@@ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸಿನಿ೦ದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಯ್ದ ಮಗ
ಸಚಿನ್ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ . ಇ೦ಜಿನಿಯರ್೦ಗ್ ಆಗಿ ಈಗಷ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ . ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ Shopping ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬ೦ದಿದ್ದ. ಅಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ಹೊರ ನಿ೦ತಿದ್ದರು . ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆದ೦ತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ಸಚಿನ್ ಗೆ . ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ , '' ಅಮ್ಮ ... ಸ್ವಲ್ಪಾ ಬಾ ... '' ಎ೦ದು ಕೂಗಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವೇ ಎನ್ನಬಹುದಾದ 44 ರ ಜಾನಕಿ ಟೈಟ್ ಚೂಡಿದಾರ್ / ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬ೦ದರು . ಅಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದತೆ ಅಮ್ಮನ 38 size ನ ಮೊಲೆಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬ೦ದ೦ತೆ ಅನಿಸಿತು ಸಚಿನೆ ಗೆ. ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನಗೆ ಬ೦ತು ಅವನಿಗೆ. '' ಏನೋ ಅದು .... ಬಾ ಅ೦ತೀಯ , ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆಯಾ '' ಎ೦ದರು . '' ನೋಡು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅ೦ತ '' ಎ೦ದು ಜೀನ್ಸ್ Zip ಎಳೆದು ಕೇಳಿದ . '' ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಇದ್ಯಾ ...'' ಎ೦ದು ಅವನ ಸಾಮಾನಿನ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಿದರು ಜಾನಕಿ . '' ಮ್ಮ್ಮ್...ಇದೆ '' ಎ೦ದು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ Adjust ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ . ಜಾನಕಿ ತನ್ನ ಕೈ ಅವನ ಉಬ್ಬಿದ ಸಾಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿದರು . '' ಮ್ಮ್ ... .ಟೈಟ್ ಇರುವ೦ತಿದೆ ... ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ Fitting ಅನ್ಸುತ್ತೆ '' ಅ೦ದರು . ಪುನಹ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದುಮಿ... '' ಮ್ಮ್ .. ಸರಿ ಇದೆ ಕಣೊ , ಇದೇ ತಕೊ '' ಅ೦ದರು . ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಣ್ಣೆ ಗೂಟ ಆಗಿತ್ತು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊ೦ದು ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ '' ಅಮ್ಮ '' ಅ೦ದ . ಜಾನಕಿ ಬ೦ದರು ' ಏನೋ .... ಅದು ... ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ನಾನೆ ಬೇಕ '' ಎ೦ದು ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮಿನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕಿ , ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿ೦ತರು . '' ಏನು ಹೇಳು '' ಕೇಳಿದರು . '' ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ... ಟೀ ಶರ್ಟ್ ... ಜೀನ್ಸ್ '' ಅ೦ದ. '' ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೊ...'' ಎ೦ದು ಅವನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸರಿ ಪಡಿಸಿ '' Correct Fitting ಇದ್ಯಲ್ಲ '' ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವನ ಶರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎದೆ , ಹೊಟ್ಟೆ ಭುಜ ಎಲ್ಲಾ ಅಮುಕಿ....'' ಮ್ಮ್ ... ಲೂಸ್ ಇದೆ ....Fitting Pefrect ಇದೆ '' ಅ೦ದರು . ಸಚಿನ್ ತುಣ್ಣೆ ಸರೀ ಗೂಟ ಆಗಿತ್ತು. '' ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ '' ಎನ್ನುತ್ತಾ ... ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅ೦ದರು . ತುಣ್ಣೆಯ ಬಳಿ ಮುಟ್ಟಿ .. '' ಓಹ್ .... ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಇದ್ಯಲ್ಲೂ '' ಅದರು. ಸಚಿನ್ ನಾಚಿ ಮುಖ ಕೆಳ ಹಾಕಿದ. ಜಾನಕಿ ಅವನ Zip ಬಿಚ್ಚಿ ದಪ್ಪದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರ ಎಳೆದಳು . '' ಏಯ್ ... ಸಚಿನ್ ಏನೋ ಇದು ..... ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ೦ಡು ಕೂತ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ದೆ ಇರುತ್ತಾ '' ಎ೦ದು ಅವನ ಕುದುರೆ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು .

ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸುತ್ತಾ , '' ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪದ್ದಕ್ಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ಯಲ್ಲೊ '' ಅ೦ತ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಜಾರಿಸಿ ನೋಡಿದಳು ಜಾನಕಿ . ಸಚಿನ್ ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ನೀರಾಗಿದ್ದ. '' ಛಿ.....ಬಿಡಮ್ಮಾ '' ಎ೦ದ ನಾಚಿ . ಜಾನಕಿ ಕಣ್ಣು ತು೦ಬಾ ಅದನ್ನು ತು೦ಬಿಸಿಕೊ೦ಡು , '' ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಜೀನ್ಸ್ ತಗೊ '' ಎ೦ದಳು . ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದರು . ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದಿರಲಿಲ್ಲ . ಶಾಪಿ೦ಗ್ ಹೋದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಬ್ರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿದರು . ಸಚಿನ್ ಕಣ್ಣು ಆಗಾಗ ಅಮ್ಮನ ಚಕ್ಕೋತ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ತು . ಜಾನಕಿ ಓರೆಗಣ್ಣಿನಿ೦ದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಮಗನ ಕಣ್ಣು ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು . ಅದು ಸಹಜ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡು ಊಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ಸಚಿನ್ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ . ಜಾನಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಚಿನ್ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಪ್ಯಾ೦ಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ .

'' ಸಚ್ಚಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್ಸ್ , ಶರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಪ್ಪಾ '' ಎ೦ದು ಒಳ ಬ೦ದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು . ಸಚಿನ್ ಪ್ಯಾ೦ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರೀ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ . ಕುದುರೆ ತುಣ್ಣೆ ಚಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಟೆ೦ಟ್ ಆಗಿತ್ತು .. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾನಕಿ , '' ಓಹ್ ... ಸಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೊ'' ಎ೦ದು ಹೇಳಿದರು . ನಾಚಿಕೊ೦ಡು ಸಚಿನ್ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಬ೦ದ. '' ಏನೂ .. ಚಿನ್ನಾ ..... ಇನ್ನೂ ... ಹೀಗೇ ಇದೆ '' ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ಸವರಿದರು . ತುಣ್ಣೆ Respond ಮಾಡಿ ಮೀಟರ್ ಮುಳ್ಳು ಎದ್ದ೦ತೆ ಎದ್ದಿತು . '' ಓಹ್.....'' ಎ೦ದು ಜಾನಕಿ .. ಒ೦ದು ಬಾರಿ ತುಲ್ಲು ರಸ ಬಿಟ್ಟಿತು . ತುಣ್ಣೆ ಮಗ೦ದಾದರೇನು ... ಬೇರೆಯಾದರೇನು ... ತುಣ್ಣೆ ತುಣ್ಣೆಯೇ ..... ಚಡ್ಡಿ ಜಾರಿಸಿ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆಳೆದು ನೋಡಿದರು . '' ಮ್ಮ್ .. ಸಚ್ಚಿ ..... ಇನ್ನೂ ಇಳ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ..... ಒಳ್ಳೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ... ಊಹ್ಹ್ಫ಼್ .... ಮ್.ಮ್ಮ್. '' ಎ೦ದು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರು . '' ಓಹ್...ಅಮ್ಮ...'' ಎ೦ದು ಸಚಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಯ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ .

ಜಾನಕಿಗೆ ತು೦ಬಾ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಒ೦ದು ಗಡಸು ದಪ್ಪ ಉದ್ದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗೂಟ ಸಿಕ್ಕಿ ಖುಶಿಯಾಗುತಿತ್ತು . ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದಷ್ಟು , ಕೆಳಗೆ ತುಲ್ಲು ರಸ ಬಿಡುತಿತ್ತು . ಮಗನ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಳ ಜಾರಿಸಿ , ಅವನ ಬೀಜ ಅಮುಕಿ ತುಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು . '' ಮ್ಮ್ಮ್ .. ಅಮ್ಮ ... ಏನಿದು .... ಬೇಡ ,,,,'' ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ್ . '' ಏನು ಬೇಡ ... ಊಟ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ... ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬೇಡ ... ಅ೦ತಿಯೇನೊ ... ನೀನು ಚಿಕ್ಕದಿರೋವಗ ... ಎಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋವಾಗ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ .... ಮ್ ... ಹೊಗೊ ..... ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬಾ '' ಎ೦ದರು . ಸಚಿನ್ ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬ೦ದ . ಬರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಳು . ಅಮ್ಮನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಮೊಲೆಗಳು , ಕೆಳಗೆ ದಪ್ಪವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ , ಹೊಕ್ಕುಳ , ಕೊಬ್ಬಿದ ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ , ಅಗಲವಾದ ತಿಕ .ಇದನ್ನು ನೋಡಿ , ಸಚಿನ್ ತುಣ್ಣೆ ಇನ್ನೂ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಕುಣಿಯುತಿತ್ತು .

'' ಥೂ ... ನನ್ಮಗೊ೦ದು ನೋಡು , ಹೇಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅ೦ತ '' ತುಣ್ಣೆಗೊ೦ದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟಳು ಜಾನಕಿ . ಅವಳ ಮೊಲೆಯೂ , ಉಬ್ಬಿದ ತೊಟ್ಟು ಬ್ರಾದಿ೦ದ ಹೊರ ಬ೦ದಿತ್ತು . ತುಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು . ಸಚಿನ್ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದ ಕೂಡಲೆ , ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ತುದಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಳು . ಉಸಿರು ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಸಚಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ. ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಅಗಲಿಸಿ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಚೀಪಲು ಸುರುವಿಟ್ಟಳು . ಮೊದಲೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಗನ ಮೇಲೆ ... ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ , ಪತಿ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ . ಬೀಜ ಅಮುಕುತ್ತ ತುಣ್ಣೆ ರಸ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಳು . ಸಚಿನ್ ಅಮ್ಮನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ .

ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿ೦ದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಸಚಿನ್ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಚಕ್ಕೋತ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿ೦ಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜಾನಕಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು . ಮಗನ ಕೈಯ ಕಸವು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡುತಿತ್ತು . ತರುಣ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿ೦ದಿಯಾಗಿತಿತ್ತು . ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ತೊಟ್ಟು ತಿರುವುತ್ತಿದ್ದ . ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಮ ಉತ್ತು೦ಗಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು . ತಡೆಯಾಲಾರದೆ ಸಚಿನ್ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೂಕಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಎಳೆದು ಬಿಚ್ಚಿದ. ಆಗಲೆ ನೀರಾಗಿದ್ದ ತುಲ್ಲು ಹೊಳೆಯುತಿತ್ತು . ಇಡೀಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ತೂತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ. ಅದರ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಾಲಗೆ ತೂರಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದ. ಜಾನಕಿ ಕಿರುಚಿಕೊ೦ಡ ಮಗನ ಬಾಯಿಯ ಸುಖ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು . ತನ್ನ ಪತಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕದೆ ಎಷ್ಟು ತಿ೦ಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದವೇನೊ . ತೊಡೆಯಗಲಿಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು . ಮಗ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ೦ತೆ , ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸುತಿತ್ತು ಜಾನಕಿ ಕೈ. ಇನ್ನೊದು ಕೈ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅವಳೇ ಹಿಚುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು .

'' ಬಾ ಸಾಕೂ ... ತಡಿಯೊಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ ..... ಬಾ .. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಾನು ಕೇಯಿ ... ಅವಳ ತೂತಿಗೆ ನಿನ್ನ ದಪ್ಪ ಗೂಟದಿ೦ದ ಸುಖ ಕೊಡು ... '' ಎ೦ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಮಗನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಳು . ಅವಳು ತಿಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು . ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತ೦ದು ಇಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ... ಜಾನಕಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ತೂತಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಳು . ಮಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಳ ನೂಕಿದ. ಮ್ಮ್ಮ್ ... ಒಹ್ಹ್ಫ಼್ಫ಼್ ... ಏನು ಸುಖ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ .... ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎಳೆದು ಹೊಡೆಯಲು ಸುರುವಿಟ್ಟ. ಅಮ್ಮನೂ ತುಲ್ಲನ್ನು ಆಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮಗನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು . ಅಮ್ಮನ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿ೦ಡಿ ... ತಿರುಚಿ .... ತೊಟ್ಟು ಎಳೆದು .... ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ದ೦ಡದಲ್ಲಿ ಏಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ... ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಸರೀ ಕೇಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಹಾಕುವ ಪೆಟ್ಟು ಅವಳ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿಗೆ ತಾಗಿ ಒಳ ನುಗ್ಗುತಿತ್ತು . ಜಾನಕಿಗೆ ಪ್ರತೀ ಏಟಿಗೆ ರಸ ಸೂಸುತಿತ್ತು .

ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಏಟು , ಪ್ರತಿ ಏಟು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಅಮ್ಮ ಮಗ ರಸ ಕಾರಿಕೊ೦ಡರು .
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೇಖನ. ನನ್ನದೂ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು.thanks.


Read More Related Stories
Thread:Views:
  [Indian] ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗ೦ಡನಾಗಿ ಕೇಯ್ದ ಮಗ 86,132
  # ಅಮ್ಮನನ್ನು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಕೇಯ್ದ ಮಗ 81,947
  [Indian] ಅಪ್ಪನ ಬದಲಿ ಅಮ್ಮನ ಗ೦ಡನಾದ ಮಗ 84,254
  #@# ಮೊಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಎ೦ದ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೇ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಮಗ 92,861
  ಹೆರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ತುಣ್ಣೆ 93,073
  ಹೊಸ ಜೀನ್ಸಿನಿ೦ದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರ 14,890
  @@@ ಅತ್ತೆಗೆ ತುಣ್ಣೆ ತು೦ಬಿಸಿದ ಅಳಿಯ 134,234
  67 ರ ಅಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆ 42 ರ ಮಗಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ 96,628
  ತಲೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ - ಮೀನಾಳ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಾಟ 73,630
  ಅಗ್ನಿಶನ ಕಥೆ -ಮೊದಲಸಲ ಶ್ವೇತಳ ಕೇಯ್ದ ಕತೆ 51,200
 
Return to Top indiansexstories