ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ- ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ ಪುನರಾವರ್ತನೆ!
"ಒಂದು ...ಎರಡು...ಮೂರು...ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲ ಐದು..."
"ಅಯ್ಯೋ, ಏಳಿ ಸಾರ್...ಊಟ ಮಾಡೋಣಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಶಾಟಾ ಎಣಿಸ್ತಿದೀರಲ್ಲಾ...ಏಳೀಈಈ"

ಈ ರಸಮಯ ಸೀನ್ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕೇದಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗೂ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ ನಡುವೆ!
"ಭೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ್ ಭೋಗಿಸದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ಯೆ?..." ಎಂದು ಅವಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೆ ಬೆಳೆಯಹತ್ತಿದ್ದ ಚಿಗುರು ಶಾಟ ಕೂದಲನ್ನೊಂದನ್ನು ಚುಳ್ಳನೆ ಕಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರು ಮುಖವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪತ್ನಿಯ ಪುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರು...ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಕುಂಬಾರ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ .... ಹಾಗಿದೆ ಕೇಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ತನೆ!!

ತನ್ನ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಂತಾ ಹಾಲ್ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತ ಮಂಚದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒರಗಿದ ವಿದ್ಯಾ,
"ಮೊದಲು ಮಾತಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..ಆಹ ನನ್ ಪುಣ್ಯ...ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ್ ಮುದ್ದು ಗುರುನೇ ನಂಗೆ ಗಂಡಾ ಆಗಿದ್ದು !!"ಎಂದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಸೇವನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸತೊಡಗೊದಳು..

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಯುವ ಪತ್ನಿಯ ಬಿರಿದ ಕಮಲದಂತಾ ಒದ್ದೆ ತುಲ್ಲೊಳಕ್ಕೆ ನಾಲಗೆ ಆಡಿಸಿ ಅವಳ ಪುಟ್ಟ ರತಿಮೊಗ್ಗನ್ನು ಮೆದುವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ಅವಳ ಕಾಮ ರೇಗಿಸತೊಡಗಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತ ಅವರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ತುಣ್ಣೆ ಆಗಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯಣ್ತೆ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗುರಿ ಕೇಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ...
ವಿದ್ಯಾಳ ಕೈ ಅವರ ಪಂಚೆ ನೆರಿ ಮಧ್ಯೆ ಹುದುಗಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದೆ..ಅವರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಶದ ಬೀಜಚೀಲದ ಜತೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಯುವ ಪತ್ನಿಯ ಕೈಬೆರಳುಗಳು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ...

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಡೆಯಲಾರದ ಕಾಮಾವೇಶ ಏರಿ ಭಗ್ ಎಂದು ಅಗ್ನಿ ಹತ್ತಿದಂತಾಗಿ ತನ್ನ ನಗ್ನ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರು...
ಅವಳನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒರಗಿ ತಮ್ಮ ತುಣ್ಣೆಯ ಕೆಂಪು ತುದಿಯನ್ನು ಅವಳ ಬಿಸಿ ರಸಭರಿತ ತುಲ್ಲಿನ ಮೂತಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಚಟಪಟಾ ಕಾಲು ಬಡಿಯುತ್ತಾ , "ಅಯ್ಯೋ, ರಾಜಾ..ನನ್ನ ಬೇಗ ಕೇದು ಹಾಕಿ" ಎಂದು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಲಾಚುವುದೆ?

ಅವರೂ ಅವಡು ಗಚ್ಚಿ ಹೂಂಕರಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಕಾಮ ಗದೆಯನ್ನು ಅವಳ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ನೂಕಿ ಹಮ್ಮೀರನಂತೆ ರಪರಪನೆ ಗುದ್ದತೊದಗಿದರು,
"ಸಾರ್..ರೀ...ಇನ್ನೂ ಬೇಗ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಆಆಸ್ತಿಇಇಇಇ" ಎಂದು ಅವಳು ಮುಲುಗಿ ಅವರ ತಿಕಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪರಚಿ ಪೀಡಿಸಿದರೆ,
" ಅಯ್ಯೊ, ತಾಳೇ... ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ್ನಾ ಕೇಯಾ.."ಎಂಬ ಅವಾಚ್ಯ ಪದವೂ ಅವರ ಮರ್ಯಾದಸ್ತ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತರಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು..

"ಹೂ...ಅಮ್ಮನ್ನ ನಾಳೆ ಎಳ್ಳು ಬೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಯ್ಯುವರಂತೆ..ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲೂ ನಂಗೆ"ಎಂದು ಪೋಲಿ ಪತ್ನಿ ಗೇಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದೆ?

ಅದನ್ನು ನೆನೆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೆ ಮದ ಹತ್ತಿ, ಅವಳನ್ನು ದನದಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ ಅವಳ ತಿಕದ ಗೆರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗರುಡಗಂಬದಂತಾ ಗೂಟದ ಮುದೆ ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕಯಕ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವಳೆ ಒದ್ದೆ ಗೂಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿದರು , ನೋಡಿ...

ಅವಳ ಯೌವನದ ಮದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಇವರೂ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮರೆಸುವಂತೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ದನಾ-ದನ್ ಎಂದು ಅವಳ ತೇವಗೊಂಡ ಪ್ರಣಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುದುರೆ ಓಡಿಸುವವರಂತೆ ಅವಳ ಬದಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಲಯಬಧ್ಧವಾಗಿ ಚಟಾಫಟ್ ಎಂದು ಬಡಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರಂತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಅವರ ತರಡು ಚೀಲ ಯುವತಿಯ ಅಂಡಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಡಿದು ಇನ್ನೂ ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ...

ಕೊನೆಗೂ ಉಲ್ಕಾಪಾತದಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರರ ಜಾಣ ವೀರ್ಯು ಕಾದಿದ್ದ , ಕೇದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಳ ಬಿಗಿ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಿ ಕಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿತು.
ಇಂತು ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು..
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
"ವಿಶಾಲೂ..ವಿಶಾಲೂ.. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರ್ಗೂ ಎಂತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೈರು ಬಂದಿತ್ತು... ಹೇಗೆ ಕುಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಯಾರೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಹೊರಟೋದ್ರು?"ಎಂದು ಮೈದಾನದಂತಾ ಅಗಲವಾದ ಅವಳ ಯೋನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಲುವಿನ ನಗ್ನ ಚಿತ್ತಾರದಂತಿದ್ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗೂ...
ತಮಗಾಗಿಯೇ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅರಿಯರೆ ಅವರು?...

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಟದಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬರುತ್ತಲೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಜತೆ ಆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟೂ ನಿಮುರಿಸಿಕೊಂಡು , ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಳಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾಳೆ...ಅದ ಕಂಡ ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಾಗಿಲು ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮೈಬಿಸಿ ಮಾಡಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಅದು ಅವಳ ಫ್ಯಾಂಟೆಸಿ!!

ಆಕೆ ತಂದ ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗೂ ಆ "ಶ್ರೀಮತಿ ಗೂಳೆಪ್ಪನ" ಸೀರೆ ಕಿತ್ತು ಅವಳ "ಹೊಲ ಗದ್ದೆ" ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬಾಟನಿ ಮೇಶ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲವೆ?... ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಚಿಗುರು ಬಿಟ್ಟು, ಒಲಿದ ಅತ್ತೆಯ ಶಾಟ ಇಲ್ಲದ್ದು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ವಿಶಾಲೂಳ ಪ್ರಶಸ್ತ ತುಲ್ಲಿನ ಆಳ ಹೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಬೆರಳುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಜಿನುಗುತ್ತಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಕೈಯಿಟ್ಟಂತೆ...!

" ವಾರೆವ್ವಾ...ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶಾಲು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಿ ಭಾಗವೂ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ..." ಎನ್ನಲು
ಕಾಮಾತುರಳಾಗಿದ್ದ ಜಮೀನುಧಾರಿಣಿ,

"ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮೈ ಎಸ್ಟು ವಿಸಾಲ ವಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜ್ನಾ?...ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬಾಳ ಜಾಣ ಪಂಡಿತ ತುಣ್ಣೆನೇ ಬ್ಯಾಕು ..ಬೇಗ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಲ ಉತ್ತು, ಬೀಜ ಬಿತ್ರಿ ಬನ್ನಿ..ಮೇಸ್ಗ್ಟ್ರೆ!!" ಎನ್ನ್ನುತ್ತ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿದ ಬಿಳಿಆನೆಮರಿಯಂತಾ ಸೊಂಪು ಮೈಯ್ಯಿನ ವಿಶಾಲೂ ಮೈ ಏರಿ ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಕುಶದಿಂದ ಅವಳ ಒದ್ದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು...

ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಾನಂದದ ಮದ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿನಿಂದ ಕಿರುಚಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮೈ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ..

ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಏರಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಣ ಅಳಿಯನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಳುಪಿನ ದಪ್ಪ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕತ್ತರಿಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...

ಅವರ ಒದ್ದೆ ಜಿನುಗುವ ತುಣ್ಣೆಯೋ, ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ "ಸೊಯ್ ಸೊರಕ್" ಎಂದು ಅವಳ್ ಗರ್ಭದ ಆಳಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ..ಅವರ ಶಾಟವೆಲ್ಲ ಅವಳ ತನಿರಸ ಸೋಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ..

"ತೊಚ್ ಪಚ್..ಪಚ್ ಪಚಕ್..." ಎಂದು ಒದ್ದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಮಜನಕ ನಾದ ಆ ಕೋಣೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ..

ಇವರಿಬ್ಬರ ಉಸಿರಾಟವೇ ತಾಳವಾಗಿ, ಮುಲುಗಾಟವೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ತೋಟದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ...

ಇದನ್ನು ಕದ್ದು ಕಂಡು ಮೋಹ ಪರವಶಳಾದ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಳ ಕೈಬೆರಳು ಗಳು ವೈಣಿಕನ ಕೈ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದ ತೆರದಿ ಅವಳ ಬಿಸಿ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..ಅವಳಾಗಲೆ ಅಮ್ಮನ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಂತಲ್ಲೆ ಸ್ಖಲಿಸಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, "ಹೋ..." ಎಂದುಅಬ್ಬರಿಸಿ ವಿಶಾಲುಳ ದಪ್ಪ ಕುಂಡಿಯನ್ನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಾಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕುದಿಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಒದ್ದೆ ಬೀಜವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆನ್ನುವಂತೆ ಬಸಿದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗೂ...

ಪೊಂಗಲ್ ಉಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಾ ವೀರ್ಯ ಅವಳ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಹೊರಉಕ್ಕಿತ್ತು...

ಅವರು ಹಾಗೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಿರ್ ಎಂದು ತೆರೆದ ತುಂಟಿ ವಿದ್ಯಾ ,
" ಅಮ್ಮಾ..ಬರ್ಲಾ ಒಳಗೆ?" ಎಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟಳು...ತನ್ನ ಸರದಿಗಾಗಿ...!

ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು...
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ ಭಾಗ ೯ ಮತ್ತು ೧೦ Rapidshare 1 18,139 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ಭಾಗ ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ Rapidshare 2 11,568 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯ Rapidshare 3 5,044 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ೧೫ Rapidshare 1 13,680 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ೧೬ Rapidshare 1 8,628 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಭಾಗ ೧೭ Rapidshare 1 7,996 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಭಾಗ ೧೮ Rapidshare 3 7,898 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ಅಧ್ಯಾಯ ೧೯ Rapidshare 4 11,049 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ -ಅಧ್ಯಾಯ ೨೦ ( ಅಂತಿಮ ಭಾಗ) Rapidshare 2 8,081 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ಪೊಂಗಲ್ ಸ್ಪೆಶಲ್: ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯ Rapidshare 0 6,667 09-25-2010
Last Post: Rapidshare