Post Reply 
ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಭಾಗ ೧೭
09-25-2010, 06:49 AM
Post: #1
ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಭಾಗ ೧೭
ಗೂಳೆಪ್ಪನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಮಳೆಯೆಲ್ಲೇ ಸೆಳೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ( ಅವನ ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು!) ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸುಂದರಿ ತಂಗಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, "ಓ.. ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಮೈ ಕೆಸರಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನೆ..ಬನ್ನಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಚ್ಚಲು ಮನೇಗೆ ಓಗೋಣಾ...ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣಾ..."ಎಂದಳು ಅತ್ತ ಸೆಳೆದಳು.

ಗೂಳೆಪ್ಪ ಬೇಕಂತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಂಕ ಮಾಡುತ್ತಾ, " ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರೆ...ಹಮ್ಮೀರಿರಾ..ಮನೆಗೆ ಓಗಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗತ್ತೆ...ವಿಶಾಲೂಊ ಅಲ್ಲಿ" ಎನ್ನುತ್ತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸರಸೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸರಿದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ, " ಅವ್ವಾವ್ರಿಗೆ ಏಳೀ ಕಳ್ಸೀನಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ರಾಚನ ಕೈಲಿ...ನೀವು ಮಳೇಲೆ ಗದ್ದೆ ತಾವ ಬಿತ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಿದೀರಾ , ತಡವಾಯ್ತದೆ ಅಂತಾ" ಎಂದು ತನ್ನ ದಷ್ಟ-ಪುಷ್ಟ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಅವನೆದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಯಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಿದಳು...

ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿದ ಬಾಯ್ಲರ್, ಟೈಲ್ಸ್ ನೆಲವೆಲ್ಲಾ ತೋರುತ್ತಿರಲು ಸುಂದರಿ ತೆಪ್ಪಗೆ ತಂಗಿಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳ ಕುಪ್ಪಸ, ಸೀರೆಯೆಲ್ಲಾ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸತೊಡಗಿದಳು.. "ನಂದು ಮೊದಲು ಕಿತ್ತುತೀಯೆನೆ ಮಳ್ಳಿ..ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳು"ಎನ್ನುತ್ತ ಕಳ್ಳ ಸರಸೂ ಅಕ್ಕನ ಬಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನಗೊಳಿಸಿದಳು

ಇವರಿಬ್ಬರ ಲಜ್ಜಾಹೀನ ನೆಡೆವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗ ತಾನೆ ಕೆಂಚಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅವನ "ಸಾಮಾನಪ್ಪ" ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರತೊಡಗಿದ... ಆದರೂ ಕಿಸಿಕಿಸಿ ಕಿಸಿಯುತ್ತಾ,ತನ್ನ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಮುಗ್ಧನಂತೆ, " ಅದೇನು ಇಬ್ರೂನುವೆ ನನ್ಮೇಲೆ ಈಪಾಟಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರುಪೆ ಮಾಡಿವ್ರಿ...ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಾದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು?" ಎನ್ನಲು, ಹೊಳೆಯುವ ನಗ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅವನತ್ತ ಸರಿದ ಸುಂದರಿ ( ಅವಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಬರೆದು ಮಾಡಿದವಳು, ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಳು...

ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದೆ?) "ಅಯ್ಯೋ...ತಾವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಾನೂ ಮಾಡಿದ್ದು... ಈ ಮನೆ , ಕೆಲ್ಸ , ದುಡ್ಡೂ...

ಒಂದಿನ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಊರಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದೇನೋ ವಚ್ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು...

ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ,

ಸುತ್ತು ಸುಳಿವ ಗಾಳಿ ಅದೂ ನಿಮ್ಮ ದಾನ..

ನಿಮ್ಮ ದಾನವನುಂಡು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವ ಕುನ್ನಿಗಳನೇನೆಂಬೆ, ರಾಮನಾಥಾ!

ಅಂತಾರಲ್ಲಾ ಹಂಗೆ...ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ದೇಯಾ.." ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದಳು...

( ಶೃಂಗಾರನ ಟಿಪ್ಪಣಿ - ಮುಗ್ದೆ ಹೆಣ್ಣು ಸುಂದರಿ ವಚನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು! ಇದರ ವಚನಕಾರ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೆ: "ಇಳೆ( ಭೂಮಿ), ಬೆಳೆ( ಅನ್ನ) , ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆ ದೇವರು..ಆದರೂ ಈ ಮನುಶ್ಯ ’ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ’ ಎಂದು ಹೊಗಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂತಾ ಕುನ್ನಿ( ನೀಚ ಪ್ರಾಣಿ!)"...ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೂ ಇಷ್ಟೆ, ಪಾಪ... ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಚನ, ಗಾದೆ, ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕವಿ ವಾಣಿ ಬೆರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ!)


ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬೆಪ್ಪಾದ ಗೂಳೆಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಸರಿದ ಸರಸೂ, ಅವನ ಚಡ್ಡಿ ಲಾಡಿ ಕಿತ್ತುತ್ತ : " ಅಚೀ, ಥೂ..ಒಡೆಯರ ಮೈ ಅತ್ರ ಹಾಲಿನ ಸಿಂಡು ವಾಸ್ನೆ ಬರ್ತೈತೆ..ಸೋಪಾಕಿ ತೊಳೀಬೇಕು ..."ಎಂದು ತಂಬಿಗೆ ಸಾಬೂನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಳು.. ಸುಂದರಿ ಮತ್ತೆ ಕಿಲಕಿಲ ನಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜಂಬದ ನಗ್ನ ಕುಚಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು, "ಅಹಾ...ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಗ್ಣಿ ವಾಸ್ನೇನೂ ಬರ್ತಿದೆ..."ಎಂದು ಮೂಗು ಸಿಂಡರಿಸಬೇಕೆ...? ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತನಗೆ ಕೆಂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರಿತು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಡನೆಯೇ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಅವನೂ ತೊಡೆಮಧ್ಯೆ ಕಲ್ಲಾಗತೊಡಗಿದ...


ದಬ ದಬಾ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತ್ರಿವಳಿ- ಸ್ನಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು... ಮೊದಮೊದಲು ಸುಂದರಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಏಟುಗಳ ಗುರುತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೋ ಏನೋ, ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮ ಹುಟ್ಟದೆ ಮರುಕವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು...

ಹಾಗೂ ಸರಸೂಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇಂದು ಆ ಬಚ್ಚಲುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೈ ಪೂರ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ತಿಂದುಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿ ನಳ ನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿತು...


ಅವಳ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತಾನೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಟಿ, ಕತ್ತು, ತುಂಬಿದ ಚೆಲುವೆದೆಯ ದುಂಡುಗಳು, ನುಣುಪಾದ ಪಯೋದರ, ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಂತಾ ನಯವಾದ ನೀಳ ತೊಡೆಗಳು...ಅವಳ ಉಬ್ಬಿದ ನಾಚಿ ಮುಗುಳ್ನಗುವ ತುಲ್ದುಟಿಗಳ ಅಂದ... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸವಿಯತೊಡಗಿದ...

ಅವನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಮೊಳಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತ ಸರಸೂ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಕೊಬ್ಬಿ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆಕಾಯಿಗೆ ಬಾಯ್ತುಂಬಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.. "ಟುಸುಕ್..ಪುಚುಕ್..ಲೊಚಕ್!" ಎಂಬ ಸದ್ದು ಹೊರಡುವಂತೆ ಲೊಚಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೈಯಾರೆ ಸವರಿ, ತೀಡಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..


ಸರಸೂಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಅವಡುಗಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದವನೇ ತನ್ನ ಬಿಸುಪಾದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಸೂ ಬಾಯಿಯ ಮೆದು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಒಡ್ಡಿದ ತುಂಬು ನಿತಂಬಗಳ ಮಧ್ಯ ಅರಳಿ ಮಕರಂದ ಸೂಸುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಕಮಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕು ತನ್ನ ರಭಸದ ಕೇದಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟ..
ಅವನ ಬೆನ್ನು , ಆ ಕಾಮುಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುವ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಈಗ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ತಂಗಿಯು ಅಕ್ಕನ ಕಾಮ ಶಮನದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸರದಿಗಾಗಿ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಯತೊಡಗಿದಳು...

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:50 AM
Post: #2
RE: ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಭಾಗ ೧೭
ಭಾಗ ೨

( ಸೂಚನೆ: ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ...ಆದರೆ ಹಲವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪತ್ನಿಯ ಕತೆಯೇನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು..ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪತ್ನಿ ಕೋಮಲಳ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ...ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಳೆಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ..)

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗನಾಥರನ್ನು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚತಾರ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತ ಒಂದು ದಿನ ಓರೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು ಕೋಮಲಾ...ಸಹಜ ಚೆಲುವೆಯಾದ ಕೋಮಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಫೋಮೇನಿಯಾಕ್( ಕಾಮೋನ್ಮತ್ತೆ, ಅತಿಕಾಮಿ ಸ್ರೀ)...


ಆದರೆ ಅವಳಿಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಹುಚ್ಚೆಂದರೆ ಧನದಾಹ...ಹಣ, ಐಶಾರಾಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಮೇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ಬಲಿಗೊಡಲು ಸಿಧ್ಧಳಿದ್ದ ಯುವತಿ. ಊಟ ಮಾಡಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದವಳಿಗೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪಂಚೆ, ಮೈಸೂರ್ ಪೇಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಾದ ಶ್ರೀಮಂತನ ದರುಶನವಾಗಬೇಕೆ...

"ಒಬ್ರೇ ಇದೀರಲ್ಲಾ...ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೋದೆ ?" ಎಂದರು ಜಮೀನುದಾರ ದೊಡ್ಡಬೋರಯ್ಯ...ನಮ್ಮ ಕೇದಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಅನತಿದೂರದಲ್ಲೆ ಹರಿಯುವ ಮದನಾವತಿ ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ಇದ್ದ ಪೂಕಳ್ಳಿಯ ಭಾರಿ ಜಮೀನುದಾರ ಈತ.. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತೂ ಬೆರಳಿನ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನೇ ಕಂಡ ಕೋಮಲಾ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಗಿಸದೆ ತುಡಿಯುವ ಮನದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಳು...


ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜತೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಬಂದ ಆಲಿಮನಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮ ಜೀವನ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದ ಕೋಮಲಳಿಗೂ ತನ್ನ ನೀಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹಣದಾತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆಯೆ ಇದ್ದು ಬಹಳವೆ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಿದ ದಿನಗಳು ಅವು. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯಿತು...

ದೊಡ್ಡ ಬೋರಯ್ಯನ ಕಂಗಳಂತೂ ಕೋಮಲಳ ತುಂಬು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕುಚಗಳನ್ನೇ ಅಳತೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ...ಅವಳ ಸೆರಗೂ ಅದೆಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಹತ್ತಿವೆ? ವೈನ್ ಮೇಲೆ ವೈನ್ ಖರ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ...

ಆತ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಏಕೈಕ ಜಮೀನುದಾರನೆಂದು, ತಿಂದು ತೇಗುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಐದೆ ನಿಮಿಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಹೋದರೂ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅವಳ ಕಿವಿ ನಿಮುರಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆತ ವಿದುರ...

ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಐದು ವರುಶಗಳಾಗಿ ಮದುವೆ ಬಯಸಿದವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಸರ ಸಖ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..ಓದು ಬರೆದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೇಡಿಸ್, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್, ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ಅಂತವಳ ತಲಾಶೆಯಿತ್ತು...ಟಸ್-ಪುಸ್ಸ್ ಎಂದು ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಲೆ ಕೊಂಕಿಸುತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಮಲಾ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂದು ಅಪ್ಸರೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿದೆ?

ಜತೆಗೆ ತಾನು ಕುಡಿದ ವೈನಿಗು ಸೇರಿ ಅವಳೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬಿಲ್ ತೆತ್ತಳಲ್ಲಾ! ಎಂದು ಒಳಗೇ ಬೀಗಿದ ... ಹೀಗೆ ಕೋಮಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳವನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದಳು...

ಅವರ ಎರಡನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದೆ ಅವಳ ರೂಂನಲ್ಲಿ ನೈಟ್-ಕ್ಯಾಪ್, ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತೆ ( ಅದೇನೋ ತಿಳಿಯದ ದೊಡ್ಡಬೋರಯ್ಯ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಮನ, ನಿಗುರಿದ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಸರಿದು ನಿಂತು ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮನೆದೈವವಾದ ಅಟ್ಟಿಲಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ನಮಿಸಿದ್ದ )...
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಪಧ್ಧತಿ ಸ್ವೇಚ್ಚಾ ಕಾಮಕೇಳಿಯ ಪೀಠಿಕೆಯಷ್ಟೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅರಿವಾಯಿತು... ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ಅವಳ ಹೌಸ್ ಕೋಟ್ ಎಂದೋ ನೆಲಗಚ್ಚಿತ್ತು... ಕೋಮಲ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆನೇನೋ ಎಂದು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿದ್ದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಮನಸಿಗೆ ಹಾಯಿ ನೀಡಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ವಿಷಯ ಅವರ ಚಡ್ದಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಿಗುರಿದ್ದ ಕಾಮಾಂಗದ ಉದ್ದ...
ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಚು ಭಟ್ಟ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗೂರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವಳಲ್ಲವೇ ತಾನು? ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಅವರ ಚಡ್ಡಿಕಳಚಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು..
ದೊಡ್ಡ ಬೋರಯ್ಯನವರ ದೊಡ್ಡತನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗಿನ್ನು ಅನುಮಾನವೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಐವತ್ತೈದರ ಹರೆಯದ ತುಂಬು ತುಣ್ಣೆಗೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಯ ಜೊಲ್ಲಿನ ಲೇಪನ ಅವರು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.

ಮದೋನ್ಮತ್ತ ಕಾಮುಕ ಗೂಳಿಯಂತೆ ಅವಳ ಸೊಗಸಾದ ಸಿಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೈಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಆತ ಅವಳ ಕಂಕುಳು, ಕುಂಡಿಮಧ್ಯೆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಯ್ದಾಡಿದ್ದ.ಅವಳ ಮೃದು ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಆವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದ..ಅವನ ವಡ್ಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕಾಮ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊತ್ತುರಿದು ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರದ ಆ ದೊಡ್ಡ ತುಣ್ಣೆಯ ಏಟುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲು ಮುಡಿ ಕಚ್ಚಿ ಮನಸಾರೆ ಹುರುದುಂಬಿಸುತ್ತ , ಅವನ ಏರಿಳಿಯುವ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ನೀಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಸಂಭೋಗದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಿದ್ದಳು...

ಆಗಾಗೆ ಬರಹತ್ತಿದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ ದೊಡ್ಡಬೋರಯ್ಯನಿಗೆ ಅವಳು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನೊಡಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಂಧ ಮಾಡಿ "ಮದುವೆಯಾಗಿಬಿಡಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ದೊಡ್ಡೂ" ಎಂದು ಅವನ ಕಿವಿಗಚ್ಚಿದ್ದಳು...ಅವನೂ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನಿನ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಅವಳ ನೀಟಾದ ಬೋಳಿಸಿದ ಸಿಟಿ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿ ಹೂಂಕರಿಸಿದ್ದ... ಅಂತೆಯೆ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿಯೆ ಹೋಯಿತು...

ಅವಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ವ ವಹಿವಾಟು, ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲ ತನ್ನಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆರೆಯತೊಡಗೊದಳು.. ದೊಡ್ಡ ಬೋರಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡತನವೇನೋ ಅವಳಿಗೆ ಶಯನಸುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನೂ ‘ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ ಅಯ್ಯ ’ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದ ಮಾತು ಕತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ..

ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತಲಾದರೂ ಇದ್ದೆನೆಲ್ಲಾ ಎಂದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಲುಬುವಳು...ಈಗಿರುವ ಹಣ, ದೈಹಿಕ ಸುಖ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗುವಳು..ಆಗಾಗ ಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಹರಟೆ, ಕುಡಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು...

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಎರಡೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಲಾಗೆ ಬರಸಿಡಿಲಂತೆ ಎರಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್...ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲದ ರೋಗಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು...

ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡಲೆ ಎಂದು ಅವಳು ಸಂಚು ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬೋರಯ್ಯ ಇವಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಲೋಕವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿಯೇಬಿಟ್ಟ.

ಕೋಮಲಾಗೆ ಒಂದೆಡೆ ನಿಸೂರಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೋರಯ್ಯನಿಲ್ಲದ ಬೋರ್...

ಒಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ಕುಡಿದು ಸಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವಳ ಕಾರು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ... ತಾನೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊರಬರಲು ಹೆದರಿದ ಆಕ್ರಾಮಕ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದರು...ಅವನೊಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯುವಕ!! ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಶ್ರೂಶೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರಿನ್ಕ್ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಳು ಕೋಮಲಾ..

"ಮೈ ನೆಮ್ ಇಸ್ ಕರುಪ..ಐ ಅಂ ಫ್ರಮ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ...ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ...ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆಕಪ್ಪಿನ ಕರುಪನೇ ಸರಿ. ಆರಡಿಗೂ ಮೀರಿ ಎತ್ತರ, ಕಪ್ಪು ಟಾರ್ಜಾನ ನಂತಾ ಆ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಯುವಕನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅಷ್ಟೆ..


"ಯು ಕೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಂ..ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು..."ಎಂದು ಅವಳತ್ತ ಧನ್ಯತೆ ಹರಿಸಿದ.. "ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್..ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ?"ಎಂದು ಅವನತ್ತ ಬಗ್ಗಲು ಅವಳ ಉಬ್ಬಿದ ಪ್ರಣಯ ಕಲಶಗಳು ಸ್ಲೀವ ಲೆಸ್ಸ್ ಕುಪ್ಪಸ ದಾಟಿ ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ..

ಅವನು ಉಗುಳು ನುಂಗಿ," ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಜ್ ಕಲೆಗಾರ. ಜತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟುಡೆನ್ಟ್ .ನಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕ ಹರ್ಬಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ...ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಮಸಾಜ್ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾ ಪಡುತ್ತ ನನ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು...ಆಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಫೇರ್...ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನನ್ನ ಮಸಾಜ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಕಂಡ ಇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು... ಇನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲವಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕರುಪ.

ಅವನೂ ಬರ್ಮುಡಾ ಚಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ..ಅದೇನು ಹಾಗೆ ಟ್ಯೂಬಿನಂತೆ ಒಳಗೆ ಉಬ್ಬಿದೆ..ಅಬ್ಬಾ! ಇವನೊಬ್ಬ ಯಮಗಾತ್ರದವ...ವಾಹ್ ಎಂದು ಕೋಮಲಳ ಮನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ... ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲಾ, ಅದೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಕೋಮಲಳಾದರೋ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಗ್ರಾಮ , ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು...

ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.. ಹೌ ಲಕ್ಕಿ ಆಂ ಐ..ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವಳೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತ ಹೇಳಿದಳು:

"ಕರುಪಾ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ...ನನ್ನ ಜತೆಗೆ ಬಾ..ಸ್ಟೇ ವಿಥ್ ಮಿ ಫ್ರಮ್ ನೌ"

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ ಭಾಗ ೯ ಮತ್ತು ೧೦ Rapidshare 1 18,209 09-25-2010 06:55 AM
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ಭಾಗ ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ Rapidshare 2 11,639 09-25-2010 06:54 AM
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ೧೫ Rapidshare 1 13,764 09-25-2010 06:51 AM
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ೧೬ Rapidshare 1 8,689 09-25-2010 06:50 AM
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಭಾಗ ೧೮ Rapidshare 3 7,960 09-25-2010 06:49 AM
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ - ಅಧ್ಯಾಯ ೧೯ Rapidshare 4 11,146 09-25-2010 06:47 AM
Last Post: Rapidshare
  ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ -ಅಧ್ಯಾಯ ೨೦ ( ಅಂತಿಮ ಭಾಗ) Rapidshare 2 8,152 09-25-2010 06:40 AM
Last Post: Rapidshare
  ಪೊಂಗಲ್ ಸ್ಪೆಶಲ್: ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯ Rapidshare 0 6,717 09-25-2010 06:32 AM
Last Post: Rapidshare
  ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ- ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾಯಣ ಪುನರಾವರ್ತನೆ! Rapidshare 1 10,791 09-25-2010 06:31 AM
Last Post: Rapidshare