Post Reply 
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೬
09-25-2010, 06:25 AM
Post: #1
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೬
ಕಾಮೂ ಅಂತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಂದಿಕಾಳಂತಾ ಪರಮಾಯಿಶಿ ಸೊಬಗು ಮೈಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲಾ..ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ?
ಚಂದಿಕಾಳ ಪೊಗದಸ್ತಾದ ಸಪೂರ ಮೈಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಕೊಂಡವನೇ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಪಂಜಾಬಿ ಪುಕಳಿಗೆ ಮೊಗವಿಟ್ಟ.
ಅವಳೂ ಆಸೆ ತಡೆಯದೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಲಗಿಯೇ 69 ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ ನಿಟಾರನೆ ನಿಂತ ಬಿಸಿ ಬುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ-ಬಾಯಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

" ಆಹಾ, ನಿನ್ ಚೂತ್ ಪಂಜಾಬಿ ಪರೋಟಾ ದಂತೆ ದಪ್ಪಗಿದೆ "< ’ಲೊಚಕ್ ..ಚುಪ್ಪಿ ’ಎಂದು ಇವನು ಅದನ್ನು ಬಾಯಾರೆ ಮುದ್ದಿಸುವ ಸದ್ದು>

"ಓಹ್, ತೇರಾ ಲೌಡಾ ಪಥ್ಥರ್ ಕಿ ತರಹ ಹೈ( ನಿನ್ನ ಲಿಂಗ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಉದ್ಗಾರ , ’ಉಂಂಂ” ಎಂಬ ಮುದ್ದಾಟ!)

" ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಶಾಟಾ ಬೋಳಿಸಿದ ತುಲ್ಲಿನ ಬಾಯಿ ಬಟೂರಾ( ಪೂರಿ) ದಂತೆ ಉಬ್ಬಿದೆ, ಮುಂಡೇದು! " < ‘ಲೊಚಕ್ ಪಚಕ್ ’, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಾಲಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಸದ್ದು)

" ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ತರಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ...ಲವ್ಲಿ! ( ಅದರ ನೆರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮೈ ಯನ್ನು ಅವಳು ಕೊಂಡಾಡಿ ನೆಕ್ಕುವ ಸದ್ದು!)

" ನಿನ್ ತುಲ್-ಸುವಾಸನೆ ನಂಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ" ( ಅವಳ ತುಲ್ಲಾಳಕ್ಕೆ ಕಾಮೂ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವನು!)

"ನಿನ್ ಲಂಡ್ ( ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ) ಕೊಳಲಿನಂತೆ ಗುಂಡಗಿದೆ, ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಯಾರೆ ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸವರಿ , ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ತುದಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ.

ಅವನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವಳ ರತಿತಟಾಕವನ್ನು ಕಚ್ಚೇ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

" ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ಪುಸ್ಸಿ ಶಂಖದ ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತುಲ್-ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಎರಡೂ ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಕುತ್ತಾನೆ...

ಅದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನನ ಖಜಾನೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ! ಅವನು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೇ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಅವಳ ಬಲಿತ ಬಾಳೆಕಂಬದಂತಾ ನುಣ್ಣನೆ ತೊಡೆಗಳು, ನೀಳವಾದ ಕೂದಲಿಲ್ಲದ ಕಾಲುಗಳು, ನಯವಾದ ಮೀನಖಂಡ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಲೊಚಲೊಚನೆ ಮುದ್ದಿಸಿ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವಂತೆ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ, ಹೀರುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಸುಖ ಸ್ವರ್ಗ ಕ್ಕೇರಿಸುತಿದ್ದರೆ ಅವಳೋ ‘ಉಯ್, ಮುಯ್ ’ ಎಂದು ಹಿತವಾಗಿ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಅವನ ಅಂಡು, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿ , ಗಿಲ್ಲಿ ಅವನ ಉದ್ರೇಕ ಮಿತಿ ಮೀರುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯೋ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಿಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತವದ ಮೇಲೆ ಕರಗುವಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ತರಡು ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬೆರಳಾಡಿಸಿ, ಉಗುರಿನಿಂದ ಕೆರೆದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಿಗಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿನಂತೆ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಅವನ ಮೈ ನರನರಗಳೂ ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಅವಳ ಸೊಗಸಾದ ಕೆಂದುಲ್ಲಿನ ಬದಿಯನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯಿಸಿ, ಗಸಗಸನೆ ತೇಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನಂತಾ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ತಿವಿತಿವಿದು ಅವಳು ಕೊಸರಾಡಿ, ನಡುಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಖಲಿಸಿಯೆ ಬಿಡಲು, ತಾನೂ ಅವಳ ‘ಕೈ-ಬಾಯಿ ಕೆಯ್ತ’ ತಡೆಯದೆ ಚಸ್,ಬುಸ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಬಿಸಿ ಕುದಿಯುವ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಅವಳ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ..

ಆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕಟವಾಯಿಯಿಂದ ಅವನ ಕಾಮಾಮೃತ ಜಿಲ್ಲನೆ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಟಲವರೆಗೂ ಸೋರಿಯೆ ಹೋಯಿತು...

‘ಆಂ, ಊಂ..ಓಓಓಹ್ ಹ್ಹ್ ’ ಎನ್ನುತ್ತ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುತ್ತಾ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿ ಸವರಾಡುತ್ತಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲು, ಅವರ ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ಕಿರ್ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೆ?

"ಹಾ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಟ ಸಾಕು ಸಾಕು..ಇನ್ನು ನಾವೂ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ..." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕಿಲಕಿಲ ನಗುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಯೋನಿಕಾ, ರಸವಂತಿ ರೂಮಿಗೆ ಇವರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳದೆ ನುಗ್ಗಿಯೆ ಬಿಡುವುದೆ..?

ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕುಳಿತ ಕಾಮೂ ಈಗ ಕಳ್ಳನಗೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದಿಕಾಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥವಾದಂತೆ, ಅವಳು ಅವನ ಭುಜ ಸವರುತ್ತಾ " ಹಾ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಕೂಡದೂ... ಬಾತ್ ರೂಮಿನದೂ ಕೂಡಾ! ಗೊತ್ತಾಯಿತೆ?" ಎಂದುಬಿಟ್ಟಳು.

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:25 AM
Post: #2
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೬
ಸ್ಥಂಭೀಭೂತನಾದ ಕಾಮೂ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಂದನಾ, ಯೋನಿಕಾ ಕೂಡಾ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಇವರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಗ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹಾಗೇ ಕುಳಿತೇ ಬಿಟ್ಟರು.

" ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೆನೆಪಿಗೆ ಬಂತು...ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣಾ...ರೋಮನ್ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ..." ಎಂದು ಮಹಾ ಪಾಖಡಾ ಆದ ರಸವಂತಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸುಂದರಿಯರು ಮೈಮುರಿಯುತ್ತಾ ಖುಶಿ ಪಡುತ್ತಾ ಎದ್ದರು...( ರೋಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ನಾನ ಮನೆಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಿದ್ದವು ~ ಶೃಂಗಾರ!)

ಇನ್ನೂ ಗಪ್ಪನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಾಮೂನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅವನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಣಯಿನಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದನಾ, " ಏಯ್, ಕಾಮೂ ..ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಎ.....ಲ್ಲಾ...ರೂಊಊಊ..!! ಬಾ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ನೀನೆ...ನಿನಗೆ ಬೆನ್ನುಜ್ಜುವುದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ..ಅಲ್ಲವೇನ್ರೇ?" ಎಂದು ಕಿಲಕಿಲ ನಗಲು


"ಹೌಹೌದು.. ಬರೇ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ?." ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಮಿಟುಗಿಸುತ್ತಾ ಈ ನಗ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿತವಾಗಿ ಹಿಸುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವನ ಕೈಹಿಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಬಾತ್ ರೂಮಿನ ಕಡೆಗೆ ನೂಕಿಕೊಂಡು ನೆಡೆದೇ ಬಿಡುವುದೆ? ಚಂದಿಕಾ ಗೆ ಮಾತ್ರ "ಏಯ್, ನಿಂದು ಆಯ್ತು ಬಿಡೆ, ಈಗ ನೀನು ಬರುವಂತಿಲ್ಲಾ.."ಎಂದು ಅವಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೂ ಮಣಿಯದೇ ಹೊರಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು...ಕಾಮೂ ಕಣ್-ಕಣ್ ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ, " ಅಂದನಾ ಮೇಡಂ, ಈಗ ಕುಂತಿಕಾ ಎಲ್ಲಿ...ಬರಲಿಲ್ವಾ ?" ಎನ್ನಲು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಶವರ್ ಸ್ಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಅಂದನಾ, ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ,
" ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೊ ವಿಶೇಷ ಆಸೆ ನಿಂಗೆ ?..ಅವಳು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಲ್ಡೋ ( ವಿದ್ಯುತ್ ಕೃತಕ ಲಿಂಗ) ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ... ಅವಳನ್ನು ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುವಿಯಂತೆ" ಎಂದು ಮೊದಲು ತಾನೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೊವ್ ಸೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಇವನ ವೀರ್ಯ ಅಂಟಿದ್ದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡೇ ಬಿಡುವುದೆ...?


ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಕ ಗೆಳತಿಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹರವಾದ ನಗ್ನ ಬೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಇವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಎರಡೂ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು…

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:25 AM
Post: #3
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೬
೨ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಾದ ಕಾಮೂ -ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು!ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ ಅಂದನಾಳ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಷದಿಂದ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಇವನ ಆಸೆಬುರುಕ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ಸೋಪ್ ಬಳಿದ ಪಿಚಿ-ಪಿಚಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಿಗುರಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗತೊಡಗಿದೆ...

ಅವನ ಬಲ ಕೈಯೀಗ ಬಂಗಾಲಿ ಮಹಿಳೆ ರಸವಂತಿಯ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಂತಾ ನಯವಾದ ಬೆನ್ನಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ಕತ್ತಿನಿಂದಾ ಅವಳ ಗರ್ವದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದ್ದ ಡುಮ್ಮಿ ತಿಕಗಳ ವರೆಗೂ ಗಮಗಮಿಸುವ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕುವುದೆ? ಅದಕ್ಕವಳು," ಉಮ್ ಮ್ ಮ್ಮ್ ..ವಾವ್...ಹಾಯಾಗಿದೆಯಪ್ಪಾ..." ಎಂದು ಇವನತ್ತ ತಿರುಗಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುದ್ದಿಸುವುದೆ?

ಅವನ ಎಡಗೈಯೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೆಳತಿ ಯೋನಿಕಾ ಎಂಬ ಅಪೂರ್ವ ಬೆಡಗಿಯ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯಂತಾ ರಂಗಿನ, ಸಿಲ್ಕಿನಂತಾ ನುಣುಪಾದ ಬೆನ್ನು-ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಬಲೂನಿನಂತಾ ಮೆತ್ತಗಿನ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ನೊರೆಬರುವಂತೆ ಬಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವಳೂ ತನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿ, ಮಧ್ಯೆಯ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಇವನ ಒದ್ದೆ ಸಾಮಾನಿಗೆ ತಗಲುವಂತೆ ಒತ್ತುವಳು, ಅದನ್ನು ಸವರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದನಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ತಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ತಳ್ಳುವುದೆ?

ತಾನೂ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಒದ್ದೆ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಇವನ ಒದ್ದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಕ್ಕನೆ ಒತ್ತಿದರೆ ತನ್ನ ಮೈ ನವಿರೆದ್ದು ನಡುಗಿದ ಕಾಮೂ ತುಣ್ಣೆ ಯೋನಿಕಾಳ ತಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹೊಡೆಯದೆ ಇರುತ್ತೆಯೆ?

ಆಗ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಯೋನಿಕಾ ಇವನ ಮಿಡಿಯುವ ಜೀವಕಾಂಡವನ್ನು ,ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶಾಟವಿಲ್ಲದ ಬೋಳು ತುಲ್ಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಕಸಕ್ಕನೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ ಇರುತ್ತಾಳೆಯೆ ?...


ಇವನ ಹಿಂದೆ ಅಂದನಾಳ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ನಿಮುರಿ ಕಲ್ಲಾದ ದೊಡ್ಡ ನಿಪ್ಪಲ್ ಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಚಗುಳಿಯಾಗಿ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ತುಣ್ಣೆಯಾದಂತಾ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ...

" ಓಹ್ ಇವನ ಗಟ್ಟಿ ತುಣ್ಣೆ, ನಮ್ಮ ಒದ್ದೆ ಮೈ ಮತ್ತು ಈ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ನಮ್ಮ ತುಲ್ಲುಗಳೂ..ಓ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆವನ್ ( ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗಾ!)..ಅಲ್ವಾ?" ಎಂದು ಅಂದನಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಇವನ ಕತ್ತನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದೆ?


ಇಂತು ಪರವಶನಾದ ಕಾಮೂಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ರಸವಂತಿಯ ದರ್ಪದ ಕುಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾಟಿಸಿ ಅವಳ ರೇಶಿಮೆ ತುಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರವನ್ನು ಪುಸಪುಸನೆ ಒದ್ದೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸವರದೆ ಇರಲು ಆಗುವುದೆ?


ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದ ಕಾಮದಿಂದ ಪರವಶಳಾದ ರಸವಂತಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿರುಗಿಯೆ ಬಿಡಲು, ಬೆನ್ನುಜ್ಜುತಿದ್ದ ಇವನ ಕೈಯೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಅವಳ ಆಗಲೆ ಗುಗ್ಗುರುಗಟ್ಟಿ ನಿಗುರಿದ್ದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಪ್ಪನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು..


ಇವನು ಗಟ್ಟಿ ರಬ್ಬರ್ ನಂತಾ ರಸವಂತಿಯ ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಲು ಹೋದರೆ, ಇತ್ತ ಯೋನಿಕಾಳ ಯೋನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇವನ ಬಿಸಿ ತುಣ್ಣೆಯ ಕೆಂಪು ತಲೆ ನುಗ್ಗೇ ಬಿಡುವುದೆ? ಅಂದನಾ ಮಾತ್ರ , "ಹೋ..ನೋ ನೋ! " ಎಂದು ಕೂಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದಳು,

"ನೀವಿಬ್ಬರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಮುರಿದಿರಿ...ರಸವಂತಿ , ನಿನ್ನ ಬೂಬ್ಸ್ ( ಮೊಲೆ) ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾಮು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೊಡೆದು ಕಚ್ಚ ಬೇಕು..ಮತ್ತು, ಯೋನಿಕಾ... ನಿನ್ನ ಪನಿಶ್ ಮೆನ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಆ ಕುಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಗಿ ಲಾತಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ...ಹೂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಕಾಮು, ನೀನೇನು ಭಯಪಡಬೇಡಾ..." ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದನಾ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ...

ತಾನು ಮಾತ್ರ , ಪಾಪ, ಅವನ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಲೇ ಜೊಲ್ಲು ( ಪ್ರೀ ಸೆಮನ್) ಬಿಡುತಿದ್ದ, ನೋಯುತಿದ್ದ ಬುಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವುತ್ತಾ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದರ ಮುಂದೊಗಲು ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿ ಹಿತವಾಗಿ ಅದರ ಕೆಂಪು ತಲೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾಳೆ...

ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬಂತೆ...! ಅಯ್ಯೊ, ಅಯ್ಯೊ! ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಮೂ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಅವನ ಆಸೆ ಆ ಬಾತ್ ರೂಮಿನ ಚಾವಣಿ ( ರೂಫ್) ತೂರಿ ಹೋದಂತಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಟಗಳಿಂದ... ಆದರೂ ಅಂದನಾ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ, ಮೊದಲು ತನ್ನ ಹರ್ಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಿದ ಬಲಗೈಯಿಂದ ರಸವಂತಿಯ ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಬೆಳೆದು ಗರ್ವದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿರಿ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ " ಥಪ್...ದೊಪ್ಪ್"ಎಂದು ಸದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಏಟು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ..

‘ಆಹ್ ಉಮ್ಮ್ ಮ್ಮ್ಮ್ ’ ಎಂದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ..ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಗಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಅವಳು ಅದಕ್ಕೂ. ‘ಆವ್..ಮುಯ್ ..ಆಹ್ ಹ್ಹ್ ’ ಎಂದು ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ತೋರಿ ಇವನ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾಳೆ...

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:26 AM
Post: #4
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೬
‘ಇದು ಪನಿಶ್ ಮೆನ್ಟೂ ಅಲ್ಲಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲಾ..ಎಲ್ಲಾ ಈ ಹೆಂಗಸರ ನಾಟಕ...ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾಮೂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ... ಅದಕ್ಕೇ ತನಗೇನೊ ಮೋಸವಾದಂತೆ ಕಾಮೂ ಈಗ ಯೋನಿಕಾಳತ್ತ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅವಳ ತಿಕಾ ಬಗ್ಗಿಸಿ , ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆತ್ತನೆ ಅಂಡು ಹಿಂಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡಿಗೆ "ಚಠ್..ಫಠ್ " ಎಂದು ಒಂದರ ತಪಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಂಗೈನಿಂದ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಲಾತಾ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದ..


ಬಾಯಲ್ಲಿ "ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಆ?" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವನಂತೆ ಇವನೂ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..

ಅವಳ ತಿಕದ ಮೇಲಿಂದ ಸೋಪು ನೀರು ಅತ್ತಿತ್ತ ‘ಚಟ್ ಪತ್’ ಎಂದು ಹಾರುತ್ತಿದೆ...ಯೋನಿಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ’ ಆಹ್ಹ್. ಓಹ್! ’ ಎಂದು ಗಾಬರಿಪಟ್ಟು ನರಳುತ್ತಾಳೆ.. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಶವರ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ...

ಬಿಸಿ ನೀರು , ಒದ್ದೆ ಮೈ, ಮೇಲೆ ಈ ಜೋರು ಹೊಡೆತದ ಉರಿ.. !!

ಈ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮೆನ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೈಯೂ ಅದುರಿ ಅವರವರ ತುಲ್ಜೇನು ‘ದಳಾದಳಾ ’ ತೊಡೆಮೇಲೆ ಸುರಿಯಹತ್ತಿದೆ...ಒಂದು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇವನ ತುಣ್ಣೆಯ ದಾಂಡನ್ನು ಸವರಿದ ಅಂದನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಅವನ ತೊಡೆಮಧ್ಯೆ ಅದುರುತಿದ್ದ ತರಡಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಕೆರೆಯುವುದೆ?.

ಕಾಮು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ..ತನ್ನ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ವೃಷಣಗಳನ್ನು ಅಂದನಾಳ ಪಿಂಕ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಿದ ಉಗುರುಗಳು ಚರಪರನೆ ಕೆರೆದು ನರನರಗಳು ಜುಮ್ಮೆನುವಂತೆ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿವೆ...ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೇ ಅವನ ಸಂಯಮದ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು...ಈ ಬಡವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಅಂತಾ ಆಗರ್ಭಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಪುಗಸಟ್ಟೆ ಸುಖ ಸೇವೆಯೇ?...ಓಹ್...!!

"ಅಯ್ಯೋಓಒ..ಬಂದೇ" ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೂಗಿ ತಾನೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಂಪು ಬರಿಸಿದ್ದ ಯೋನಿಕಾ ತಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬುಸಬುಸನೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ ಕಾಮೂ...

ಅವಳ ಕಿತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕುಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂತೆ ವೀರ್ಯಾಮೃತ ಜಿಲ್ಲನೆ ಹರಡಿತು... ಮಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣುಗಳೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತಿದ್ದ ಅವರ ತುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅದುಮಿಕೊಂಡು "ಆಹ್ಹ್ಹ್..ಒಹ್ಹ್ಹ್ಹ್..ಉಮ್ಮಾಆಆಆಆಆ...." ಎಂದು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸ್ಖಲಿಸಿ ನಡುಗಿದರೆ, ಯೋನಿಕಾ ಮಾತ್ರ ತನ್ನದೇ ಕೈಯಿಂದ ಅಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಮೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸವರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುತ್ತಾ..

" ಅಬ್ಬಾ, ಕಾಮೂ...ನಿನ್ನ ಹೊಡೆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಡು ಕೂಡಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು..."ಎಂದು ತನ್ನ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಆನಿಕೊಂಡು ನಿಂತಳಾ ಚೆಲುವೆ...


ಮುಂಡೇವಕ್ಕೆ ತಿಕ ಕೊಬ್ಬೋ ಏನೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೈ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ...’ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದೂ ಅದೆಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ’ ಎಂದು ಕಾಮೂಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಕೊನೆಗೂ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಾಮೂ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಬಾತ್ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು ಕುಂತಿಕಾ...

ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತವಳು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಚದಲ್ಲಿ...


ಆಗ ತಾನೆ ಉಪಶಮನವಾಗಿ ಸೊರಗುತಿದ್ದ ಅವನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಾಮಾನನ್ನು ಕಂಡು ಕಿರುನಕ್ಕ ಆಂಧ್ರ ಲಕ್ಶಾಧಿಪತ್ನಿ ಅಂದಳು: " ಅಬ್ಬಾ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮರೆತಿರಿ ಅಂತಾ ಕಾಣುತ್ತೆ..ಆದರೆ ನಾನು, ಪಾಪಾ, ಕಾಮೂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ?...ಬಾಪ್ಪಾ... ನನಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡೂ..." ಎಂದು ಅವನ ಅರೆ ನಿಗುರಿದ ಯುವತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆಳೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಳು...ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾದ ಕಾಮೂ ಮುಖವನ್ನೇ ನೊಡುತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, " ಹೋಗು, ಹೋಗು..ಅವರವರ ತುಣ್ಣೆ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೋ ಏನೋ ?...ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ವೇನ್ರೆ..?"ಎಂದು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತಿದ್ದ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು...


ಅವನ ಅರೆ ಸೋತು ಸೊರಗಿದ್ದ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಮರುಜೀವ ಬರೆಸಿ ’ಸ್ನಾನ’ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಕುಂತಿಕಾ ತಾನೂ ಕಾಚಾ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಳು...

ಅಗಾಧ ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರದ ಆ ತೆಲುಗು ವಿವಾಹಿತ ಸುಂದರಿ ತನ್ನ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಇವನ ಕಾತರದ ಕಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿಯೂ ಹೋಗದಂತೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಳು...

"ಏಯ್...ಕಾಮೂ...ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ?..." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವನ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚಿದಳು..ಸೋಪು ಮೆತ್ತಿದ ಕೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೇಹದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ಸವರಲಾರಂಭಿಸಿದವು..

ಮೈಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಹತ್ತಿದವು...ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಮೈ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು...

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:26 AM
Post: #5
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೬
ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಚಂದಿಕಾ, " ಆಹ್..ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ!!...ಇವಳಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬಾಕಿ ಇರಲ್ಲಾ...ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣಾ ಕಣೋ.."ಎಂದು ಕಾಮೂಗೆ ಕೂಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು!!

ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ಕುಂತಿಕಾ ಅವನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಳು....ಅವರಿಬ್ಬರ ಒದ್ದೊದ್ದೆ ಕೈಗಳು ಉಜ್ಜಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈ-ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಹೊನಲು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು...

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,389 09-25-2010 09:40 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,160 09-25-2010 09:34 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,428 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,635 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,849 09-25-2010 09:32 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,834 09-25-2010 09:31 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,427 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,255 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,348 09-25-2010 09:29 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩ Rapidshare 1 7,666 09-25-2010 09:28 AM
Last Post: Rapidshare