Post Reply 
ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩
09-25-2010, 06:36 AM
Post: #1
ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩
೧೩. ಕುದುರೆ ಸವಾರಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಳ ಆರೈಕೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನೆಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಕುಂಟುತಾ ಹಾ-ಹಾ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು,
ಅವಳು ಕೊಸರಿಕೊಳ್ಳುತಾ , "ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ.."ಎನ್ನುವಳು
ಅವಳು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೈನಿಕ ತುಂಡು ಲಂಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಚಿಂದಿಯಾಗಿದೆ..ಅವಳ ಕರಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ತೊಡೆಯ ಹಿಂಭಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡಿನ ಗೋಲದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಿ ಕುಯ್ದ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ...

" ಪಾಪಾ, ಅಯ್ಯೋ..." ಎಂದಳು ರಾಣಿ ಮಧುರಮಲೆ ಸಹಿತ, ತನ್ನ ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಂತರ ಮರೆತು..

"ಇದೇನು ರಾಣಿ, ಒಮ್ಮೆ ನೀನೆ ಪಾಪಾ ಆಗುತ್ತೀಯಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವಳನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಕರೀತೀಯಾ..ಎಂದು ವಾತವರಣ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತ
"ನಿನಗೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಬತುವುದೆ...ನದಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣ ಲಾರಂಭಿಸಿದೆ..ಗಾಯ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾ...ನಾನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ.."ಎಂದೆ ಕಲ್ತಿಕಾಳತ್ತ..

" ನೀವು ಕಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೀರಾ...ಹಾ?"ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು ರಾಣಿ ಮಧುರಮಲೆ.

ನಾನು ನಗುತ್ತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸೊಂಟವನ್ನೂ ಬಳಸಿ ಅಪ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವಂತೆ ,"ಮತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು, ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದು ಕೊಂಡಿರಾ ?" ಎನ್ನಲು
ಕಲ್ತಿಕಾ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ,

" ಹಾ...ನೋಡಿದೆವಲ್ಲಾ...ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ.."ಹೊಯ್- ಸಳ" ನ ಅವತಾರವೆ ನೀವು, ಚಿರತೆ ಕೊಂದ ವೀರ..."
( ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಸಳ ನೆಂಬ ಯುವಕ ಒಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನ ಗುರುಗಳು ಹೊಡಿ ಸಳ = ಹೊಯ್-ಸಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ..ಅವನೇ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು..~ಶೃಂಗಾರ!)

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನದಿ ತೀರ ಕಾಣ ತೊಡಗಿತು...ಕಲ್ತಿಕಾಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು..ಆ ಬೇಟೆ ಕುಟೀರ ಕೂಡಾ ಗಿಡಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿತು...ಮೊದಲು ಗಾಯ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನದಿಗೆ ಇಳೀದೆವು..ಈ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರಶಾಂತ ಅರಣ್ಯದ ಸುಂದರ ತಾಣ ನಮ್ಮ ಬೆದರಿದ ನೊಂದ ಮೈ-ಮನಗಳನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು..

ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವರು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಳಿದೆವು...ಅಧ್ಬುತ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈರ್ವರು ಸುಂದರಿಯರ ನಡುವೆ ಜುಳುಜುಳು ಹರಿವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಡು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ರಾಜಲಿಂಗ ಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಕಾಮಾತುರತೆಯಿಂದ ಓಲಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು, ರಾಣಿ ಮಧುರಮಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ತಿಕಾಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಹೋಗುವುದೆ?

..ಅವರಿಬ್ಬರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಿಂತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಪಿಸ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತಾಡಿ ಕಳ್ಳನಗೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇಮ್ಮಡಿ ಸಂತಸ ತರುವ ಎರಡು ತುಂಬಿ ಬೆಳೆದು ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ತೊನೆದಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರಗಳು..

ನಾನೇ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಜೋಲಾಡುವ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಲಿಂಗ ಕಂಡು ಕಿಸಕ್ ಎಂದು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದಳು.. ಅವಳ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಲ್ತಿಕಾಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ...ಯಾವುದೆ ಹಸಿದ ಗಂಡಿಗೆ ಹಬ್ಬ ತರುವಂತಾ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನ ಕಲ್ತಿಕಾ ನಗ್ನಳಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು..

ಅವಳ ಮಾಂಸಲ ಜಟ್ಟಿ ಶರೀರ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗಳಂತ ಕುಂಡಿಗಳು ಉಬ್ಬಿದೆ..ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಿಹಿಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೋಳಿಸಿದ ನಗ್ನ ತುಲ್ಲು ನಗುತ್ತಿದೆ...

ನಾನು ಬಗ್ಗಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಅಂಡಿನ ಕೆಳಗಿನ ಗಾಯ ತೊಳೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನದಿ ನೀರನ್ನು ಬೊಗಸೆಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋವಾಗದಂತೆ ತೊಳೆದೆ..ಆಗಲೂ ಅವಳು ಹಾ...ಆಹ್ಹಾ ಎಂದು ಮುಲುಗಲು ಅವಳ ದುಂಡನೆಯ ನೀರು ಜಿನುತ್ತಿರುವ ತಿಕಗಳನ್ನು ಮೆದುವಾಗಿ ಸವರಿ,

"ಛೆಛೆ,ಪಾಪಾ... ನನ್ನ ವೀರ ದಿಟ್ಟ ಚೆಲುವೆಯ ತುಂಬುತಿಕ ವಿದು..ಅಳಬೇಡ!!" ಎನ್ನುತಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.. ಅವಳ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿರುವ ತುಲ್-ಪೊಟರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆನಾದರೂ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಣಿ ಮಧುರಮಲೆ ತಾನೂ ಮುಲುಗುತಾ,

"ರಾಜಾ, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಗಾಯ, ಮುಂಗೈ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.."ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದಳು...
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಣ್ಣೆಯೂ ಈಗ ಅವಳ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೌಂದರ್ಯದತ್ತ ತಿರುಗಿತು..
ಮಧುರಮಲೆಯಂತೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಗಸಿನ ಐಸಿರಿ ಮೈವೆತ್ತಿದ್ದಳು..ಅವಳ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಮುಗ್ಧ ಚೆಲುವನ್ನು ಹೇಗೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ...
ಆ ಹಾಲಿನ ಬಿಂದಿಗೆಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಚರ್ಮದ ತುಂಬು ಸ್ತನಗಳೋ, ನೇರಳೆಹಣ್ಣಿನಂತಾ ಗುಗ್ಗುರು ಕಟ್ಟಿದ ನೀರಿನ ಹನಿಸುತ್ತುವರಿದ ದಿಟ್ಟ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಲೋ,

ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಿದ ಮೈದಾನದಂತ ಉದರ ಪ್ರದೇಶ ದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟಿನಂತಾ ಕಾಸಗಲದ ಆಳವಾದ ನಾಭಿ..ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಹರಿದ ನದಿ ನೀರು ಆ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುತ್ತಿದೆ..

ಮಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೂದಲು ಮುಚ್ಚಿದ ತುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲಿನಂತಾ ರಸಭರಿತ ತುಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಕೋಣ ದತ್ತ ಮೆತ್ತಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ... ನನ್ನ ಮೊಗವೊತ್ತಿ ಆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅವಳ ಯೋನಿ ತಲುಪುವ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಮೇಲೆಯೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ...
"ಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!!"ಎಂದು ಆ ಬೆಡಗಿಯ ಮೈ ಹಿತವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿತು...

ಆ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯಂತಾ ಸುಂದರ ತೊಡೆಗಳ ಅನರ್ಘ್ಯ ಸಂಗಮ...ನೀಳವಾದ ಉದ್ದ ಕಾಲುಗಳು...ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಂಡಿಯಂತು ಲಾಡುವಿನಂತಿದೆ..

"ಆಹಾ, ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಅಪೂರ್ವ ಸುಂದರಿಯೆ, ನಿನ್ನ ಗಾಯವನ್ನಿದೋ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.."ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಮುಂಗೈ ತೊಳೆಯಲು ಏಳಲು ನನ್ನ ನಿಗುರಿದ್ದ ೯ ಅಂಗುಲ ಗೂಟ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವಳ ನುಣುಪಾದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಯಬೇಕೆ?..ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪುವುದರಲ್ಲಿದ್ದೆವು..

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಕಾ ಇದ್ದವಳು,
"ಸ್ವಾಮೀ ನಾನು ಈ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ-ಬೇರು ಹುಡುಕಿ ತರುತ್ತೇನೆ...ನೀವು ಆ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಮ ತೆಗೊಳ್ಳಿ...ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತ ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಇದ್ದಬದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಳು...

ಆಗ ಕಿಲಕಿಲ ನಗುತ್ತ ತನ್ನ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಎದೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಾಣಿ ಮಧುರಮಲೆ ನಗ್ನಳಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಕುಟೀರದತ್ತ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು...

ಅವಳ ದುಂಡನೆಯ ಕುಂಡಿಗಳ ಲಯಬಧ್ಧ ಅಲುಗಾಟ, ನೀಳವಾದ ಮುದ್ದು ಕಾಲು-ತೊಡೆಗಳ ಓಡಾಟ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಮೋಡದಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ...

ಇವರ ರಾಜ ನಾಮರ್ದರಾಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟೀರವನ್ನು ಸುಮಾರಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತೆ..
ಹತ್ತು ನಿಮಿಶ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕೆ ತೆಗೆದು ಹೊಸಗಾಳಿ ಬರಲು ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಶೋಭಿಸತೊಡಗಿತು...ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅರೆಬರೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಣಹಾಕಿದೆವು...ಇಬ್ಬರ ಮೈಮೇಲೂ ಕೇವಲ ಕನಿಷ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳಿವೆ, ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅಷ್ಟೆ...

ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು ನಾವು ಒಳಗಿನ ಕೋನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚವಿದ್ದ ಕಡೆ ಬಂದೆವು...ಹೊರಗಿನದು ಕಲ್ತಿಕಾ ಬಂದು ಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು...ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುದುರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ರತ್ನಗಂಬಳಿಯನ್ನೂ ಕೊಡವಿ ಮತ್ತೆ ಹರಡಿದೆವು...

ನಾನು ಆಸೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಚುಪ್ಪ್ಪ್ ಎಂದು ಚುಂಬಿಸಿ, ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನಪ್ಪಿ ಹಾಗೇ ನನ್ನಕೈ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಸನ್ನಾಹ ಮಾಡಲು , ಅವಳು ಕಿಲಾಡಿಯಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯತ್ತ ಓಡಿದಳು...
ಮತ್ತು ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ,

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:37 AM
Post: #2
RE: ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩
" ಓಹ್, ರಾಜಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ನೆಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಬನ್ನಿಪ್ಪಾ" ಎಂದಳು ಅವಸವಸರವಾಗಿ...
ನಾನೂ ಅರೆ ನಿಗುರಿದ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ರೇಶಿಮೆ ಲಂಗೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ...
ಕಿಟಕಿಯಾಚೆ ಲಾಯದಂತಾ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆರಡೂ ಕುದುರೆಗಳೂ ಬೆದೆಗೆ ಬಂದಿವೆ!!

ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುತ್ತ ಮಧುರಮಲೆ ರಾಣಿಯ ನಗ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಂತೆ..ಅವಳ್ "ಅಹ್ಹ್"ಎನ್ನುತ್ತ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿಯ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ದಪ್ಪ ಪೃಷ್ಟವನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಒತ್ತಿದಳು..

" ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಗಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಕುದುರೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಜೊಲ್ಲುಸುರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಸುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ.."ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು ರಾಣಿ..

ನನ್ನ ತುಂಟ ಕೈಗಳು ಅವಳ ತುಂಬಿದ ಮೈಸಿರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಟಿತು...
ಹೌದು ನನ್ನ ರಾಜಾಶ್ವ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಕುದುರೆ , ಆದರೆ ಅವಳದು ಗಂಡು ಕುದುರೆ..ಅದುವರೆಗೂ ಗಮನಿಸಿರಲೆ ಇಲ್ಲಾ...
ಈಗ ನನಗೆ ಅದರ ಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೊಳದುದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೇ ಲಟ್ -ಫಟ್ ಎಂದು ನಿಗುರಿ ಎಗರುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ...ನನ್ನ ಹೆಣ್ ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಬಾಲ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಸೊಗಡು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಂಡಿಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದೆ..ಗಂಡು ಕುದುರೆಯು ಮೂಗರಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೂಸಿ ನಾಲಗೆ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ...

ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಅದಲು-ಬದಲಾಗಿದೆ... ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುದುರೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವಳದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ...!

ಹೊರಗಿನ ಆ ಮೃಗೀಯ ಕಾಮದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಹುಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ...
ಹೆಣ್ಣು ಮುಂದಿರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಪಾಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನನ್ನ ತುಂಟಕೈಗಳು ಮಧುರಮಲೆಯ ಉಬ್ಬಿದ ಸೊಗಸಾದ ಬೆಣ್ಣೆಬಿಂದಿಗೆಗಳಂತಾ ಸೊಂಪಾದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಭಾರ ನೋಡುವಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ...

ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಾ ಗೋಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಮೊದಲು ಕೇವಲ ದಾಳಿಂಬರೆ ಬೀಜದಂತಿದ್ದ ಸ್ತನಾಗ್ರಗಳು ಉದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಲೆಕಾಳಿನಂತಾಗಿವೆ!

ಅವಳ ಮೆದುವಾದ ಎರಡು ಕುಂಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಟ ಶಿಶ್ನವು ಗರಿಕೆದರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ...ಅವಳೂ ತನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ನನಗೇ ಒತ್ತುತ್ತಲಿದ್ದಾಳೆ...ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಎದೆ ಡವಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ..ನಮ್ಮ ಕಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕುದುರೆ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಎವೆಯಿಕ್ಕದೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ...

ಹೆಣ್ಕುದುರೆಯ ಯೋನಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಬೆದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಗಂಡು ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಕಾತರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಕ್ಕಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿದೆ...ಹೆಣ್ಕುದುರೆ ಸ್ರವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸೊಂಟ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ..ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಮಾತುರತೆಯಿಂದ ಕೆನೆಯುತ್ತಿವೆ...ಆ ಸದ್ದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ..

ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಪಿಣ್ಣೆನ್ನುವಂತೆ ಹೊರಗೆಳೆದು ಪಠ್! ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ...
ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಅವಳ ಸಮತಲವಾದ ನುಣ್ಣನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಳ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುಬೆರಳು ಬಿಟ್ಟೆ..
"ಅಹ್ಹ್..ಉಮ್ಮ್" ಎಂದು ಹಿತವಾಗಿ ನರಳಿದವಳ ತುಂಟ ಕೈಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳ ಅಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒತ್ತುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಣಯದಂಡವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು..

ಹಲ ಕ್ಷಣ ಒದ್ದಾಡಿದ ಕುದುರೆ ಜೋಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು..ಗಮ್ಡು ಕುದುರೆ ವಿಜಯ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಕತ್ತೆತಿ ಜಂಬದಿಂದ ಸೊಂಟ ಕುಕುಕಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೆಣ್ಕುದುರೆಯ ಗರ್ಭದ ಉದ್ದಗಲ ಹರಿಯುವಂತೆ ಇಕ್ಕಿ ಕೇಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ...ವಾಹ್,,,!

"ಅಬ್ಬಾ, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ತುಣ್ಣೆ ಯನ್ನೂ ಹೇಗಾದರೂ ಹೆಣ್ ತುಲ್ಲು ತಡೆದುಕೊಂಡೀತು?"ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನರಸಿ ಮಧುರಮಲೆ..
" ನಿನ್ನ ಕುದುರೆ ತಾನೆ ಅದು?..ಎಷ್ಟು ಇಂತಾ ಹೆಣ್ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಅದು ದೆಂಗುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀಯೋ ಏನೋ, ಕಳ್ಳೀ" ಎಂದು ನಾನವಳ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಲಂಗೋಟಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಅವಳ ಲಘು ಕೇಶದ ಪೊದೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ...
ಅವಳ ಕೈಗಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಿಗಿಯಾದ ತರಡು ಚೀಲದ ನೆರಿಗಟ್ಟಿದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಚರಪರ ಎಂದು ಕೆರೆಯಹತ್ತಿದೆ..ನನ್ನ ಮೈಯ ರಕ್ತವೆಲ್ಲ ಅತ್ತಲೇ ಹರಿಯುವಂತಾಗಿ ತಲೆ ಹಗುರಾಗುತ್ತಿದೆ..

ಅವಳ ಅರೆಮುಚ್ಚಿದ ಬಿಲವನ್ನು ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳು ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಅವಳ ಸುಡುವ ಗರ್ಭದ ಆಂತರ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಕ್ಕಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ...
ಅವಳ ಕಾಲುಗಳು ತಾವಾಗೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡು ದೂರದೂರವಾಗಿ ಸರಿದು, ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ...
ನನಗೆ ಆವೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳೆರಡು ಗರ್ವಿಷ್ಟ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಿಸುಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಎರಡೂ ಒದ್ದೆ ತುಲ್ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ವೀಣೆ ತಂತಿ ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಟೊಯ್ -ಟೊಯ್ ಎಂದು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ...!

ಅವಳ ಕೈಗಳು ನನ್ನ ಬಿಸಿತುಣ್ಣೆಯ ಕೆಂಪು ಮೂತಿಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ್ಯ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ...
ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಮಿಂಚುಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹರಿದಂತೆ ಪುಳಕವಾಗಿ, ನಾನು ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆ-ಭಾರದಿಂದ ಉದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ...

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:37 AM
Post: #3
RE: ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩
"ರಾಜಾ , ನೀವು ನನ್ನ ಗರ್ಭಭಾಧೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ತೀರಿಸಬೇಕು..."ಎಂದವಳು ನನ್ನತ್ತ ತಲೆತಿರುಗಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ಕೋರಲು, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಯಮ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಅವಳ ರೇಶಿಮೆ ಪುಟಗೋಸಿಯನ್ನಾಗಲೇ ಒರಟಾಗಿ ಕಿತ್ತೆಸೆದೆ...

"ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡುತ್ತ, ಕೆಳಗಿರುವ ನನಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂದವನೇ ಅವಳುತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ, ಅವಳಿಗೂ ಕಿಟಕಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಕುಕ್ಕರಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಾನು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೈಕಂಡ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ...

ಆಹಾ, ಸ್ವಪ್ನಲೋಕದ ಮೋಹಿನಿಯೇ ಈಕೆ?

ಅವಳ ಮುದ್ದದ ದುಂಡು ಬಾಳೆಕಂಬದಂತಾ ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅವಳ ಸೊಗಸಾದ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ನುಣುಪಾದ ಯೋನಿ ಪ್ರದೇಶ... ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಲಘು ಕೇಶಗುಚ್ಚ..ಆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲ ನಡುವೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಿತ್ತಲೆತೊಳೆಗಳಂತೆ ಪತರುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವಳ ಕಾಮಾಸಕ್ತ ಹೆಣ್ತನ..
.
ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಮುಖ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು..

" ಈ ಗ ಕುದ್ರೆಗಳೂ ಬಹಳ ರಭಸವಾಗಿ ಕೆಯ್ದಾಡಿಕೊಳ್ತಿವೆ..ಆಹ್ಹ್..ಅಬ್ಬ.."ಎಂದು ಮುಲುಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅವಳ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಳು...

ಅವಳ ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿನಂತ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಸರಪರ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ," ಹೂ...ಮುಂದೆ ಹೇಳು...ವಿವರವಾಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು..."ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ.. ನನ್ನ ಲಂಬ ಗೂಟವೋ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ತುಂಬಿ ಲಬ-ಡಬಾ ಎಂದು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ...
"ಈಗ ಗಂಡು ಕುದ್ರೆ ತನ್ನದನ್ನು...ಉಂಂಂ...ಎಳೆದೂ ಎಳೆದೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗುನ್ನ ಹೊಡೀತಿದೇಏಏ..."ಎಂದು ಕಾಲ ಬಡಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಕೂಗಿದಳು..

ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳು ಸೂಕ್ಶ್ಮವಾಗಿ ಅವಳ ಕಿತ್ತಲೆತೊಳೆಯಂತಾ ತುಲ್ದುಟಿಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ, ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಚಮಚದಂತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಕೋನಕೋನವನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ನೆಕ್ಕಿ ಹೀರುತ್ತಿದೆ..ಅವಳ ತನಿರಸ ಕ್ಷಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಕಾಮಾಗ್ನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹುಯ್ದಂತೆ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಲಿದೆ...
ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆದೆಯ ಶಾಖ ನಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ಸುಡಹತ್ತಿದೆ...

ನಾನೆದ್ದೆ...ಕಾಮಾಂಧಳಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿ ಮಧುರಮಲೆಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದೆಳೆಯತ್ತಾ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಶಿಮೆ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹೊದೆಸಿದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದೆ...

ಅವಳನ್ನು ಆ ಹೆಣ್-ಕುದುರೆಯಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವಳ ಆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡದಂತಾ ನುಣುಪಾದ ಅಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅರಳಿ ಮುಗುಳ್ನಗುವ ತುಲ್ಲಿನ ಆಹ್ವಾನ ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಸೊಕ್ಕಿದ ಪುರುಷಾಂಗ ಅದರ ಸಿಹಿ ಆಳಕ್ಕೆ ನಿ...ಧಾ...ನ...ವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು, ಅಥವಾ ಇರಿಯಿತು ಅನ್ನಿ, ಅವಳ "ಆಹ್--ಓಓಓ ಃ ಹ್ಹ್ " ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ...

ಅವಳ ಸಣ್ಣ ನಡುವಿನ ಮೆದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಿಡಿದ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಗುಮ್ಮತೊಡಗಿದೆ...ಚಕ್ ಬಕ್ ಎನ್ನುತ್ತ ನನ್ನ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೃದು ತಿಕಗಳು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಮಧುರ ಸಂಗೀತ ದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ..ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಂತ ತುಣ್ಣೆಯು ಅವಳ ಸಿಹಿಗರ್ಭದ ಬಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಿದೆ...

ಅವಳ ತನಿರಸದ ತೇವ ನನ್ನ ಲಿಂಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಲೀಸಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೊರಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ..
ಅವಳ ಕೆದರಿದ ಜಡೆಕೂದಲು ಆ ಕುದುರೆಯ ಜುಟ್ಟಿನಂತೆಯೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲಯಬಧ್ಧ ನುಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ..

" ಅಬ್ಬಾ, ರಾಜಾ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ...ಅಮ್ಮಾ...ಅದೇನು ಆವೇಶ, ಅದೆಂತಾ ವೇಗ ..ನಿಮ್ಮ ರಾಜಾರೋಷಕ್ಕೆ.."ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಲೂ,ಬಿಕ್ಕಿ ಮುಲುಗುತ್ತ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ದೆಂಗಾಟವನ್ನು ಕಾಯಾ- ಮನಸಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...

" ನಿನ್ನಂತಾ ಅಪೂರ್ವ ಸೊಗಸಿನ ರಮಣಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಸಿಕ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಾ ಈ ಛಲದಂಕಮಲ್ಲಾ?" ಎಂದು ಹಲ್ಮುಡಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಲವಾಗಿ ಇಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ...

ಮತ್ತೆ ಭಂಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಅವಳ ಬೆವೆತ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತೊಡೆಮಧ್ಯೆ ಒದ್ದೆ ಬಿಲವನ್ನು ಬಿರಿದ ತಾವರೆಯಂತೆ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಸರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅತಿ ನಿ..ಧಾ..ನ..ವಾಗಿ ಅವಳ ತುಟಿಬಿಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೆಂಪು ತುಣ್ಣೆಮೂತಿಯನ್ನು ಉಣ್ಣಿಸಿದೆ...

ಪುಸ್-ಪುಸಕ್ಕನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತೂರಿದಂತೆ ನುಗ್ಗಿ ಬುಡಕಚ್ಚಿತು ನನ್ನ ರಾಜದೊಣ್ಣೆ...
ಅವಳ ತೊಡೆಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಗಲಗಲನೆಂದು ನನ್ನ ತರಡುಚೀಲ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿರಲು, ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅವಳ ತುಲ್-ಬಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುದ್ದಿ ಗುಮ್ಮಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ...ಒಂದು ಕೈ ಅವಳ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಭಾಗಿ ಅವಳ ಕಂಪಿಸುವ ಕೋಮಲ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ...ಅವಳು ಆಗಲೆ ನಡುಗಿ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ, ಸ್ಖಲಿಸಲು ಅವಳ ಕಾಮದ ಬಿಸಿಹೊನಲು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಸುತ್ತಲಿನ ನನ್ನ ಶಾಟ, ತೊಡೆ, ಕೆಳಗಿನ ರತ್ನಗಂಬಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೋಯಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಿಡಲಾರದ ಒದ್ದೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲನ...

ಮನ ಬೇಡವೆಂದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲವೆ, ....ನಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ಈಗ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಹತ್ತಿರಲು, ನನ್ನ ಜೀವರಸ ಬುಗ್ಗೆಯಂತೆ ಮನದಾಳದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಅವಳ ಹಸಿದ ಗರ್ಭದ ಕಣಕಣವನ್ನೂ ತುಂಬಿ ಜಿಲ್-ಝಿಲ್ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತು...

"ಅಬ್ಬಾಅಮ್ಮಾಆಆ"ಎನ್ನುತ್ತ ನನ್ನೆದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಳು..ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಅಧರಗಳು ಒತ್ತಿದವು..ನಮ್ಮ ಮಧುರ ಲಾಲಾರಸ ಬೆರೆಯಿತು…

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಕೋನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಕಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಕುಟೀರದ ಕದ ತೆರೆದಿತ್ತು…

ದೂರದಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮದ್ದು ಅರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಡೆದೆ

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,394 09-25-2010 09:40 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,163 09-25-2010 09:34 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,439 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,640 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,852 09-25-2010 09:32 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,837 09-25-2010 09:31 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,429 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,260 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,356 09-25-2010 09:29 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩ Rapidshare 1 7,672 09-25-2010 09:28 AM
Last Post: Rapidshare