Post Reply 
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ೪
09-25-2010, 06:27 AM
Post: #1
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ೪
ಪೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಗರದಿಂದ ಇವರು ಸವಾನೆ ಎಂಬ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತಂತೆ...ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇವರ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್...ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದನಾ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರು ಒಂದು ಲಕ್ಶುರಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಬೋಟನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು...
ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೊಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ರುಚಿಕರ ಪಂಚತಾರ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಬಂದರಿಗೆ ಹೊರಟರು.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಲೂ ಐವರೂ ಇವನಿಗೇ ಲಜ್ಜೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜರಾಗಿ ಅತಿರೇಕ ಪ್ರಣಯದಾಟ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುವರು..ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ , ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ...ರಸವಂತಿ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್-ಬಿಗಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕುಂತಿಕಾ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರುವ ಗೌನ್ ನಲ್ಲಿತೊಡೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಬೆತ್ತಲೆ ಕಾಣುವಳು...ಯೋನಿಕಾಳು ಈಜುಡುಪಿನ ಗೌನ್ ( ಲಾಂಜೆರಿ ) ಹಾಕಿ ಮೈಡೊಂಕು ಮೆರೆದರೆ, ಅಂದನಾ ಮತ್ತು ಚಂದಿಕಾರಂತೂ ಬರೇ ಬರ್ಮುಡಾ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಟಾಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವರು...

"ಹೌ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಶನ್, ಕಾಮೂ.?." ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ?" ವೈಟ್ ಟಿಲ್ ವಿ ಗೊ ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್.." ಎಂದು ಸರಸವಾಡುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅರೆ ಬರೆ ಮೈ ಕೈ ತಗಲಿಸುತ್ತಾ, ಅಪ್ಪುತ್ತಾ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಚೊದಿಸುತಿದ್ದರೆ ಇವನ ಅತಿ ಕಾಮುಕ ತುಣ್ಣೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಂತೆ ಟೊಯ್ಯನೆ ನಿಗುರಿ ನಿಂತೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಪಾಪಾ...ಅದನ್ನೂ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಆಗಾಗ ಮಗು ಗಲ್ಲ ಚಿವುಟುವಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ, ತಿವಿದು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವರು...ಕಾಮೂಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹಸಿದ ನಾಯಿ ಕಾಮವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ...

ಕೊನೆಗೆ ಅತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಜಹಜು "ಎರೋಟಿಕಾ" ಹತ್ತಿದಾಗ ಜಹಜಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸೇವಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು..ಕಾಮು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದ..ಅಂತಾ ಸುಖಮಯ ಸ್ಟೀಮರ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ..ಎಲ್ಲಕಡೆ ಏ ಸಿ, ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಟೀಮರ್ ಬೋಟ್..
ನಮ್ಮ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಅಂದನಾ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು:
" ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ...ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನವರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ನೀವ್ಯಾರದರೂ ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು..ಡೋನ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್.."ಎಂದು ಹೇಳಿ

" ಬಾ, ಕಾಮೂ, ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋಗೋಣಾ"ಎಂದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಕಿಲಕಿಲ ಗೂಡ ನಗೆ ನಗುವ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟಳು..
------
ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಬಿಸಿಲುಮಚ್ಚಿನ ವೆರಾಂಡದಿಂದ ನೀಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಗರ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ..ಹೊರಗೆ ಅತಿ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ, ಜತೆಗೆ ಕಾಮೂ ಸುತ್ತಲೂ ಮದೆವೇರಿದ, ಮಜಾ ಮಾಡುವ ಮನದ ಕಾಮಿನಿಯರ ಕೂಟ...

ಅಂದನಾ ಮಾತು ತೆಗೆದಳು" ಏನ್ರೆ, ನಾವಿನ್ನೂ ಆಕ್ಶನ್ ಶುರು ಮಾಡೆ ಇಲ್ಲಾ..ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫನ್..( ಮಜಾ ಶುರು ಮಾಡುವಾ!)...ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಕರ್ ಆಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?"ಎಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೆದಳು ಹೊರಕ್ಕೆ..

" ವಾವ್, ಶೂರ್, ಯಾ, ಯಾ" ಎಂದು ಹರ್ಷದಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ವರು ಹೆಂಗಸರೂ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಕಾಮೂಗೆ ಮೈ ಝುಂ ಎಂದಿತು..

ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಕರ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು..ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಸೋತವರೂ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನರಾಗಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೊನೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳಲ್ಲಾ ಅವಳೇ ವಿನ್ನರ್!.... ಹಾಗಾದರೆ ಇವನ ಗತಿ?
" ಊ ಹೂ, ನಾನು ಆಡಲ್ಲಾ..."ಎಂದ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದವನಂತೆ ಕೀಚಲು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾ..
ಎಲ್ಲರೂ ಇವನತ್ತ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರು..

" ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ನೀನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಾ..ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಜಾ..ನೀನು ಅಂಪೈರ್ ತರಹ..ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮೇಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು..ನೀನು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂತಿಯೋ ಅದನ್ನೆ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು....ಏನು?" ಎಂದಳು ಚಂದಿಕಾ ತಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ..

’ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಬಿಚ್ಚಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಯಾರನ್ನುತ್ತಾರೆ.?.... ಹಾ, ಕಳ್ಳಿಯರಾ?’ ಎಂದು ಒಳಒಳಗೇ ನಕ್ಕ...
"ನೀನು ಅಂಪೈರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿರಬೇಕು , ಹೋಗು..."ಎಂದು ಅವನ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿವುಟಿದ ರಸವಂತಿ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಚಡ್ಡಿ ( ಕಾಚವಿಲ್ಲದೆ) ಮತ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ( ಬನಿಯನ್ ಇಲ್ಲದೆ) ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದಳು...

ಅವನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬರ್ಮುಡಾ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಗರುಡಗಂಭದಂತಾ ಸಾಮಾನು ನಿಟಾರನೆ ನಿಂತು ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಿದೆ..ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೊಂಟ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ , ತಿಣುಕುತ್ತಾನೆ.

ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗು ನಾಚಿಕೆ ಸಂಕೋಚ, ಭಯ- ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ವೇ?

ಅಂದನಾ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಟ್ಟನಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಕೆಣಕುತ್ತಾಳೆ:
" ಕಾಮೂ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀಯಾ ತಾನೆ?"

ಕಾಮೂಗೆ ಇನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲಾ...ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊಣಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ:
"ನೀವು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಪೋಲಿ ಮುಂಡೇರು!...ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನೇಗೆ ಸುಮ್ನಿರ್ಲಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಕಾ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ !"
ಎಲ್ಲರೂ ಇವನತ್ತ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ನು ಬಿಡುವರು.
"ವ್ಹಾಟ್? ಕ್ಯಾ ಬೋಲಾ?" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ...ಏನೊ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಎಂಬಂತೆ!
ಇವನು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಗ್ಗಿ ಅರ್ಧ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಭುಜಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತಿದ್ದ ಅಂದನಾಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾ,
" ಕುಚ್ ನಹಿ...ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದೆ ಅಶ್ಟೆ!" ಎಂದು ಹಿಂದಿ-ಇಂಗ್ಲೀಶಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ..
ಕುಂತಿಕಾ ತನ್ನ ಗೌನ್ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಉದ್ದವಾದ ಕಾಲು ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಯಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ
" ನೇನು?" ಎನ್ನುವಳು.

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 06:27 AM
Post: #2
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ೪
"ನೀನೂ ಹಲ್ಕಾ ಮುಂಡೆ ನೇ !"ಎನ್ನುವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಳ ತೊಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನೂಕುತ್ತಾ, ತಮಾಶೆಯ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ... ಅವಳೂ ಅರೆ ಬರೆ ಅರ್ಥವಾದಂತೆ , ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ನಗುವಳು...

ಅಂದನಾ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಕಾಮೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೈ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಜಿಗಿಯುತಿದ್ದಾರೆ...ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಬೆತ್ತಲೆ ಅಂದ ಚೆಂದ ನೋಡಿಯೆ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡಿ...!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಎಲೆಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ, ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು...ಯಾರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಸೋತರು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಹಾಕ ಬೇಕು...

ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಚಂದಿಕಾ ಸೋತಳು.." ಛೇ," ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅ ಪಂಜಾಬಿ ಚೆಲುವೆ ಎದ್ದು , ಅಂಪೈರ್ ಕಾಮೂ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಿ, "ಯಾವುದು ಬಿಚ್ಚಲಿ?"ಎನ್ನುವಳು.
ಚೆಲುವೆ ಚಂದಿಕಾ ತನ್ನ ಭಾರಿ ಉದ್ದ-ಗಾತ್ರದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ..

"ಟಾಪ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್" ಎಂದ ಎದೆ ನಗಾರಿಯಂತೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಮೂ...
"ನೈಸ್ ಬಾಯ್!"ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚಂದಿಕಾ ತನ್ನ ತುಂಬಿದ ಎದೆಯ ಗೋಲಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಟಾಪ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿ ತೊಪ್ಪನೆ ಕೆಳಗೆಸೆದಳು..ಅವಳ ಕೆಂಪನೆಯ ಲೇಸ್ ಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕುವಂತಾ ಪಂಜಾಬಿ ಪರೋಟಾದಂತೆ ಉಬ್ಬಿದ ಕುಚಗಳು!

ವಾವ್! ಕಾಮೂ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ತುಟಿ ಸವರಿಕೊಂಡ..ಚಂದಿಕಾ ಕೂತಳು, ಮಿಕ್ಕವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರು.
ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜಿನ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅಮಲಿನ ಮದ ಸೇರುತ್ತಿದೆ...ಕಾಮು ಮಾತ್ರ ಸೆವನ್ ಅಪ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬಾರದೆಂದು...

ಎರಡನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ರಸವಂತಿ ಹಂಚಿದಳು. ಈ ಬಾರಿ ತಾನು ಸೋಲಲಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವರು...
ಈ ಬಾರಿ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಅಂದನಾಗೆ ಕಮ್ಮಿಬೆಲೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು , "ಓಹ್, ನೋ" ಎಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಗೊಣಗುತ್ತಾ ಎದ್ದಳು. ಕಾಮು ತುಣ್ಣೆಯೋ ಈಗ ಕಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಯತೊಡಗಿದೆ!

ಅವಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಬರ್ಮುಡಾ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ...
ತೊದಲುತ್ತಾ ಕಾಮೂ ಬೇಕೆಂತಲೇ "ಬರ್ಮುಡಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚು " ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ..ಎಲ್ಲರೂ ಖುಶಿಯಿಂದ "ಓ...ಯಾ!!" ಎಂದು ಕೂಗಿದರೆ, ಅಂದನಾ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ,
" ನೋ, ನೋ...ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಟಾಪ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ..ಆಹ್..ಇದು ಮೋಸ!! ..."ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಳು..ಅದೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿದೆ!
ರಸವಂತಿ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಎದ್ದಳು
" ಓ..ಇದು ಗೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆ ವಿರುಧ್ಧ!..ಕಾಮೂ, ಈಗ ನೀನೆ ಇವಳ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಸೆಯಬೇಕು....ಅಂಪೈರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು!" ಎಂದಳು ಅವನತ್ತ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಗುತ್ತಾ.

ಬೆವೆತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ಕಾಮೂ..ಅವನಿಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತಿದೆ...ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಇಂತಾ ಅವಕಾಶ!
ಅವಳ ಚಡ್ದಿಯ ಮೆಟಲ್ ಬಟನ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದವನಿಗೆ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಷವಾಗಿ ಮೈನರವೆಲ್ಲ ಮಿಂಚಾಡಿತು..ಸರಸರನೆ ಗೊಣಗುತ್ತಿರುವ ಅಂದನಾಳ ಚಡ್ದಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ನೀಳಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಲು ಬಗ್ಗಿದರೆ ಅವನ ಮೂಗಿಗೆ ಅವಳ ಕಾಚದ ಮುಂಭಾಗ ಪಸ್ಸನೆ ತಗಲಿಬಿಡುವುದೆ?
"ಆಹ್, ಅವಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಯೋನಿ ಒಳಒಳಗೇ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಸುಳಿವು ಆ ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿದೆ! ತುಂಬಾ ದಿನವಾಯಿತು ಇವಳನ್ನು ಕೆಯ್ದು! ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಚದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು " ಅಮ್ಮಾ !"ಎಂದು ಮುಲುಗಿ ನಡುಗಿದಳು ಅಂದನಾ...

ಕುಂತಿಕಾ ಅವಳನ್ನು ಸೀಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೂಕುತ್ತಾ ಕಾಮುನನ್ನೂ ದೂರಪಡಿಸುತ್ತಾ, " ನೋ, ನೋ...ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೇನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜತೆ ಗೆದ್ದವಳು ಅಂಪೈರ್ ಜತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು..ಈಗಲ್ಲಾ..." ಎಂದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಂಚುವಳು ಕೀಟಲೆಯಿಂದ..
" ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲುವುದು..."ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೂಗುವುದೇ?

...ಈ ರೀತಿಯ "ತುಲ್ಲು ಮತ್ಸರ" ಎಂಬುದು ಕಾಮೂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ..ಹಿಂದೆಲ್ಲಾಬಿಂದು, ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ , ಕೇತೂ ಹೀಗೆ ತಾನೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ತುಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಬಂದರೆ ಬಲು ಸ್ವಾರ್ಥ!
ಸದ್ಯ, ಆ ಅದೃಷ್ಟ ತನ್ನದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಿ-ಸೆಮನ್ ( ಮುನ್ನೀರು) ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಯಿತು.. ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಮೇಲೆ ತಾನೆ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದನಾ ಕೈ ಮೆತ್ತಗೆ ತಲುಪಿರಬೇಕೆ? ಮೆದುವಾಗಿ ಅವನ ಬಿರುಸು ಸಾಮಾನಿನ ತುದಿ ಹಿಸುಗಿದಳು...ಇವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ,"ಅಬ್ಬಾ..."ಎನ್ನುತಾ..

"ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನಿನ ಸ್ಥಿತಿ" ಎನ್ನುವಂತೆ ಇವನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು ಅಂದನಾ..

ನೋಡಿದಿರಾ, ಹಟ್ಟ ತುಲ್ಲು, ಗುಟ್ಟು ಗುಲ್ಲು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೇ! ( ನಾವು ಸಂಭೋಗಿಸಿದವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಾ).
ಈ ಬಾರಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಕಾ ಸೋತಳು...ಮರುಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಎದ್ದರೂ ಕಾಮು ಗಮನಿಸಿದ..

ಇವಳು ಧರಿಸಿರುವುದು ಒನ್ ಪೀಸ್ ಲಾಂಜೆರಿ ಗೌನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೇ ಪ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾ ಹಾಕಿಲ್ಲಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ... ನಿಪ್ಪಲ್ ಗಳು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?, ಒಳ್ಳೇ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ?

"ಟಾಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್..ಗೌನ್ ಹಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು" ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟ ಗಂಟಲೊಣಗಿದ ದನಿಯಲ್ಲಿ..ಅವನ ಉದ್ರೇಕವೂ ಹದ್ದು ಮೀರುತ್ತಿದೆ!
"ಊಹೂ!!"ಎಂದು ಕಳ್ಳ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾ ಮಿಟುಗಲಾಡಿ ಯೋನಿಕಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಗೌನಿನ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಅತಿ ಚೆಲುವಾದ ಯೌವ್ವನಭರಿತ ದುಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಳು...ಗಲಗಲಾ ಎಂದು ಅವನ್ನು ಜಂಬದಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ನಕ್ಕಳು..
"ಆಹ್..ಉಸ್ಸ್"ಎಂದು ಗೆಳತಿಯರೂ ಕೂಡಾ ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿ ಉದ್ಗರಿಸಿದರು..ಅವರ ತೊಡೆಗಳು ಪಸಪಸನೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಜ್ಜಾಡಿಕೊಂಡವು..ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಡೆ-ಮಧ್ಯೆ ವೇದನೆ ಏರುತ್ತಿದೆ!

ಈ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕುಂತಿಕಾ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಾಮೂ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು "ಐ ಲವ್ ಯು" ಎನ್ನುವುದೆ, ತೊದಲುತ್ತಾ ಅವನ ಲೌಡವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಂದಿಯಿಂದ ಎಳೆದೆ ಬಿಡುವುದೆ?

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,393 09-25-2010 09:40 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,163 09-25-2010 09:34 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,436 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,639 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,851 09-25-2010 09:32 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,836 09-25-2010 09:31 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,429 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,260 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,355 09-25-2010 09:29 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩ Rapidshare 1 7,670 09-25-2010 09:28 AM
Last Post: Rapidshare