina naanna lavaDaa rasam capparistoo undi.

"maamayyaa maamayyaa mee lavaDaa caalaa baagundi. naaku baagaa naccindi. ippuDu mee kooturu mee koDuku moDDa elaa ceekutundO cooDanDi" andi odina.

"EnTE pooku lanjaa alaa coostaavu nee annayya lavaDaa ceeku maa maama gaaru coostaaraTa" andi odina.

"EnTi odinaa maama gaari lavaDaa ceekutunTE pacci bootulu vastunnaayi" annaanu.

"nijamEnE naaku teliyakunDaanE utsaaham pellubukutoo undi. ummmm baagaa lEvaa" andi odina

"soopar gaa unnaayi. alaagE #continue# ceyyi annaanu annayya lavaDaa naa nOTlO peTTukunToo.
annayya moDDanu paiki etti paTTukoni moDDa kinda naakutunnaanu. annayya vaTTakaayalanu gOlee kaayala maadiri ceekutunnaanu. annayya toDalanu naakutunnaanu.

"cellaayi indaaka nee odina naanna moDDanu Deep gaa nOTlO peTTukondE alaa peTTukOlE" annaaDu annayya,

nEnu noru bagaa terici annayyalaaDaanu nOTlO kukku kunnaanu. kaane aa teknik naaku teliyalEdu, annayya sagam lavaDaa bayaTE unDipOyindi. naa avastha cooci odinamma navvutoo undi.

naaku oopiri aaDa lEdu. annayya lavaDaanunOTlO nunDi bayaTaku teesaanu. ammO naa valla kaaduraa baaboo annaanu aayasamgaa ropputoo. "ummm cellemmaa nOTlO peTTukoavE. anta gontulOki vaddulEvE naalukatO naa lavaDaanu capparincavE" annaaDu annayya.

endukO anukoni maralaa annayya moDDanu nOTlO peTTukunnaanu. antE annayya naa nOTi ninDaa kaarcaaDu. "Ori lanjaa koDakaa indukaa" annaanu polamaari.

"mee annayya vyavahaaram coocaavu kadaa. ilaa campuku tinTaaDu nOTi ninDaa kaarustoo. lakshaNamgaa pookulO kaarcaraa magaDaa anTae nOTlOkaarustaaDu EdOlE nee annayya nu tRupti paricaavu antE caalu" andi odinamma.

taruvaata andaram lEci baat room ku veLli kaDukkunnaamu. annayya odina veLli pOyaaru. nEnu DaaDee beD roomlO paDukunnaamu. naaku pookulO moDDa unTE gaani tOcadu. andukani DaaDee ni naa venaka nunDi pirrala madhya gaa tana moDDanu naa pookulO dOpamannaanu. alaagE naa pookulO tana moDDanu peTTaaDu. alaagE nidralOki jaarukunnaamu.

marunaaDu udayam nEnu maarkeT ku veLlaanu akkaDa naa kaalEjee frenD ravi kanipincaaDu.

"Eraa ravee elaa vunanavuraa baagunaavaa" ani aDigaanu.

"haayi svaatee nuvva pOlcukO lEkapOyaanu. baagaa laavekkaavu" annaaDu

"maripeLli ayindi kadaTraa. neekupeLli ayindaa" annaanu

"nee laanTi ammaayi dorakka peLli cEsukOlEdu. annaaDu.(inkaaundi).

ReplyQuote
Posted : 25/09/2010 2:10 am
CONTACT US | TAGS | SITEMAP | RECENT POSTS | celebrity pics