ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೪ ಮತ್ತು ೫
ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ತನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಾ ನಗ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ನೈಲಾನ್ ಗೌನಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕು ಇವನ ಆತುರ ಕಂಡು ಅಣಕಿಸುತ್ತ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ದೊಪ್ಪನೆ ಬಿದ್ದಳು. ಗೌನು ಅತಿತ್ತ ಸರಿದು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಗಳೆರಡೂ ಹೊರಬಿದ್ದು , ತುಣ್ಣೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮೂ ನನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದವು. ತನ್ನ ಹದೆಯೇರಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನೂ ಅವಳ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜರುಗಿ ಮಲಗಿದ.


ಬಿಂದು ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಸುರಿಸಲು, ಕಾಮ ತಂದ ಸರಾಗದಿಂದ ಕಾಮೂನ ಕೈ ಅವಳ ಎದೆಗೆ ಸರಿದು ಎರಡು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಗೋಲಗಳನ್ನು ಗೌನಿನ ಹೊರತೆಗೆದು ಭಾರ ಅಳೆಯಲಾರಭಿಸಿದವು.


"ಆಂಟಿ, ನೀವೇಕೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ? ಅಂಕಲ್ ಏನಾದರು.." ಅಂತಾ ವಿಶಯ ಎತ್ತಲು,
ಬಿಂದು ದುಖದಿಂದ ನಿಡುಸುಯ್ದು,ತನ್ನ ನಗ್ನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೂನ ಬೆಚ್ಚನೆ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ,
" ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ...ಇವರು ತುಂಭಾ ಮೋಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ..ಯಾವಾಗಲೊ ಕುಡಿದು ಬರುವುದು, ಜೂಜಾಡುವುದು...ನನ್ನ ಜತೆ ಮಲಗಿದ ನಾಟಕ ವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೆ...ಸಂಭೋಗಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ? ಬರಿ ದುಡ್ಡು, ಬಿಸಿನೆಸ್ಸ್ನಲ್ಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಸತ್ತೂ ಹೋದರು" ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಅವಳ ಮೃದು ಹಸ್ತ ಅವನ ನಿಟಾರನೆ ನಿಗುತು ಅಫ್ಟೆರ್ ಶೇವ್ ದ್ರವದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತುಣ್ಣೆಯ ಉದ್ದ-ಗಾತ್ರ ಅಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು.


ಕಾಮೂ ತನ್ನ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸ್ತನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಹುದುಗಿಸುತ್ತಾ, " ಪಾಪ ..ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು!" ಅನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕ ವೆಂಬಂತೆ ಒಂದು ಕೆಂಪನೆ ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ನಿನಂತಾ ಬಲ ಸ್ತನಾಗ್ರ ( ನಿಪ್ಪಲ್) ವನ್ನು ಸೊರ್ರನೆ ಚೀಪಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಸ್ತನ ಗೋಲವನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡೆದೆತ್ತಿ ಅಳೆಯತೊಡಗಿದನು.


ಬಿಂದು ಮೋಹದಿಂದ ದುಂಬಿಯಂತೆ ಗುಯ್ ಗುಟ್ಟುತ್ತಾ "ಹ್ಮ್! ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ...ಈಗಲೂ ನಾನು ಬಂಜೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು...ಒಬ್ಬ ಮುಟ್ಟಾಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆಂದ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಜತೆ ಮಲಗುವುದೆ ಬಿಟ್ಟರು..." ಎನುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವ ಪರವಶಳಾದ ಬಿಂದು ಕಾಮುನ ಮುಖವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ, " ಈಗಲೂ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ..." ಅನ್ನಲು ತಬಿಬ್ಬಾದ ಕಾಮೂ,
" ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಆಂಟಿ?" ಎಂದು ಮುಗ್ಧನಂತೆ ಅವಳ ತೊಡೆಸಂಧಿಗೆ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದಾರಿ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದನು


ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವನಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಯು "ಏನು,ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ೫- ೬ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆಂಗಿ ವೀರ್ಯ ಸುರಿಸಿದರೆ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾಗಿ ನಾನು..." ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಲೊಚಲೊಚ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ, "ಅಮ್ಮ ಆಗಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?" ಅನ್ನಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌಹಾರಿದ ಕಾಮೂ ನಡುಗುವ ದನಿಯಿಂದ ," ಅಯ್ಯೂ, ಅದ್ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆಂಟಿ..ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗ್ದೆ..ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ...ಹ?" ಎಂದು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗದ. ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬೆರಳು ಅವಳ ಕೆಂಪನೆಯ ಮೆತ್ತನೆಯ ಯೋನಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು!


ಅವನ ಕೈಗೆ ಸೊಂಟವೇರಿಸುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತ ಬಿಂದು ಉಸುರಿದಳು:-
"ಅದೆಲ್ಲಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಕಾಮೂ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ವೀರ್ಯ ಸೆಮೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು..ಆರ್ಟಿಫಿಸಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನುತ್ತೀನೆ..ಹುಮ್ ಮ್ಮ್!" ಎಂದು ಅವನ ಕೈಬೆರಳು ತನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಜ್ವಾಲೆಯಂತಾಗಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ವಿಶಯ ಮರೆತು, ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಅವನ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆ ಯಂತಾಗಿರುವ ಅವನ ಶಾಟ ಬೋಳಿಸಿ ಕೊಂಡ ಮುದ್ದಾದ ಬೋಡು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ " ಓಹ್!!" ಎಂದು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಅರೆಬರೆ ಗೌನನ್ನು ಕೆತ್ತು ಮೂಲೆಗೆಸೆದು , ಮುಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲಾ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಅವಳ ಬಿಳಿ ಭುಜದ ಪೂರ್ತಾ ಹರಡಲು, ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನೆತ್ತಿ ಅವನ ಸೊಂಟದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತು" ಕಾಮೂ , ನನ್ ಮುದ್ದು ಕಾಮೂ .." ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಒದ್ದೆ ಗದ್ದೆಯಂತೆ ಕಾದಿರುವ ’ಭೂಮಿಗೆ ’ ಅವನ ಕಲ್ಲಿನಂತಾ ’ನೇಗಿಲು ’ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕೊಂಡೆಬಿಟ್ಟಳು.


ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತನ್ನ ಘನ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಊರಲು, ಅವನ ಹಸಿದ ಎವೆರ್-ರೆಡಿ ಸಾಮಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಸಕ್ಕನೆ ಸೇರಿ ಹೋಯಿತು. ಮುದ್ದು ಬಿಂದುಳ ಗಜಮೊಲೆಗಳು ಅವಳ ತೂಗಾಟಕ್ಕೆ ಗಲಗಲನೆ ಅತಿತ್ತ ಅಲ್ಲಾಡಲು, ಅದ ಕಂಡು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕಾಮೂ ಆ ಬಿರಿ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದಂತೆಯೆ ಮುಶ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಹಿಡಿದು, ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಎಂಟು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಅಂಗದಿಂದ ಚಚ್ಚಿ ಕೇಯುವುದೆ? ಪಾಪದ ಮಂಚ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಮಾವೇಶದ ರಣರಂಗವಾಗಿದೆ, ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆ..ಹಾಡೆಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಮೂ ಗೆ ಬರ್ಥ್ ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ...ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಗುಂಡನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಅವಳ ಪುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತ ಮುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸದ್ದು ಕಾಮರಸ ವಾಸನೆ ಬೆರೆತು ರೂಮೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಲು, ಕಾಮೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಿಕ ಏರಿಳಿಸಿ ಹಮ್ಮೀರಿಯಂತೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಮೇಲಿಂದ ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾ ಬಿಂದುವಿನ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು "ಮಗು ಆಗೊ ಹಾಗೆ ಬೇಕಲ್ವೇ..ಹೂ ತಗೋ..ಹೂ ಉಣ್ಣುಸಿಕೋ..." ಎನ್ನುತಾ ರಭಸವಾಗಿ ಬಿಂದುಳ ಲಕ್ಶಾದಿಪತಿ ಯಾಗಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಮೈಗೆ ಎಗ್ಗಮುಗ್ಗಾ ಜಡಿಯತೊಡಗಿದನು.


ಅವಳ ಒದ್ದೆ ಬಿಲದಿಂದ ಉಕ್ಕಿದ ಪ್ರಣಯರಸ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯ ಕಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೇವ ಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಬೀಜಗಳ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೋರಿ ಅವನ ಗುದದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಗುಳುಗುಳು ಮಾಡತೊಡಗಿದವು..


ಹುಚ್ಚು ಕಾಮದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ದೇಶ ಕಾಲ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರೆತು ತನ್ನ ಹಸಿದ ವಿಶಾಲ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಕಾದಿರುವ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತುಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ಅವನ ಬಲಿತ ಬಾಳೆಕಾಯಂತಾ ಯುವ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಧನಾ-ಧನ್ ತಿನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಮತ್ತೇರುತ್ತಿದೆ ಮೈ ಹಿಗ್ಗುತಿದೆ, ಮನ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ...ಆದರೇನು ಅವಳ ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಹಣ್ಣೆ ಅವನ ಸುಡು ಲಿಂಗ? ಒಳಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಷ್ಟು ಸಲವೂ ಇನ್ನೂ ಬಲಿಶ್ಟವಾಗಿ , ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೋಶನ್ ಉರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ಗುಮ್ಮಿ ಗುಮ್ಮಿ ಎಗರುತ್ತಿದೆ.."ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯಿತಿ " ಎಂದು ಅವಳೇ ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ರೇಕಿಸಿದ ಬುಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಉಂಡು ಬೆಂಡೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ...ಅವಳೂ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ’ ಆಹಾ ಓಹೋ ’ ಎಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.


ಕೋಮಲವಾದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಗುರು ಕೈಬೆರಳು ಗುರುತು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮೂ, ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿಅಂಬೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ತನಿರಸ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಬೋಳು ಲಿಂಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಅವಳ ಹಾಲು ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದ ಕೊಬ್ಬಿದ ತಿಗಗಳ ಮಧ್ಯೆಯ ಗೀರು ನೋಡುತ್ತಾ ಪಚಕ್ಕ್ ಎಂಬ ಸದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೌಢ ಶ್ರೀಮಂತ ಯೋನಿಗೆ ತಳಗಚ್ಚುವಂತೆ ಸೇರಿಸಿ ಗುದ್ದಲಾರಂಭಿಸಿದನು.


ಅವಳು "ಓ..ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಾಮೂ..ನಿನ್ ಕಲ್ಲು ತುಣ್ಣೆಯ ಕೇತಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾದೀತು...ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರೆದು ಈಗಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಶ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮನೆ ಯಲ್ಲೆ ಇರುವುದಾದರೆ?..." ಎಂದು ಮುಲುಗುತ್ತ ಅವನ ಘರ್ಶಣೆ ಅನುಭವಿಸುತಾ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕತ್ತು ಕೊಂಕಿಸಿ ಕೇಳಲು, ಕಾಮುಗೆ ಮದೋನ್ಮತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ , ಅವಳ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಧಡಿ ಕುಂಡಿ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಏಟು ಜೋರಾಗಿ ’ಚಟ್! ಫಟ್!!’ ಎಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ , " ಆದರೆ ದಿನಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ..ಉಹೂ, ಐದಾರು ಬಾರಿಯಾದರು ಕೇಯುವುದು ಸೇರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಅವಳ ಗುಂಡು ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬು ಗುಂಡುಗಳಂತೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಆಳವಾಗಿ ಅವಳ ಹೊಲ ಉಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು...


ಇಬ್ಬರ ಆವೇಶವೂ ಭಾವೋನ್ಮಾದವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಅವನ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಯುವ ಲಿಂಗದಿಂದ ’ದ್ರವ ಬೀಜ ’ ಸಿಳ್ಳನೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಅವಳ ಹಸಿದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿತು.
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
ಕಾಮಚಂದ್ರ - ಅಧ್ಯಾಯ ೫


ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೂ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಜತೆ ಅವರ ಲಿಬರ್ಟಿ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ತನಗೆ- ’ನಿನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರು, ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲಾ..ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸರೀಕರಾದ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ..ಎಲ್ಲರಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿ.." ಎಂದು ಭರವಸೆ ಇತ್ತಾಗ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಲಿ ಕನಸಿನಿಂದ ಮೋಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು,ಲಿಂಗವು ಆ ಯೋಚನಯಿಂದಲೇ ಬಿರಿದು ಅರಳಿತ್ತು!


ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವರು, ಅಷ್ಟೆ ಏನು ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಂಗಸರು. ಆ ಊರಿನ ಅತಿ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು.


ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದೂ ನಮ್ಮ ಕಾಮೂ ತರಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಹುಡುಗರು ಬರುವುದೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮೂ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಪರಿಚಿತನಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸರ ಕುಪ್ಪಸ ಹರಿದು ಬರುವಂತಾ ಊದಿದ ಸ್ತನರಾಶಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡುವಾಗ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ತೊಡೆ ಕಾಣುವ ಚಡ್ದಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ವಿವಿಧ ರಂಗು ಮತ್ತು ಸೈಜಿನ ಕುಂಡಿಗಳು ತೊನೆದಾಡುವುದು, ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟಂತೆ ಆಡುವುದು ಇದೇ ಮುಂತಾದ ವಿಪರೀತ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನೂ, ಅವರ ಅರೆನಗ್ನ ದೇಹ ಸಿರಿಯನ್ನು, ಕಂಡು ಇವನ ಕಾಮ ದಂಡವಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿದ್ದು, ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿದಾಗಲೆ. ಒಮ್ಮೊಮೆ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಕಾಮೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟು ಮುಂಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಂದುಳ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ವೆರಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಸೋಫಾದಲ್ಲೇ ಬೀಳಿಸಿ ಕೇದಾಡಿಬಿಡುವಶ್ಟು ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು.
ಆಗ ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಚಿತಳಾದವಳೆ "ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ" ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಫಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಅವಳ ತರುಣಿ ಮಗಳು ಕೇತನ..ಅಥವಾ " ಕೇತೂ ".

ಕೇತುಗೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಮೂನ ವಯಸ್ಸೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು ೫ ಅಡಿ ೭ ಇಂಎತ್ತರದ, ಬಿಳುಪಾದ ವರ್ಣದ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ..ಆದರೆ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಕೊಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೊ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಮುಕತನದಿಂದ ಮೈ ಮರೆತು ವರ್ತಿಸುತಿದ್ದಳು...ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿಮಿಕ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು, ತನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು!!


ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲೂ ಇವನ ಕ್ಲಾಸೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗೂ ಬರುವುದು, ಸ್ವೆಛ್ಚಾಚಾರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕಾಮುನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ನೆಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂತು.... ಕಾಮೂಗೂ ಅವಳ ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಪೋಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಗಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿಯೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನಿ. ಅವಳ ಮಕರಂದ ತುಂಬಿದ ಚೆಂದುಟಿ, ದಂತದಂತಹ ಗುಂಡನೆ ಯುವ ಮೈಕಟ್ಟು , ೩೬ ಸೈಜಿನ ಮಾವಿನಂತಾ ಮೊಲೆಗಳು ಅವಳ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು, ಅವಳ ಉಬ್ಬಿದ ಕುಂಡಿಗಳು ನೆಡೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಯಾಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮೂ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಾ ರಾಡಿನಂತೆ ಲಿಂಗ ಉದ್ರೇಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುಟ್ತುತ್ತಾ, ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ,ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ.."..ಕೇತೂ,,ಕೇತೂ.." ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕಾಮುಕ ಯೋಚನೆ- ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು .


ಒಂದು ದಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಘಟನೆಯಂತೂ ಇವನಿಗೆ ಕೇತುಳ ಇಂಗಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು!


ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರಿಯೆ ಯಾದ ಕೇತೂ ಒಮ್ಮೆ ಟೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಡಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...ಆ ಕಡೆ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಅಂತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ...ಹಾಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಊದುಕೊಳವೆಯಂತಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಲಿಂಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ’ಮಜಾ ’ತಗೋತಾ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ, ಓಡೋಡುತ್ತಾ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದ ಕೇತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದಲೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಕಾಮಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆದದ್ದು!


ಕುಂಟುತ್ತಾ ಇವನು ನಿಂತ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ " ಕಾಮೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೊ..ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದಿಯಲ್ಲಾ?" ಅಂದಾಗ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡುಗುವ ಕೈಗಳಿಂದ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಅವಳ ಹೆಗಲು ಸೊಂಟವನ್ನು ಬಳಸಲು., ಕೊಸರಿಸಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಮೆದುವಾದ ಮೋಸಂಬಿ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅವನ ತೋಳಿಗೆ ಒತ್ತಿ," ಅಯ್ಯೊ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳೊ" ಅಂದಾಗ ಇವನ ಕೈ ನೆವೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗೇ ಮಾಡಲು! ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಕೂಡ ಇವನ ಪೇಚಾಟ ವನ್ನು ನೊಡಿ ಕಿಸಕಿಸನೆ ನಕ್ಕು" ಹಿಡ್ಕೊ ಕಾಮು, ಪಾಪ..ನಂ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಮಗಳಲ್ವೇನೋ" ಅನ್ನು ವುದೆ?


ಹಾಗೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈ ಅವಳ ನುಣುಪಾದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಸೊಂಟದ ಕೋಮಲ ಬಿಸಿ ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಲ ತೋಳಿಗೆ ಅಮುಕಿರುವ ಕಾಮ ಪೀಡೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸ್ತನಗೋಲಗಳ ಒತ್ತಡ...ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಹುಲ್ಲಿನ ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಕೂಡಿಸಲು, "ಅಬ್ಬಾ" ಎಂದು ಕಾಲು ಪಸರಿಸಿ ಕುಕ್ಕರಿಸಿದಳು ಕೇತೂ.


ನಿಜವಾಗಿ " ಅಬ್ಬಾ" ಎನ್ನಬೇಕಾದದ್ದು ಇವನು! ಯಧ್ವಾತಧ್ವಾ ಅವಳು ಕುಳಿತಿದ್ದ ತೆರೆದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಲುಗಳ, ಮಧ್ಯೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವಳ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೇಶ ಮುಚ್ಚಿದ ಯುವ ಯೋನಿ! ಎದುರಿಗೇ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ!


...ಕಾಚವೇ ಹಾಕದೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಳೆ? ಅಥವಾ ತನಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಳೆ?..

ಅವನ ಕಂಗಳು ತನ್ನ ಸಿರಿಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಕಂಡು, ಕಿಲಾಡಿ ಕೇತೂ," ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತೂ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತ ತನ್ನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪೂರಾ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಳು...ಸಧ್ಯ, ನಿರ್ಜನ ಮೂಲೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ...ಅವಳ ಗುಂಗುರು ರೋಮ ಮರೆಸಿರುವ ಅವಳ ಮುದ್ದು ತುಲ್ಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೇ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ..ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಂಡ ಅವಳ ಐಸಿರಿಯಿಂದ ಬಾಯೊಣಗಿ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು..


ಬೆರಗಾದ ಕಾಮೂ ಮುಖ ಕೆಂಪಡರಿ," ಆಅ..ಏನಿಲ್ಲ..ಕೇತೂ..ಹುಲ್ಲು..ಕೇತು ಹುಲ್ಲು" ಎಂದು ತಡವರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕೆ ಸರಿದು ಅವಳ ಯೋನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ದೂರ ಕೂತ.
ತನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾದಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಕೇತೂ."ಥೂ..ಅಲ್ವೋ..ನೀನು ’ಕೇತೂಹುಲ್ಲು ’ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ..ಪೋಲಿ!" ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತನ್ನ ನೀಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅವನ ಕಣ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಂತೆ ಚಾಚಿ, ಕೆಂಪಾಗಿ ಗೀಚು ಗಾಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅವನು ತಂದಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ , ಮೆದುವಾಗಿ" ಹಾ, ಏಯ್,ಮೆತ್ತಗೆ..ಹುಮ್ ಮ್ ಮ್ಮ್!" ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಗುರಿದ್ದ ಚಡ್ಡಿಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನೇ ಆಸೆಕಂಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾತನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತೆರದಿತ್ತು ಕಾಮೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪನೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಂತೆ ಬಿರಿದು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ತರುಣಿಯ ಕನ್ಯಾ ಯೋನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾದರೂ ಬುದ್ದಿ ಭ್ರಮಣೆ ಯಾಗುವಶ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ!


ಅದರ ನಂತರ ಕಾಮು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಮುದ್ದು ಯೋನಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಳ್ಳಿ ಕೇತೂ ಕೂಡಾ ಅಂತದೆ ಅವಕಾಶ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು!


ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ನೋಡಿಯೂ ನೊಡದವಳಂತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಮೂಗೋ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೋಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಮೂಗೆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಡಿನ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು.
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
ಕ್ಲಬ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟ...ಟೆನ್ನಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭುಧ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸೀಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಉಗುಳು ನುಂಗಿದ ಕಾಮೂ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವಿಧವೆಯಾದ ಪುಷ್ಪಿಣಿ, ಊರಿನ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯವಳು. ನೋಡಲು ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಆರಡಿ ಎತ್ತರದ, ಸಪೂರ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಆಕರ್ಶಕ ಪ್ರೌಡ ಹೆಣ್ಣು...ನೋಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಳೆ ಚಿತ್ರತಾರೆ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ತರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ...


ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಚನೆಗಳೇನಾದರೂ ಕಾಮೂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಪಕ್ಕದ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡಿರುತ್ತಿದ್ದಾ... ಅವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿರುವುದೆ ದೊಡ್ಡ ಟಿ,ವಿ.ಯ ಮೇಲೆ T 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ನೋಡಲು! ಆದರೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದಾ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ, ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ಕಾಮೂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲಂತೂ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಅವನಿಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅವನ ’ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೆಂಬರುಗಳ ಗಾಸಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಗಿದ್ದ ’ ಲಿಂಗದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದಿದ್ದಳು.!


ಹೆಂಗಸರೇ ಹೀಗೆ...ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಕಲ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐಶಾರಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಯೋನಿಯ ಅಗತ್ಯ, ಕಾಮುಕತೆ ವಿಶಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಡುಬಡವರಂತೆ, ಕಂಗಾಲಿಗಳಂತೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ..ಕಾಮ ಗೆದ್ದ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಋಶಿ , ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ,ಆದರೆ ಅಂತಾ ಹೆಣ್ಣು ಗಳ ಹೆಸರು ಬಲು ವಿರಳ...


ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲವೆ , ’ ಯೋನಿ ಎಂಬದು ತೂತಿನ ಪಾತ್ರೆ , ಸದಾ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಹ , ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ತೀಟೆ ತೀರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು..ಯೋನಿಯನ್ನು ಅದರ ಮಾಲಿಕ ಗಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿಯೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು..ಒಂಟಿಯಾದರೆ ನಂಬಲಾಗದು ’ಎಂದು ಕಾಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು..


ಇಂತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮೆಂಬರುಗಳೆ ಇರುವ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಹರಟೆ ಯಲ್ಲಿ ತಾನು, ತನ್ನ ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಭಂಧ ಆಗಲೆ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಎಂದು ಕಾಮೂ ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.


ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೆಂಬರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ತಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ನೆರವಾದ ಚೇರ್ ಗಳು, ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಟೆಬಲ್, ಕೂತವರ ಕಾಲುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತದು...ಬಿಂದು, ಪುಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್!

’ಕೂತ್ಕೋಳೋ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಬಿಂದು ಅವನನ್ನು ಮಧ್ಯೆಯ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಆಕಡೆ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ತನ್ನ ಘನ ದೇಹವನ್ನು ಆಕರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾಕೂತರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಂದು ಅಂತೆಯೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಕೂತಳು.
ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ , ಅಂದರೆ ಕಾಮುಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ, ಬಿಂದು ಪಕ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಕೇತೂ ಕೂತಳು.

ಅಂದರೆ ಈ ತರಹ :
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
[ಕೇತೂ

ಬಿಂದು--ಕಾಮೂ--ಪುಸ್ಸಿ


ಅಲ್ಲಿ ಟೀ. ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿನ ಟಾಸ್ ಆಗುವಶ್ಟರಲ್ಲಿ ,ಮೂವರೂ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಕೊಂಡು ಬೆರ್ಮೂಡಾ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಮೂನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗಲೆ ಕಾಮುಗೆ ತನಗೆ ಕಾದಿದ್ದ ಫಜೀತಿಯ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು!


ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇವರೂ ಮೂವರೂ " ಓ ಗುಡ್ !" ಎಂದು ಕೈಯೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಾಗ, ತನ್ನ ಎರಡೂ ತೋಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಸ್ತನಗಳು ಒತ್ತಿದಾಗ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಎಡೆಗೂ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ...ಬಿಂದು ಇವನ ಎಡ ತೋಳಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ತನ ಘನ ಡೈರಿ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದುಮಿಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಯನ್ನೆ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಇತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪನೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕದಂತಾ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯ ಮೊಲೆಗಳು ಊದಿದ ಬಲೂನಿನಂತೆ ...ನಗ್ನವಾಗಿದೆಯ ಶರ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ? ಬ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡಿತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆರಿಸುವ ಮುನ್ನ.?

ಹೇಗೋ ಪುಸ್ಸಿಯ ಮೊಳೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಲ್ ಗಳು ಬಲತೋಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಮುಕುತಿವೆ...ಇವನು ಸಾವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯ ಕೆಳಗಿನ ನಗ್ನ ಕಾಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನುಣುಪಾದ ಕಾಲು ಕಚಗುಳಿಯಾಗುವಂತೆ ಸರ್ರನೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ದೂರಾಗುತ್ತಿದೆ..

ಅದು ಕಳ್ಳಿ ಕೇತೂದು..ಮಳ್ಳಿಯಂತೆ ,ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಲು -ಕಾಲು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ...


ಬಿಂದು ಬೇಕಂತಲೆ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತುವುದು ದೂರಾಗುವುದು ಮಾಡಿದರೆ, ಇತ್ತ ಕಳ್ಳ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ "ಎಶ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನೋ ಈ ಗೇಮು?" ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕುಂಭ ಸ್ತನಗಳು ಅವನ ತೋಳನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದುಮಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ..

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮೂ ನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ’ಸದಾ ಸಿಧ್ಧ ’ ಸಾಮಾನು ಗರ್ರನೆ ಹಗ್ಗದ ಸುತ್ತುಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿವಂತೆ ಚಡ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಇವನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ ಜನನಾಂಗ ಎಂದು ಕಾಚಾ ಹಾಕಲಾರದೆ, ನೆವೆ ಬೇಡ ಎಂದೆನಿಸಿ ಬರಿ ಬರ್ಮುಡಾ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ...ಆಗಲೆ ಅವನ ಚಡ್ದಿಯ ಕೆಳಗಿನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈ ಬೀಳಬೇಕೆ? ಅದೂ ಎಡ ಭಾಗದ ಬಿಂದು ಆಂಟಿದು ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈ ಅವಳ ಕೈ ಮೇಲಿಡಲು... ಇತ್ತ ಕೇತೂ ತನ್ನ ನಗ್ನ ಯುವ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಮುನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಉಜ್ಜಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವನ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂದಿತೇನೊ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಮ್ಮಿದನು..


"ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಮೂ?" ಎನ್ನುತ್ತ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಇವನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ "ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾನ?" ಅನ್ನಲು ಬಿಂದು ಇವನ ಝಿಪ್ ತೆಗೆದು ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಾ ಬಿಸಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದೇ ಬಿಡುವುದೆ? ಕಳ್ಳ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ...ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಎಳೆದು ಮುಸುಕು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೆಮಾಂಗವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಳೆಯಹತ್ತಿವೆ.ಉಸಿರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾಮೂ ಗೆ ಬರಹತ್ತಿದೆ...ಬಾಯಿ ಪಸೆ ಆರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮು ನ ಪಾದಗಳು ಈಗ ಕೇತೂ ನ ಮೃದುವಾದ ಹೂವಿನಂತಾ ಕಾಲು, ಮೊಳಕಾಲು ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಹತ್ತಿದೆ..ಕೇತು ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇವನ ಒಂದು ಪಾದ ಸಮೇತ ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ?


ಇವನ ಪರದಾಟ ಅಲುಗಾಟ ನೋಡಿ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ," ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ..ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿದ್ ಬಿಡ್ತಿಯ...ಚೇರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ?" ಎಂದಾಗ " ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ..." ಅನ್ನುವಶ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಲಗೈ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ "ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೋ " ಅಂತಾ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವುದೆ?..ಕಪ್ಪನೆಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತನೆಯ ಸೊಬಗಿಯ ಕೊಟ್ಯಾದಿಪತಿ ಯ ಕಾಲು.. ಮುಂದೆಯೆ ಅವಳ ೧೮ ವರ್ಷದ ಮಗಳೆ ತನ್ನ ಕಾಲೆತ್ತಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ್ರೆ ಯ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ! ಸ್ವರ್ಗವೆ ಆಗ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಿದೆ...

ಕಾಮು ನ ಕೈ ಪುಸ್ಸಿಯ ತೊಡೆ ಸವರಲಾರಭಿಸಿದರೆ, ಈ ಪಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಯ ತುಂಟ ಕೈ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲು ಸರಿಸಿ ಉಗುರಿನಿಂದ ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆರೆದು ಎಬ್ಬಿಸ ತೊಡಗಿದೆ..ಎರಡೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಪುಸ್ಸಿಯ ಎದೆ ಸೊಂಟವೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗೆ ಇವನ ಮೈಗೆ ಒತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದೆ.!

ಸಾಮಾನಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಲು ಕಾಮೂ ಬಿಂದು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ’ಉಶ್!’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಒಡನೆಯೆ ಅವನ ಸಾಮಾನಿನ ಕೆಳಗೆ ಸರಿದು ಅವಳ ಕೈ ಅವನ ವೃಷಣದ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಲಾರಂಭಿಸಿತು, ಆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರಬಹುದೆಂಬಂತೆ!

ಕೇತೂ ಇತ್ತ ಮೆತ್ತೆಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಾಚವನ್ನು ಹಾಗೇ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಿ , ತನ್ನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕುದಿಯುತಿರುವ ತನ್ನ ನಗ್ನ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ಯುವ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಪಾದವನ್ನೆ ಒತ್ತಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು..


ಆ ಕುಲುಮೆ ಯಂತಾ ಬಿಸಿ ಯೋನಿ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮೂ " ಹಾಯ್! ಅಬ್ಬಾ" ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ..ಬಿಂದು ಇವನ ನಿಗುರಿದ ಕಬ್ಬಿಣ-ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟನೆ ಒಂದೇಟು ಕೊಟ್ಟಳು, ಸುಮ್ಮನಿರು ಅನ್ನುವಂತೆ!


ಕಾಮುನ ಕೈ ಈಗ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯ ತೊಡೆಯ ಅತಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಬಿಸಿ ಪ್ರೌಢ ಯೋನಿಯ ಅತಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ,ಮೆತ್ತಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಾಯಾಗಿದೆ, ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯ ಮೆದು ತೊಡೆ.!


ಪುಸ್ಸಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಅಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂದು ಬಂದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಂತೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇವನ ಕೈಗೆ ನನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಒದ್ದೆ ಯೋನಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.. ಅದೋ ಕಾಚವಿಲ್ಲದೆ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ..ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಕಲೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ!


ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯ ವರ್ಶಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಟೆನಿಸ್- ಯೋಗಾಸನದ ಬಲದಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಗಡತವಾಗಿ ಕೊಬಿ ಎಳೆದಿದೆ...ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿದೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಾಮುಗೆ ಮೈ ಪುಳಕವಾಗುವಂತಿದೆ..ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯ ಕಾಲು ಬರೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆ ಬೇರಾಗಿಲ್ಲ...ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಯದು ಬಿಳಿ ರೇಶಿಮೆ ಯಂತಾ ಮೃದುವಾದ ಮಾಂಸಲ ಕಾಲುಗಳಾದರೆ, ಈಕೆಯದು ಕಪು ವರ್ಣದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮಾಂಸಲ ಸದೃಢ ಕಾಲು ಗಳು...ಸಿಲ್ಕಿನಂತೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೃಢ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವನ ಪರೀಕ್ಷಕ ಕೈ ಜಾರಿ ಆರಿ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ತ್ರಿಕೋನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ..


"ಉಮ್ ಮ್ ಮ್ಮ್!" ಎಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲುಗಿದ ಪುಸ್ಸೀ ಆಂಟಿಯ ಉದ್ಗಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೇಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಯಿತು. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೇಕೆಂತಲೆ ಆ ಮಬ್ಬು ಗತ್ತಲಿನಲಿ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಏನೋ ನೆವೆಯಾದವರು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆ, ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಬಿಗಿಯಾದ ಟೀ- ಶರ್ಟ್ ನಿಂದ, ಒಂದು ಬ್ರಾ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಲೆ ಕಪ್ಪನೆಯ ಸ್ತನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಇವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಮೂನ ಕಣ್ಣು ಅಂತಹ ಪೋಲಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಶಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ...ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕೆರಿಸಿ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸೊಂಪಾದ ಸುಮಾರು ೪೦-ಇಂಚ್ ಸೈಝ್ ಇರಬಹುದಾದ, ಬೃಹತ್ತಾದ ಹಣ್ಣು ಮೊಲೆಯನ್ನು..ಕಪ್ಪನೆಯ ಗೋಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಬುಲ್ ದ್ರಾಕ್ಶಿಯಂತಾ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮುರಿ ನಿಂತಿದೆ, ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯ ಕಾಮೋತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತೆ!


ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಬಾರಿಸಲು, ಕೇತೂ " ಫೋರ್‍!" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇವನ ಕಾಲಿನೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳನು ತನ್ನ ಕನ್ಯಾ ಯೋನಿಯ ಮಡಿಕೆಗಳೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಳು..


" ಓಹ್..ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..." ಎಂದು ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡ ಕಾಮು ಉದ್ಗರಿಸಿದರೆ,, " ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬೇಡಾ..ಇದೊಂದು ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೆ!" ಎಂದು ವೇದಾಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವನ ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದ ಎಡಗೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಸಿ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ? ಹೀಓಗೆ ಇವನ ಎರಡು ಕೈ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ...!ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವನ ನೋಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನು ಕಚಮಚನೆ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ..
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
ಅಲ್ಲಿ ವೀರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ ಹೊಡೆಯಲು, ಎಲ್ಲರೂ. " ಫೋರ್‍!" ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನ ಕಾಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಕೇತೂಳ ಬಿಸಿ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ, ಕೈಯ್ಯಿನ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಗಳು ಕಾಚವಿಲ್ಲದ ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಬಿಸಿ ಯೋನಿ ಯಲ್ಲೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಮಾತ್ರ " ಎಯ್ಟ್" ( ಎಂಟು) ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ..ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಾ" ಅಯ್ಯೊ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಿಂತಾ ಜೋರಾದ ಹೊಡೆತವೆ ಇಲ್ಲಾ..ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಎಯ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ..?" ಅಂದುಕೊಂಡರು..


" ’ಸಿಕ್ಸರ್’ ಗಿಂತಲೂ ಜೋರಾದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ..." ಅಂದು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ ಕಾಮೂ
ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ, ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಡುಸು ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡೆ ಬಿಟ್ಟಿತು...ಆ ಟಚ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ..ಬಿಂದು ಕೈಹಿಡಿತ ಮೃದು ಮಧುರವಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಝ್ ನಂತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯ ಕಪ್ಪನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಸು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಸಾಮಾನಿನ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗುವ ಬಿಸಿ ಭದ್ರ ಮುಷ್ಟಿಯಿದೆ..ಇವನ ಜೀವ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ , ರಕ್ತ ತುಂಬಿದ ಸಾಮಾನಿನ ಬುಡದ ನರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವನು ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು...

ಕಶ್ಟಪಟ್ಟು ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಾಮೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ "ಈ ಹೊಸ ಕೋಟ್ಯಾದಿಪತ್ನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈಗಲೆ ಕೇದು ಜಡಿಯಬೇಕು " ಎಂಬ ಅತಿರೇಕ ಭಾವನೆ ಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಆದ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಈಗ ನೆರವಾಗಿ " ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಗ್ಗು.." ಅನ್ನಲು, ಇವನು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅವಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗಾಗಿ ಅವಳ ತುಂಬು ಎದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಗ್ಗಲು " ಟಿ-ಶರ್ಟ್" ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಟ ಕೊಬ್ಬ್ದ ಕಪ್ಪು ಸ್ತನಗಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವನ ಮುಖ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೆ ಒಂದು ಮೃದು ಸ್ತನದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮುರಿದ ನಿಪ್ಪಲನ್ನು ತುರುಕುವುದೆ?..ಇವನೋ ಹಸಿದ ನಿರಾಶ್ರಿತನಂತೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ನೆಕ್ಕುವುದೆ?

ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಧಾನ ಬಹುಮಾನವೆ ಇದು?

ಬಿಂದು ಕಿರುನಗೆ ನಗುತ್ತ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವನಿಗೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಗೆಳೆತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ ಸಂತಸವಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇತೂ ಅವನ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಕೇದಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಖಲಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೇಮೋದ್ವೆಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೆ ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.


ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ನ ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿ ಬರೆ ಟಿ.ವಿ,ಯ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಇವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ , ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮೋಜಿನ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು!


ಇಂತಾ 30 ನಿಮಿಶಗಳ ಕಾಮುಕ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ --> ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆದದ್ದು, ಇವರೂ ಆಲ್ ’ಔಟ್ ’ ಆದದ್ದು!--> ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ--ಬರುತ್ತದೆ!
Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು kairaj 0 27,437 07-02-2017
Last Post: kairaj
  ನನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ kairaj 0 77,743 06-16-2017
Last Post: kairaj
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,356 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,117 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,379 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,597 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,798 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,795 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,377 09-25-2010
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,209 09-25-2010
Last Post: Rapidshare