Post Reply 
ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೧
09-25-2010, 08:59 AM
Post: #1
ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೧
ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮಗಳ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಕತೆ ಹೇಳ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ.

ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಜ ಪೋಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲ್ಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಉಪಪತ್ನಿಯರು, ಸಖಿಯರೂ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು... ನಾನು ಅವರ ಒಬ್ಬನೇ ಸುಕುಮಾರ ಪುತ್ರನಾದರಿಂದ ನಾನು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬೆಳದಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನೋ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನನ ಕಾಮ ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈ ಬೆವೆರುವಂತೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇ ಆಗ ಅನ್ನಿ.
ಜೊತೆಗೆ ನಾನೆ ಸ್ವಂತ ೩ ಸುರಸುಂದರಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆ ಮೂರು ರಾಣಿ ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೋಗ ಜೀವನ ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ನನಗೆ ೬೪ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರು ೨೪ ವರ್ಶ ವಯಸ್ಸಿನ ಹರೆಯದ ನನಗೋ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿ. ನನ್ನ ಹೆಸುರೇನೋ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂತಾ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಬಸುರೇಶ್ವರ’ ನಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಮೋಜಿನ ವೃತ್ತಾಂತ.


ಅಧ್ಯಾಯ ೧

ನಾನು ಆಗ ತಾನೆ ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ರಾಣಿ ಮೊಲೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಬೆವರಿಳಿಯುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆಂಗಿ ಉಸ್ ಎಂದು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಪರಮ ಗೋಪ್ಯ ಸಖ ನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಟಕ್ ಟಕ್ ಎಂದು ಬಡಿದು ಒಳಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಬೇಡಿದ.

ನನ್ನ ನಗ್ನ ರಾಣಿ ಸೀರೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭಾರಿ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡು ಒಳಗೆ ಓಡಿದಳು.
ನನ್ನ ಸೇವಕ ತಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ನಾಮರ್ದ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆಯಿತ್ತು.
“ ಏನಯ್ಯ ಇದು..ಹೀಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ?” ಎಂದು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ,
ಅವನು ವಿವರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ:
“ ಹೌದು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ..ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ...ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಅವರಿಗೆ ಆಗದ ಶತೃ ಗಳು ಯಾರೋ ಅದೇನೊ ವಾಮಾಚಾರ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ೦ಡಸರು ತಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿರುವುದು ನನಗೂ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಪಾಪ..ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ೧೨ ಜನ ಮಹಾರಾಣಿಯರು,,ಆತನೇನೋ ವಯಸ್ಸಾದವರು..ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲಾ ಯುವತಿಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮು೦ದಿನ ಸಂತಾನ ವಿಲ್ಲದೆ ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟೊ ಸೈನಿಕ ಗಂಡಸರನ್ನು ಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಅವರ ರಾಜ್ಯ ತು೦ಬಾ ದುಸ್ತಿತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಶದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗಲೇ ಆ ಮಹಾರಾಣಿಯರಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸುತನ, ಪುರುಶತ್ವ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಜ ಎಂದರೇ ತಾವೆ ಆ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.. ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದೆ ಶತ್ರುಗಳ ಪಾಲಾಗಬಹುದು..ಇದೇ ನೋಡಿ ಅವರ ಪಿತೂರಿ.” ಎಂದೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ ಹತ್ತಿದ..
ನಾನು ಇದೇನು ಕನಸೋ ನನಸೋ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನಮ್ಮ ‘ತಂದೆಯವರೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಆಜ್ನ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವದಾಗಿಯೂ’ ನನ್ನ ಸಖ ಹೇಳ ಹತ್ತಿದ..
“ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೂ ಈ ವಿಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು..ಎಷ್ಟೊ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭದಾನ ಮಾಡಿದವರು... ಈಗ ‘ತಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಬೇಡ’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇಂತಹ ಪರರಾಜ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗದು” ಎಂದಾಗ, ನನಗೆ ರೇಗಿ,
“ ಹೌದು, ಸುಮ್ನಿರಯ್ಯ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ೧೨ ಜನ ರಾಣಿಯರನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇನು ಹುಡುಗಾಟವಾಯ್ತೆ?” ಎಂದು ದಬಾಯಿಸಲು, ನನ್ನ ಸಖ ನಗುತ್ತ
“ ಬಿಡಿ ಹುಡುಗಾಟವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ‘ಗಂಡಸಾಟವಂತೂ ನಿಜ...ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ತಂದು ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಯವೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ..”
ನಾನು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ,
“ಉತ್ಸಾಹ ಧೈರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಾ ಜಾಸ್ತಿ ವೀರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುಅನ್ನಲು,

“ ಹಾ..ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ,,ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಮು೦ದಾಗಿ. ಬೆಳೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲಾ..” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇಸಿದುಕೊ೦ಡು ಹೋದನು...

ಮು೦ದಿನ ಅದ್ಯಾಯ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪರ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ‘ನಾಮರ್ದ ಮಹಾರಾಜಾನ ೧೨ ಜನ ಹಸಿದು ಕಾದಿದ್ದ ಅತಿ ಸುಂದರಿ ರಾಣಿಯರನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದ್ದು, ಹನ್ನೆರಡು ತರಹ ಸಂಭೋಗ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಸುರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಗೂಡಚಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಆ ರಹಸ್ಯ ಬೇಧಿಸಿದ್ದು... ಆ ಸಾಹಸಗಳು... ಅದೆಲ್ಲಾ

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,389 09-25-2010 09:40 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,160 09-25-2010 09:34 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,428 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,635 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,849 09-25-2010 09:32 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,834 09-25-2010 09:31 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,427 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,255 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,348 09-25-2010 09:29 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩ Rapidshare 1 7,666 09-25-2010 09:28 AM
Last Post: Rapidshare