TitBut


Notifications
Clear all

Naa anubhavaalu - madhumati

 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

peLliki mundu dengincukonTE tappulEdu--khushboo vyaakhyalu nEram kaadu
ani supreem kOrTu vaaru ceppaarani pEparlO cadivaanu. mari
peLli tarvaata moguDi caaTuna (vErEvaaLlatO) dengincukonTE tappu elaa avutundi ?

asalu dengincukODam anTE EmiTi. dengincukunnappuDu Em i jarugutundi. anE vishayam caalaa mandiki teliyadu.

idEmiTi eeviDa ilaa dhaaraalangaa bootulu maaTlaaDutoo undi anukunTunnaaraa.

nee frenD sumalata naaku nErpindi.ayinaa nEnEmee meeto #direct# gaa maaTlaaDaTam lEdu kadaa parvaalEdu lenDi.

intakoo manam ekkaDunnaam. dengincukODam daggara.

naa uddEsyamlO magaaDi skin ku aaDa daani skin ruddukunTE daani valla vaccE sukhamE dengaDam.

endukanTE pookulO moDDa peTTi denginaa jarugutunnadEmiTi. magaaDi moDDa meeda unna skin ammaayi pooku lOpala unna skin nu ruddukunToo undi daani valla sukhamkalugutoo undi.

pookulO moDDa peTTi enta jOrugaa ruddukunTE anta sukham.

aTuvanTappuDu cEti meeda ceyyi peTTi rudditE kooDaa dengincukoavaDamEgaa.

alaagE pedaala meeda pedaalupeTTi muddu peTTinaa, veepu meeda ceyyi peTTi nimirinaa pooku meeda ruddinaa, moDDa paTTukoni nimirinaa, annee dengaDamtOnE samaanam EmanTaaru.

kaani mana vaaLlu maatram pookulO moDDa peTTi dengitEnE dengaDam annaaru.

pOnee lenDi alaagE anukundaamu. ee dengaDam valla dengincukODam valla manaku Emi anubhooti kalugutoo undi. meeku andarikee telusu.

pookulO moDDa peTTi dengutunTE naraalannee uttEjam pondutaayi. oLlantaa tEli pOtunnaTTu unTundi. aparimitamaina aanandam kalugutundi. haayigaa unTundi. marunaaDu entO utsaahamgaa unTaamu. manasangaa praSaantamgaa unTundi. bhaaryaa bhartalaku okari meeda okariki prEma kalugutundi.

kaani ee dengincukODaaniki maroka #angle# undi. adE pillalu puTTaDam. dengincukODam valla sukham kaligitE pillalu puTTaDam anE pariNaamam kooDaa kalugutundi.

ikkaDe cikku. pillalu puTTaDam anEdi okk taaLi kaTTina moguDitOne jaragaali. evaDo daarina poyyE daanayyatO dengincukoni pillalanu kanakooDadu. appuDu anaadhalu, kuppatoTTilO pillalu , veedhi baalalu tayaaravutaaru.

kaabaTTi peLli ki mundu dengincukODam khushboo ceppinaTTu parlEdu. #enjoy# ceyya vaccu. kaani EmarupaaTuna kaDupu vastE venTanE teeyincukOnDi. aalasyam ceyyavaddu. taruvaata vaccE cikkulu edurkOvaddu.

peLliki mundu dengincukOvaccu ani kushboo cebitE taaTi kaayanta aksharaalatO pEparlO raasaaru, #scrolling# latO #channels# adaragoTTEsaaru. nEnu ceppina maaTa evaru paTTincukunTaaru. pOnee lendi. inka asalu vishayaaniki vastaanu.

naa pEru madhumati. naa frenD pEru sumalata. iddaramoo boddugaa muddugaa unTaamu.

naaku peLli ayindi. kaaryam modaTi rOjE telisi pOyindi. maa aayanaku moDDa lEvadani. lEcinaa gaTTi paDadani. gaTTi paDDaa dengEnta gaTTi paDadani.

mooTa kaTTi lOpala peTTi naTTu maa aayana tana moDDanu maDici naa pookulO dOpE vaaDu. gullincE vaaDu.

baagaa lEpi pooku ninDaa dOpi dengitEnE kaanee gula teerani naa laanTi daaniki ee gullimpu E moolaku.

kaani Emi cEstaamu. inTlO E vastuvu nainaa maarcukOvaccu. moguDini maarca lEm kadaa.

adi kaadanDee naaku teliyaka aDugutaanu. peLli sambandham coosETappuDu abbaayi caduvu udyOgam aastulu annee coostaaru kaanee abbaayiki moDDa undaa. unTE lEstundaa, asalu abbaayiki dengE kOrika undaa lEka mungilaa muDucukoni paDukunTaaDaa, abbaayiki #aids# laanTi rOgaalu unnaayaa, #Sperm count# sarigaa undaa, veerya kaNaalu samapaaLlalO unnayaa, anE vishayaalu enduku paTTincukOrO naaku ardham kaadu.

peLli ayina taruvaata moguDu dengakapOtE mari jeevitaantam pooku enDapeTTukOvaalaa. inTlO vaaLlatOnO bayaTa vaaLla tOnO dengincukunTE, bari tegincindi, oLlu kovvekki koTTu kunToo undi. lakshaNangaa bangaaram laanTi moguDu unDagaa deeniki.... rankumoguDu kaavaalsi vaccaaDaa ani nOLlu nokku kunTaaru.

moguDiki moDDa lEka, denga lEka pillalu puTTakapOtE "EnToa nammaa ilaanTi pilla dorikindi maaku. mooDELlayindi oka accaTaa muccaTaa lEdu. panDanTi biDDa lEdu. maa vaaDiki vErE sambandham cooDaalEmO" anE atta gaaroo, aaDa biDDaa saNugutaaru.

moDDa lEni moguDiki, dengalEni moguDiki, mandukoTTi bOrlaa paDukoni gurrukoTTE moguDiki enni peLliLlu cEsinaa okaTE ani teliyadu vaaLlaku. telisina peLlaam ceppa lEdu. sarigaa naa vishayamlO alaagE jaridingi.

nEnu o samvatsaram paaTu aa gullimpu moguDitOnE kaapuram cEsaanu.

intalO ma atta gaari saNuguDu okaTi---- inkaa neeLlOsukOlEdani.

pookulO neLlu paDitE kadaa neeLlOsukODaaniki. "nee koDukku moDDa lEvadanTE" E ammaa oppukOdu.
.
maa inTlO maa aayana tappa inkO iddaru magaaLlu unnaaru.
okaDu maa maridi #mca# velagabeDutunnaaDu

ayyagaaru ee paaTikE tana moDDanu okaTi renDu pookullO muncaaDani naa anumaanam. pamiTa jaari tE caalu aabagaa coostunTaaDu.

kaapuraaniki vaccina kottallO coosaanu... maa maridi baat room daggaragaa vEsi dhaara vadilaaDu. nEnu cilipigaa aa talupu sandulO nunDi coosaanu ayyagaari visvroopam.

naa mOceyyanta poDugu undi maa maridi moDDa. moDDa lEvani annayyaa, baareDu moDDa unna ee tammuDu, elaa puTTaaraa ani naaku O DouTu.

inka renDava saaltee maa maama gaaru.naaku inkaa #curiosity# perigindi. moDDa lEvani naa moguDini puTTincina naa maamagaariki asalu moDDa lEstundaa ani.

oka rOju nEnu maa maama gaaru atta gaaru paDukonE beD room lOki tongi coosaanu. moguDi moDDanu noaTi ninDaa peTTukoni ceekutoo undi maa attayya. sagam moDDa bayaTanE undi.

vaccina kharma allaa naakE nanna maaTa anukunnaanu. iTu maama gaarikee aTu maridiki moDDalu baagaanE lEstunnaayi. madhyalO naa moguDikE moDDa lEvaDam lEdu.

intalO pEpar lO vaccindi. "peLliki mundu dengincukonTE tappu lEdu anna khushboo vyaakhyalanu samardhincina kOrTu" ani.

intalO naa frenD sumalata *** cEsindi. arjenT gaa oka sari unn paLamga eTTaa unTE aTTaa vacceyyi ani.

Emi kompa munigindO ani naa frenD sumalata inTiki veLlaanu

"EnTe ilaa saDan gaa rammannaavu" annaanu.

"ninnanE pregnansee TesT cEyincaanu #confirm# ayindi" andi suma.

"#congrats# naa maadiri kaakunDaa moDDa lEcE moguDini kaTTukunnaavu. pookulO debba sammagaa paDutunTE kaDupu raaka Emavutundi " annaanu. daani toDala madhya nimurutoo.

nEnu suma kaalEjee rOjulundi klaas mETs inkaa #les partners kooDaa

"# ayyo raata ..... debbaa-- naa bon...... nee moguDiki moDDa lEvadu. naa moguDiki asalu moDDE lEdu. ekkaDO atukkunnaTTu unTundi. konDa mirapakaayalaa." andi suma.

"Osi nee yabba. moDDa lEni moguDu ninnu elaa dengaaDu neeku kaDupu elaa vaccindi. tondaragaa ceppavE pooku munDaa. naaku pookantaa jilagaa undi." annaanu daani ceyyi naa toDala madhya peTTukunToo.

"andukE gadaa ninnu pilicindi. maa pakka veedhilO iTeevala oka kurra DaakTar klinic peTTaaDu. vaaDi daggaraku veLlaanu. mooDu nelalu TreeTmenT teesukunnaanu.muTTavaDam maanEsaanu" anToo navvindi suma.

"anta poaTugaaDaa" annaanu.

"mooDELla nunDi raani kaDupu mooDu nelalalO teppincaaDanTE enta pOTu gaaDO aalOcincukO" andi suma.

munduku ongi "neekoo kaavaalaa" andi.

Emee ceppalEkapOyaanu. maa aayana anta ghOram kaadu. EdO lOpala kaarustaaDu. daani valla kaDupu raavaccEmO tondara paDDam enduku anukunnaanu.

kaani aa kurraa DaakTar gurinci suma cebutunTE oka saari debbEyincukonTE pOlE anukunnaanu.

"EnTE maaTlaaDavu aa maatram dhairyam lEkapOtE elaagE. poa nee moguDu pOTu gaaDaitE moguDini mOsam cEstunnaanu ani baadha paDoccu. moDDa lEvani moguDi gurinci endukE inta aalOcana" andi suma.

"osEyi oka #idea# rOjoo inni kanipeDutunnaaru kadaa. magaaDi ki maDDa lEstundaa dengE sattaa undaa pillalu puTTincE sattaa undaa lEdaa ani #certitificate# istEnE peLli jaragaalani oka rool peDitE baagunTundE" annaanu navvutoo.

"appuDu ayyagaarla asalu pasa bayaTa paDutundi" andi suma.

"sarElEvE eppuDu veLadaamu" annaanu.

"nEnu enduku nuvvE #fresh# gaa veLlu" andi suma.

"sarElEvE" ani aa klinik aDress teesukoni vaccEsaanu.

raatri 8 gantalayindi. maa aayanaku "DaakTar daggaraku veLlostaanu" ani maatram ceppnu.

"sarE veLli raa" annaaDu.

idi vinna maa atta gaaru "ippuDu DaakTar daggaraku enduku Emoccindi neeku" andi nishTooramgaa.

"meeru anTunTaarugaa inkaa neeLlOsukOlEdani--andukani" annaanu.

"OhO andukaa ayitE veLliraa. intakoo E DaakTar daggaraku veLutunnaavu--aaDa DaakTaraaa maga DaakTaraa" andi maa atta gaaru vyangyangaa.

"abbaa evarO okaru lEvE. manaku santaanam kalagaDam mukhyam. E DaakTaru ayitE EmiTi" annaaDu maa aayana.

nEnu navvukunToo bayalu dEraanu.

Quote
Posted : 25/09/2010 12:20 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

ANOORAADHAA ENDUKAMMA ANTA KOPAM NUVVU CEPPINA KADHA NENE RAASTUNNAANU. KONCEM MAARCI RAASTUNNAANUY ANDUKE AALASYAM AYINDI EMEE ANUKOKU

MOGUDI CAATU RANKU
(renDava bhaagam)
madhumati

nEnu klinik ku veLlETappaTiki evaroo lEru. DaakTar onTarigaa koorcuni EdO #magazine# caduvukunTunnaaDu. nannu coochi

"ranDi ranDi koorcOnDi" annaaDu.

nEnu veLli Daaktar pakkanE koorcunnanu. DaakTar vanka adE panigaa coostunnaanu.

#cine actor Suman# tana yavvanamlO enta #smart# gaa #handsome# gaa unnaaDo alaa unnaaDu. asalu aa buggalu coostunTEnE korikeyyaalani pistoo undi. amaantam vaaTEsukoni naa saLlu vaaDi gunDelaku adimeyyaalani maa ceDDa kOrika puTTindi.

"halO EmiTi aalOcistunnaaru Emi kaavaali" ani aDigaaDu DaakTar

"meerE kaavaali" annanu paradhyaanamgaa.

"mee edurugaanE unnaanu kadaa. ceppanDi" annaaDu navvutoo.

nEnu tErukoni "saaree DaakTar. EdO paradhyaanamlO unnaanu. naaku peLli ayi mooDELlu ayindi. inkaa pillalu lEru andukani vaccaanu" annaanu

"meeru manci lEDee DaakTar daggaraku veLlanDi.lEkapOtE #fertility clinic#" ku veLlanDi" annaDu DaakTar.

"akkaDa Emi cEstaaru DaakTar"

"mee aayana daggara nundi #sperm collect# cEsi daanini #egging# cEsi mee garbhaaSayamlO peDataaru."

"maa aayanaku #sperm count# assalu lEka poatE elaagaa"

"meeru, mee vaaru, #sperm bank# veLli, #sperm# teesukoni #egging# cEsi mee lO peTTa vaccu

"mari vaaDu elaanTi vaaDO adE DaaKTar aa #sperm# iccEvaaDu elaanTi vaaDO elaa telustundi."

"vaaDi fOTO vivaraaalu annee unTaayi"

"meeru ceppEdi elaa undanTE mukku ekkaDa undiraa anTE tala cuTToo tippi coopincaaDaTa. alaa undi." annaanu navvutoo

"EnTanDee meeru anEdi" annaaDu DaakTar ayOmayamgaa.

"meeru DaakTar kada. naaku vaidyam ceyyaali kadaa. meeru baagaa andamga #handsome#gaa aarOgyamga, vayasulO unnaaru kadaa. kaabaTTi meeru mee #sperm# naa lOki #direct# ga #inject# cEstE elaa unTundi." annaanu konTEgaa

"ammO adi elaagaa evarikannaa telistE"

"ikkaDa unnadi meeroo nEnu. oka DaakTar gaa mee sperm nu mee daggara unnaa injekshan siranji tO naa lOki injekT ceyyanDi." annaanu.

nEnu kurcee lO nunDi DaakTar daggaraga vELli nilabaDDaanu. naa toDalu DaakTar bujaaniki ruddukunToo unnaayi. DaakTar oLlantaa vEDekkindi.

"unDanDi. #main door close# cEsi vastaanu" annaaDu.

"ummm #doctor is a good boy# annaanu DaakTar bugga meeda ciTika vEsi.

DaakTar navvukunToo veLli #main Door# laak cEsi vaccaaDu

eelOpala nEnu veLli pakkanE unna balla meeda paDukunnaanu. renDu toDalu baagaa viDadeesanu oka kaalu kindiki jaarci maroka kaalu maDici peTTaanu. naa pooku venDi paLlem laagaa tericipeTTaanu. lOpala palcaTi langaa paina kaaTan ceera. paanTee vEsukOlEdu.

DaakTar vacci naa pakkanE nilabaDDaaDu. kaani janku tunnaaDu. sariggaa DaakTar moDDa naa tala daggara undi. nEnu oka cEtini DaakTar moDDa meeda vEsaanu. appaTikE baagaa nigiDi paanT lO nunDi tannukostoo undi ayyagaari jambham.

DaakTar naa balisina saLla meeda ceyyi vEsi nimurutunnaaDu. naa pamiTa pakkaku toligincaaDu. okka saari #haaaaaaaaaaaa# annaaDu. paapam anta laavu saLlujanmalO cooci unDadu. paigaa nEnu vEsina #pointed bra# lO nunDi naa saLlu kaLlalO guccukunTunnaDDu kanapaDutunnaayi.

"EnTi tammuDoo alaa coostaavu. jaakeT vippu" annaanu DaakTar ceyyi teesi naa saLla meeda vEsukunToo.

"adEnTanDee alaa pilicaaru" annaaDu

"alaagE pilavaali. ee rOjullO pagalantaa annayyaa, annayyaa, tammuDoo tammuDoo anToo pilustoo raatri kaagaanE pakkalO cErE vaaLlu entO mandi unnaaru. #safety# kOsam. ninnu tammuDoo ani pilicinanTa maatraanaa nuvvu nEnu okE amma kaDupununDi ooDi paDalEdu kadaa" annaanu navvutoo

"adi sarE anukOnDi kaanee" anToo nasigaaDu

"inkO maaTa ceppanaa. ippudu nee valla naaku oka magabiDDa puTTaaDu anukO. nee ku peLli ayi neeku oka ammaayi puTTindanukO. iddaroo prEmincukunnaranukO. mari vaaLlu anna celli avutaaru kadaa" annaanu

"EnToa meeru nannu irukuna peTTEsaaru akkayya gaaroo" annaaDu DaakTar naa jaakeT braa ooDa peekutoo,

"ummm ippuDu daarilO paDDaavu tammuDoo inka reccipO. naa saLla madhya nee moham, naa toDala madhya nee kaDDee peTTeyyi" annaanu DaakTar mohaanni naa saLla madhya adumukunToo.

paapam naa saLla madhya oopiri aaDaka ukkiri bikkiri ayyaaDu. naaku kasi rEgindi. maa aayana daggara ilaanTi cilipi panulu saagavu.

edurugaa aaraDugula andagaaDu kanapaDitE manasu oorukunTundaa ceppanDi. vaadi mohaanni naa moham meediki laakkuni moham ninDaa muddula varsham kuripincaanu. oka cEtini DaakTar toDala madhya peTTaanu. ettugaa tagilindi.

"EnTayyaa tammuDoo. paapam nee bujji gaaDu paanT lo naanaa avastaa paDutunnaaDu. vaaDini bayaTaku laagu. ruci coostaanu" annaanu naalukatO pedaalu taDupukunToo

. DaakTar kooDaa koncem gaDusu vaaDE.

"EmiTO akkayya gaaroo mee ceyyi paDitE gaani vaaDu bayaTaku vaccETTu lEdu. aa pani meerE ceyyanDi" annaaDu DaakTar.

tanu vacci naa moham edurugaa nilabaDDaaDu. andamgaa Tak cEsukoni unnaaDu.

" sannani naDuku ettaina pirralu ettugaa unna moDDa abbaa enta muddostunnaaDO" anukunnaanu.

vaaDi naDumu cuTToo ceyyi vEsi daggaragaa laakkuni paanT meeDi nuncE vaaDi moDDaku muddulu peTTaanu.

"isss haaa akkayya gaaroo ummm taTTukOlEnanDee" anToo tana cEtini naa toDala madhya peTTaaDu.

visaala maina na dimma tagilindi. naaku toDalu laavu. toDala madhya unna dimma kooDaa baagaa balisi ubbettugaa aaTin shEp lO visaalamgaa unTundi. pooku ceelika kooDaa baagaa kanapaDutoo unTundi.

nEnu kaTTukunnadi kaaTan ceera kadaa. alaa muTTu kOgaanE ilaa ooDi vaccindi. lOpala unna saaTin langaa toDalaku atukkunnaTTu undi. langaa bondu dorakka tanTaalu paDutunnaaDu guruDu

"EnTi tammuDoo bondu doraka lEdaa. #first night# rOju Emi cEstaavu andukE roojO jaakeT vippaDam, braa huks vippaDam langaa bondu laagaDam naa daggara praakTis ceyyi' annaanu navvutoo.

koncem siggu paDDaaDu tammuDu.

"parlEdulenDi ee praakTis tOpaaTu aa praakTis kooDaa baagaa saagutoonE undi." annaaDu.

naaku dimma tirigindi.

"EnTi tammuDoo vivaramgaa ceppu' annaanu DaakTar paanT jip kindiki laagi anDar vEr lO nunDi DaakTar lavaDaanu bayaTaku laagaanu.

puTTa lO nunDi paamu vaccinaTTu bussumanToo bayaTaku dookindi lavaDaa.

vaammO ani adiripaDDaanu.

"tammuDoo inDEnTraa baaboo. idi manishi moDDaa lEka gaaDida moDDaa" annaanu DaakTar moDDanu naa mohaaniki picci picci gaa ruddukunToo.

"nEnEm ceyyanu akkayyaaa, naa cinnappaTi nunDi naa kaDDee alaagE undi. adee kaaka maa amma snaanam cEyincETappuDu baagaa saaga deesEdi. anduvalla baagaa poDuggaa laavugaa perigindi" annaaDu aa kurra DaakTar tana lavaDaanu naa nOTiki andistoo.

nEnu nOru terici vaaDi lavaDaanu nOTlO kukkukunnaanu. kaasEpu oopiri aaDa lEdu. angiTlOki guccukunToo undi vaaDi moDDa.

"orEyi tammuDoo kaasta bayaTaku tiyyaraa. oopiri aaDDam lEdu" annaanu.

DaakTar tana moDDanu naa nOTlO nunDi bayaTaku teesaaDu.

"vaammO idEnTraa baaboo. pedda saiju sTeel raaD laa undi." annaanu naa engilitO taDisi niga niga laaDutoo merustunna vaaDi lavaDaa vanka coostoo.

" akkaa akkaa nee pookulO paDutundanTaavaa" annaaDu naa pooku meeda ceyyi vEsi nimurutoo.

"naa pookulO TaiT gaa doorutundi kaanee kaasta bakka munDa ayitE daani pooku baddalugaa cinugutundi." annaanu vaaDi moDDanu prEmagaa naa buggalaku aanincukoni.

ReplyQuote
Posted : 25/09/2010 12:22 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

MOGUDI CAATU RANKU
MADHUMATI
THIRD PART.

"Emee kaadu akkayyaa. ee veedhi civara illu lEdoo. subbaa raavu gaari illu. aayana kooturu. sannagaa rivaTa laa unTundi." annaaDu.

"avunu daaniki ippuDu renDu nelala magabiDDa kadaa. kompadeesi adee tamari lavaDaa puNyamEnaa" annaanu vaaDi lavaDaanu savaradeestoo.

"EdO koncem saayam cEsaanu akkayyaa. ceppoccEdi EnTanTE aa ammaayi sannagaa unTundaa, naa raaD nu mottam tana pookulO dOpEsukundi. avaleelagaa dooripOyindanukO akkayyaa" annaaDu DaakTar naa pooku meeda nOru peTTi muddulu peDutoo.

naaku koncem asooyaka kaligindi. naa cEtilO unna moDDa maroka pookulO doorindi ani ceppagaanE.

"adi sarE tammuDoo aa bakka munda pookEnaa inkaa vErE pookulu kooDaa dengaavaa" ani aDigaanu kutoohalamgaa.

"enduku lEdu akkayyaa. atta gaarlu kODaLlanu teesuku vacci garbhaa daanam cEyincukunnaaru. alaagE tallulu kooDaa kootuLlanu teesukoni vacci naa pakkalO paDukObeTTi kaDupu cEyincukunnaaru. Emi cEstaamu. prajaa sEva tapputunda" annaaDu DaakTar naa pooku naakutoo.

"Ori nee asaadhyam goolaa. nOTlO vElu peDitE korakalEnaTTu pOju peTTaavu, inni pookulu dengaavaa naayanaa. grandhasaanguDivE inkenduku aalasyam raa tamari moDDanu naa pookulo digeyyi. okE debbatO naa kaDupu panDaali " anToo DaakTar moDDanu paTTukoni naa pooku pedaala madhya sardukunnaanu.

DaakTar kooDaa naa renDu toDalu viDadeesi naa toDala madhya cEraaDu. naa pooku dimma meeda tana moDDatO tapaa tapaa koTTaaDu. naa pooku ceelika meeda ruddaaDu, naaku kasigaa undi

"abbaa tammuDoo tondaragaa toyyaraa naayanaa pookantaa pulaparamgaa undi". annaanu naa mottanu paiki ettutoo.

idE sandani daaKTar tana nigiDina moDDanu naa pookulOki kassuna tOsaaDu.

okka saari bEr mannaanu. gunDellOki digabaDDaTTu ayindi. mooDELla nunDi moguDitO dobbincukunTunna daani naakE ilaa unTE kanne pillala paristiti EmiTi ani anukonE lOpE vaadu naa pookulO moDDa peTTi kummutunnaaDu.

"orEyi tammuDoo nee vaalakam coostunTE nee moDDanu paTTukoni maga pillaaDu pookulO nunDi bayaTaku vaccETTu unnaaDuraa" annaanu vaaDi pirrala meeda cEtulu vEsi naa pooku meeda adumukunToo.

"akkaa akkaa nee pooku tiyyagaa undakkaa. naa moDDaku fiT gaa sari pOyindi. kannepillanu dengutunnaTTu undakkaa" anToodengutunnaaDu.

pakkanE unna vaal klaak vanka coosaanu. vaaDu dengaDam modaleTTi araganTa ayindi.

paTTumani 5 nimishaalu kooDaa oopalEni moguDi denguDu coosinadaanni ilaa araganTa sEpu aapakunDaa dengutunTE coosi aaScaryapOyaanu.

"akkaa akkaa naa ku ayipOyindi akkaa" anToo naa pooku aTTaDuguna kaarcaaDu.

nEnu naa pirralu paiki etti vaaDi moDDanu naa pookulO adumukunnaanu. vaadi ki poortigaa kaari pOyi vaaDi moDDa cinnadi ayinadaakaa bayaTaku tiyyanivva lEdu. vaaDi moDDa rasam poortigaa naa pooku peelcukundi.

vaaDu tana vaalina moDDa oopukunToobaat room ku veLlaaDu.

nEnu paiki lEcaanu. langaa ceera sardukunnaanu. cediripOyina talanu duvvukunnaanu. kotta Tiklee peTTukunnaanu. Emee eraganaTTu tayaarayyaanu.

intalO DaakTar bayaTaku vaccaaDu.

nEnu vaaDini vaaTEsukoni vaaDi bugga meeda oka muddu peTTaanu.

"taanks raajaa. rEpu kooDaa vastaanu" annaanu.

"nEnE neeku ceppaali taanks akkaa. janmalO maruvalEni sukahm iccaavu" annaaDu naa pirralu pisukutoo.

vaaDini vadala lEka vadala lEka vadili inTiki vaccaanu.

maa attgaaru raagaanE aDigindi--- maa aayana kooDa inTlOnE unnaaDu.

"EmE Emayindi" iddaroo okEsaari aDigaaru.

"Emee lEdanDee iTeevala oka injekshan vaccindaTa. 500 roopaayalu. daanini vaaram rOjulu varasagaa cEyincukunTE garbham nilustundaTa. modaTi injection eerOje vEyincukunnaanu. inkoka vaaram rOjulu varasagaa vEyincukunTaanu". annaanu DaakTar moDDa injeckshan gurtuku teccukunToo.

"sarElE vaaram kaaka pOtE nela vEyincukO. neeku kaDupuna oka kaaya kaayaDam manaku kaavaalsindi" andi maa atta gaaru.

nEnu navvukunToo lOpalaku veLlaanu.
(inkaa undi).

ReplyQuote
Posted : 25/09/2010 12:22 pm
CONTACT US | TAGS | SITEMAP | RECENT POSTS | celebrity pics