TitBut


Notifications
Clear all

Majhi mehuni, majhi bayki

 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Amche gele aat varshanche vaivahik aushya sukhat gele nahi ase nahi, pan samadhanat nakkich nahi. Yache kraran amchche sexual aushya. Majhi bayko khoopach changli ahe, sundar ahe, pan sex madhil vegle vegle prakar / proyog karayla tichi tayari naste. Tila nehamichi position avadte. Mala matra mukha maithun, guda maithoon, veg-vegli aasne karayla avadtat. Hya babteet amche kadhi vaad hi jhale ahet. Halli mee hya vishayawar bolne banda kele hote. Eka ravivarchya dupari mee majhya sadu barobar beer pyayla gelo asta mala janavle ki hhyacha mood aaj kahi theek nahi. Tyala khodoon vicharlyavar tyane karan sangitle. Tyachakadi ulta prakar hota. Tyala conventional sex avdayche ani tyacha baykola, mhanje majhya mehunila modern prakar. Kaal ratri yhach vishayavaroon tyancha vaad hi jhale hota. Mag mee majhi hi vyatha tyala sangitli. To tasa vicharanni modern hota. To mhanala, ‘mhanje sangita (tyachi bayko and majhi dhakti mehuni) and too compatible ahat and mee ani sunita vahini (majhi bayko compatible ahat. Hya doghi sakkhya bahini ahet tari tyanchyat pharak ahe.’ mee mhatle, ase asoo shakte, kahi kshan vichar kelyavar to mhanala, ‘suresh, apan ek prayog kela tar? Too sangita barobar ani mee sunita vahinibarobar alo tar? Aple doghanche and tya doghinche hi problem suttil’. Mee mhanalo, ‘hya doghi aikteel?’ to mhanala, ‘vivharoon pahoo. Mee aajach sangitashi bolto ani tula call karto. Mag tharvoo kay krayche te!’. Beer ghevoon amhi apaplya ghari paratlo. Jevan karoon jara padlo asta suyash (majha sadoo) cha majhya mobile var phone ala. To sangitashi bolla hota and tee tayar jhali hoti. Khara tar ya kalpanene tee jara excitach jhali hoti. Mee tyala vicharle ki sunita che kay? To mhanale kee too ikde ye, lagech. Mag apan plan karoo. Vahinila sangaychi jababdari sangita ne ghetli ahe. Mee sunitala sangitle kee aaj ratri baher jevacha program ahe ani to tharvayla mee sangita kade jaat ahe. Pandhra minitat mee suyash chya ghari pochlo. Sangitanech daar ughadle and majhya kadi baghoon god hasli. Suyash sofyavar aramat basla hota. Tyane short and t shirt ghatla hota. Sangita ne jeans and shirt ghatle hota. Mee at gelo ani suyash shejari baslo. Pudhe kay karave te kalat navhte. Mag sangitaich vishayala haat ghatle. Tee mhanali, ‘dada, mala suyash chi kalpana avadli ahe. Pudhe bhandana vadhychya aat apan hyane sangitlya pramande karoo mhanjee toghanche hi prashna suttil and hee baab aplya kutumbatach rahil. Sunitala mee convince karte, agdi nakki and aajach’. Evdhe mhanoon tee majhya and suresh cha madhe yevoon balsi. Tinesh lead ghelta ani maje ek deergha chumban ghetle. Suyashla thodese sankochlya sarkhe jhale. Mag sangitane tyache haat aplya hatat ghetle and aplya urojanvar thevle. Tine hatacha daab halkesh vadhavla. Suyashla chekalayla evdhe pure hote. Tyane hi tichi thane kurvalayla survat keli. Sangita che tond tyachya bajoola valvoon ghetle and tiche chumban ghetle. Sangita ne apla haat majhya hatyaravar thevla and thyala kurvalu lagli. Mee tichya shirla haat ghatla ani tichi buttons kadhoo laglo. Shirt purna ughadlyavar tichya thananche masta darshan jhale. Tee majhya peksha daha varsani lahan hoti. Tichi kanti gori paan hoti. Uroj bharieev and gol hote. Te gole tichya bra madhoon baher udi marayla baghat hote. Ek-ek karoon amhi amche kapde utravle and ek meka shehari nagnavasthet pranaykreeda suru keli. Altoon platoon mee and suresh tila chumbat hoto, tichya bargaccha golyanche mardan karit hoto, thichi bonde kuskarat hoto, tichi jeebh chokhat hoto.

Quote
Posted : 10/02/2011 2:57 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Sangita anandane chirkaru lagli. Ticha haat aplyach puchchi var phiru lagla. Mee jhatkan uthlo and ani tichya samor gudhge tekoon baslo. Tiche pay phakavle and purnapane shave kelelya puchchi che neet darshan ghetle. Mee tichya mandhya atla bajoone chatoo laglo. Sangita chekaloo lagli. Jeebh var net net, mee tichya puchchit majhya garm shwasachi phunkar ghatli. Sangita suskarli. Tine pay ankhi phakavle and majhe doke tichya puchchi javal odhle. Mee var pahile. Suresh sagle dole mothe karoon pahat hota. Tyane tichya stanancha parat taba ghelta. Sangita ne thyache hatyar hatat ghetle and thyala massage devoo lagli. Mee sangitachya puchchi che oth vilag kele ani jibhene tyacha antarbag chatoo laglo. Majhya lavda hi tath vhayla lagla hota. Majhi jeeb tichya puchchitoon aat baher karoo lagli. Eka hatane me tiche love buttom shodhle and tyavar majhi bote phirvoo laglo. Sangitala ha anad ashya jhala hota. Tine majhe tond aplya puchchi var ghatta daboon dharle. Ticha ras pajhroo lagla hota ani mala masta mejvani melat hoti. Thoda velane suyash mhanala, ‘ata pudhche baghoo’. Sangigta hi tapli hoti. Tee mhanali, ‘mee sofyavar baste. Dada majhya shejari head rest var basteel and suresh mala pudhoon hepel. Tee sopfavar basli and pay phakavle. Tichya tutulit puchchitoon ras pajhratach hota. Suresh cha lund he changla tathla hota. To sangita samor vakla and jhatkan apla lund tichya puchchit takla. Mee sangita chya shejari headboard var baslo. Sangitane majhya bajoola man valavli. Eka hatane majha lund var kela and dusrya hatane majhya gotyana gudgulya karoo lagli. Tee mhanali, ‘dada, tumhee kayamach ithli dadhi karta ka? Kiti swachcha ahe and gulguleet….’ mee mhanalo, ‘too nahi ka karat?’ tee hasli and majhya gotyavaroon apli jeebh phirvoo lagli. Baryach divsani ek vekgle sukh anubhavoo laglo. Sangitala suyash lagla hotach. Tyande eka hatane tiche gole dabalyla survat keli. Mee tyacha ek haath bajoola kela ani ek gola majhya tabyat ghetla. Amhi yoghe miloon tiche stanamardan karoo laglo. Sangita pharach khoosh jhali. Jevhya majhya gotya and ajoo bajoo cha bhag purna ola jhala, tevha sangitane majha lund khali kela and tyache tok aplya tondat ghatle. Katadki ahich mage geli hoti and to bhag tararoon phugla hota. Sangitane mag majhya lundache tok mitkya marat chokhle. Ticha ek haat majhya gotranche mardan karat hota. Madhech tee majha gotya agdi haluvar dabat hoti. Mee ani suyash ne tiche stana mardan challoch thevle hote. Ata amhi tichi bonde kuskarat hoto. Suyash sagle pahat hota and jastach uttejit hot hota. Majhya lundache tok manasokkta chokhoon jhalyavar sangitane usant ghetli and mhanali, ‘dada, tumche hatyar kevdhe lamb lachak ahe ho! Pan jadila phar nahi. Tya manane suyash cha sotra jad ahe ani titka lamb nahi. Ek sangoo ka dada, mala tumcha lund majhya gandit ghaloon ghyayla avdel’. Evdhe boloon tine majha lund punha chokhayla suruvat keli. Agdi savkash tine majha puurna lund tondat ghetla. Lundache tok tichya ghashala lagat hote ani tiche oth majhya lundachya base la and gotyana tekat hote. Mee swargasukhat nahat hoto. Ase sukh sunita ne mala kadhich dile navhte. Ektach majhya hatta mhanoon tine majha sotya tondat ghetla hota, pan lagech kadhoon takla, kilas yete mhane. He sukh mala tichya bahinikadoon milat hote.

ReplyQuote
Posted : 10/02/2011 2:58 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

Mee atyanandane dole mitle and mhanalo, ‘sangita, aaj too mala swarga sukh dete ahes. Ahaha, kiti bara vattay… majha chhotya aaj agdi khusheet ahe. Bar maghashe too mhanalis ke me majha sotya tujhha parshwa bahagat takava. Mee tayar ahe, pan suyash che kay?’ sangita aivaji suyash nech uttar dile , ‘suresh, mala kahihi adchan nahi. Mala asle prakar kadhich avadle nahit. Pan sangitala avadtat na? Mag mala chalel. Too trar gharchach ahes.’ evdhe boloon tyane parat sangitala helayla survat keli. Sangitane maan dolvoon tyala sammati dili. Tee majhya sotya ajibat sodayla tayar navhti. Tila chokhne changlech avdat asave. Kahi velane suyash cha veg vadhla and mee tyachya chehryavaroon olakhle ki to sutayla ala ahe. Mala kalji hoti sangitachi. Mee halooch mhanalo, ‘aga e, suyash bahutek jhadnar ahe. Tuze kay?’ sangitane majha lund khanbhara karta tondatoon kadhla ani mhanali, ‘dada, aaj mala double treat milali ahe. Mee itki excite jhale ahe ki mee kevhach jhadle. Ata phakta tummhala and suyashla jhadvayche ahe.’ tine parat majha sotya tondat ghetla and tee jor jorane tond halvoo laglee. Ikde suyashne dole mitle ani sangitachya puchchit pichkari takayla survat keli. Mee sangitache doke ghatta pakadle ani majhya sotyavar daboon thevle. Don minitat mee sudha sangitachya tondar pichkarya marayla survat keli. Evhana sangitane pay khali sodle hote. Suyash ek phoot antravaroon tichya puchchi kade pahat hota. Bahuket tichya puchchitun galnara tyacha karmas pahat hota. He baghoon sangitane pay phakavle and tyala aplya jharnarya puchchiche masta paiki darshan dile. Majha lund mokla hoi paryanta sangitane mala tondat thevle. Jevha to malool padla, tevhach tine majha lund sodla. Mitkya marat tine majhe veerya gatta kele. Mee khali utarlo ani tichya shejari baslo. Suyash samor basla. Kam tar jhale hote. Ata prashna sunitacha hota. Pach minitanni mee tya vishayala haat ghatla. Sangeeta mhanali, aaj ratrich ha program karoo. Amhi doghe tumchyakade rati jewalya yeto. Sandhyakalish, thode ushira yevoo. Amhi doghi masta jevan tayar karto. Tumhi doghe drinks ghyachya nimmitane jara baher pada. Tumhi baher gelyavar mee sunita la patavte and tayar karte. Mala khatri ahe ki tee tayar hoil and enjoy karel. Tila mahije taze suyash tila hepel. Tar mandali, atta evdhe pure. Pudhchya bhagat amchya kade kay ghadle te kalavto.

ReplyQuote
Posted : 10/02/2011 2:59 am
CONTACT US | TAGS | SITEMAP | RECENT POSTS | celebrity pics