ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೭
ರಾಡ್ರಿಗ್ಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನಡುಬಂಡೆಯಂತಾ ನಿರ್ಜನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದನಾಳ ಗಂಡ ದೇಸಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ...ತಾನೂ ಬಂದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜತೆ ಆಗಾಗ ಕುಡಿದು ತಿಂದು ಮಜಾ ಮಾಡಲು ಎಂದು... ಅವಳಿಗೆ ಬೇಡಾ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕುಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಯಲಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಅಂದನಾ ತನಗಾಗಿ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ , ಹೇಗೂ "ಹೆಂಗಸು-ಹೆಂಗಸರು ತಾನೆ?" ಎಂದು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ...


ಆದರೆ ಅಂದನಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕೂಟ ಕಾಮೂ ಜತೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದರಲ್ಲಾ, ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಿದು ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಳಂಕ, ಸರಳ ಮಜಾ ಅಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಲ...

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೊಬ್ಬಿದ ಶ್ರೀಮಂತೆಯೂ ಕಾಮೂ ಜತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೀಮರ್ ಇಳಿದು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮೂ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟೀಮರ್ ಪಯಣದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಡೆದ ಸುಖಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ...


(ಕುಂತಿಕಾ ಜತೆ ಆವೇಶಭರಿತ ಪ್ರಣಯಸ್ನಾನವನ್ನು ಇವನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ, ಅತ್ತ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಚಂದಿಕಾ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಕೇಳಿ , ಕುಂತಿಕಾ ಇವನ ಸೋಪ್ ಬಳಿದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತುಂಟತನದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ, :

"ತಾಳು,ಮುಂಡೆದೆ... ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ..."ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಸರಕ್ಕನೆ ಬಾತ್ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಒಳಗೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಡುವುದೆ?

ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಒಳಬಂದ ಚಂದಿಕಾ, "ಓ ವ್ಹಾಟ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್.."ಎಂದು ಕುಂತಿಕಾಳ ತಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಕಾಮೂನನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತಾನು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಶವರ್ ಅಡಿ ತಾನೂ ಮೀಯಲಾರಂಭಿಸಿದಳು...ಮೂರೂ ಜನರ ಶರೀರಗಳು ತಬ್ಬಾಡಿ ಕೊಸರಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ..ಆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಹಬೆಗೆ ಇವರ ಮೈ ಮನಗಳ ಉಷ್ಣವೂ ಸೇರಿ ಬಯಕೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ..

ಈಗ ಕಾಮೂ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿನಿಂತ ಕುಂತಿಕಾಳ ಒದ್ದೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೋಯ್ದ ತಿಕಗಳು ಅದರ ನಡುವಣ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ತುಲಿನ ಉನ್ನತ ದಿಬ್ಬ...ಆಹ್ಹಾ.. ನಮ್ಮ ಕಾಮೂಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ, ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗದಂತಾ ದಡ್ದನೇ ಇವ?

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಘನಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಚಂದಿಕಾ ಇವನ ಕಣ್ಣು ಕುಂತಿಕಾಳ ಕುಂಡಿಯತ್ತ ಇದ್ದುದು ಗಮನಿಸಿ, ‘ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯೂ ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಾನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಸೋಪ್ ಬಳಿದು ಕೊಂಡು ಗಡುಸಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಂತಿಕಾಳ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು...


ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಗಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಇವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೊಳೆಗಳಂತೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿರಲು ಇವನ ಅಂಡು ಹಿಡಿದು ಚಂದಿಕಾ , ಕಾಮೂ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿಯೆ ಬಿಡುವುದೆ?

"ಆಹ್ಹ್ಹ್"ಎಂದು ಸುಖದಿಂದ ನರಳಿದ ಕುಂತಿಕಾ ತನ್ನ ದಢಿ ತಿಕಾ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಇವನ ಕಾತರದ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ?

‘ಆದರೂ ಈ ಗಲೇ ಸಂಭೋಗಿಸಬಾರದೆಂಬ ಅವರ ರೂಲ್ ’ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮೆತ್ತನೆಯ ಅಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವನ ಕಾಮಾಂಗವನ್ನು ಇರುಕಿಸಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೇ ತನ್ನ ಒದ್ದೆ ಯೋನಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೊರಳಾಡಿಸುವಳು..

ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೈಯೊತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದಿಕಾಳ ಕೈ ಅವನ ತೊಡೆ-ಮಧ್ಯೆ ನುಸುಳಿ ತರಡುಚೀಲ ವನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ವೀರ್ಯ, ಪಾಪಾ, ಬರದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?

ಎರಡು ಒದ್ದೆ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮೈ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವನ ಯುವ ಶರೀರ ಕಾಮಭಾದೆಯಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತಾ, ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು " ಆಹ್, ಓಹ್,, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ವೀಟೀಸ್..."ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮನಬಂದಂತೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ದ..ಅವನ ಕುದಿ-ಕುದಿಯುವ ವೀರ್ಯಾಮೃತ ಅಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಚಿಮ್ಮಿ , ಕುಂತಿಕಾಳ ಪೃಷ್ಟವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆ ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು...)


"ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮದ್ವೀಪ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಕಣೋ...ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸು ?" ಎಂದು ಅವನ ಯೋಚನಾಲಹರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಕೈಹಿಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು ಅಂದನಾ ದೇಸಾಯಿ.

ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಲಾನ್, ತೋಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ವೈಭವೋಪೇತ ಬಂಗಲೆಯೊಂದರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ...


ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಹೆಣ್ಣು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...

ಅಂದನಾ ಗೆ ಅವಳು ,

"ಹಾಯ್ ಮೇಡಂ!..ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಟ್ರಿಪ್?( ಟ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತಾ?)" ಎಂದು ತನ್ನ ಕರಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಾಲು ತೋರುತ್ತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ.

ಮಿಕ್ಕವರೂ ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಮಾದರಿ " ಹಾಯ್, ಹೆಲೊ "ಎನ್ನುತ್ತಿದಂತೆ,

ಅಂದನಾ ಕಾಮೂನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ,

" ಇವಳು ಆಲೀಸ್ (Alice) ಅಂತಾ... ಇಲ್ಲಿಯ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಾ...ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೇಡೀ, ಇವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನದು ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು...ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಮೂ, ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್..." ಎನ್ನಲು,

ಆಕೆ,
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
"ಓಹ್ , ನೊ, ನಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್( ಇಲ್ಲಾ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲಾ)..ಹಾಯ್ ಕಾಮೂ, ಯೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಟೈಮ್.."ಎಂದು ಕೈಕುಲುಕಲು ಕಾಮೂ ಅವಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಧಾರಣವಾಗೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೀಸ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿದ್ದಾಳೆ.


ಮಿರಮಿರಮಿರುಗುವ ಇದ್ದಲುಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿ...! ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಗುಳ್ನಗು...ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠ!

ಆ ಬಾಗಿಲಿನಷ್ಟೇ ಅಗಲ -ಗಾತ್ರ ಕಂಡರೂ ದಪ್ಪ ಎನ್ನಲಾಗದಂತ ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು...ಅವಳು ಹಾಕಿದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮನಸೆಳೆಯುವಂತಿವೆ... ಅವಳ ‘ಶರ‍ಟಿನಿಂದ ಉಬ್ಬಿದ ಸ್ತನ ಶಿಖರಗಳು ಒಂದೊಂದೂ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಂತಿವೆ ’ ಎಂದು ಇವನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ,

ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಸವಂತಿ ಇವನ ಪಕ್ಕೆ ತಿವಿದು,

"ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ( ಅಂದರೆ ’ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಸೇವೆ ಮಾಡು ’ ಎಂಬಂತೆ)...ಕಾಮೂ , ಆಲಿಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್, ನೀನೇನು ನಿನ್ನ ಕೀಪರ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆಯಾ? ..."ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಶಿನಲ್ಲಿ ಆಲೀಸ್ ಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದಳು..ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮೂನತ್ತ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಗಿಸಿ ನಗುವುದೇನು.. ಕಳ್ಳಾ, ಸಿಕ್ಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆಯಾ ಎಂಬಂತೆ.?


" ನಾಟಿ ಮೇಡಮ್ಸ್..ನೀವೆಲ್ಲಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಹಾಲಿಡೇ ಮೂಡಿಗೆ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಿರಾ ಅಂತಾ ಗೊತಾಯಿತು..." ಎಂದು ತಾನೂ ನಗುತ್ತಾ ಆಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು...


"ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೈಮ್, ಆಲಿಸ್( ನಾವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ)..ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಮು ಬಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ...ಗೊತ್ತಾಯಿತಾ?’ಎಂದು ಅಂದನಾ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಲೀಸ್ ಜತೆಗೆ ಅವರವರ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾಳೆ...

ಕಾಮೂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಶುರಿ ಕೋಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೇನೋ ನಿಜ...ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದನಾ, ಇತ್ತ ಯೋನಿಕಾ ಮತ್ತು ರಸವಂತಿ ರೂಮ್ ಗಳು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ, ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಚಂದಿಕಾ ಮತ್ತು ಕುಂತಿಕಾ ಕೋಣೆಗಳು ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಲೀಸ್ ಕೋಣೆ ಇದೆ.

"ಸದ್ಯಾ !"ಎಂದು ತನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತನೆ ಫೋಮ್ ಬೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ತೊಪ್ಪನೆ ಕುಳಿತ ಕಾಮೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ:

" ಈ ಪಾಟಿ ಹಮ್ಮೀರಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮೇಯಿಸಲಪ್ಪಾ?.. ಅದೂ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನಾ.?.."ಎಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕಸಿವಿಸಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ’ ನಾನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ? ’ ಎಂಬಂತೆ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದ್ದು ಅವನ ಲಿಂಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..


ಅವನು ಮೇಲೆದ್ದು ‘ ಈ ಬಿಗಿಯಾದ ಚಡ್ಡಿ ಸಾಕಾಯಿತಪ್ಪಾ, ಬರೇ ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣಾ ’ ಎಂದು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ, ಅವನು ಮರೆತು ಚಿಲಕವೇ ಹಾಕದ ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ಕರ್ ಎಂದು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಗುಮುಖದ ಆಲೀಸ್ ಇಣುಕಿ ಹಾಕಿ,

" ಕಾಫೀ, ಟೀ...?"ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ನಗ್ನಾವತಾರ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿ ಕಂಡು , "ಆರ್ ಮೀ?" ( ಕಾಫೀ, ಟೀ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಬೇಕೊ?") ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ , ಕಿಲಕಿಲ ನಗುತ್ತ ಒಳಗೇ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕೆ?
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,358 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,119 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,380 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,599 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,800 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,796 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,378 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,212 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,306 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩ Rapidshare 1 7,621 09-25-2010
Last Post: Rapidshare