Post Reply 
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೨:
09-25-2010, 07:16 AM
Post: #1
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೨:
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೨:

ಬಿಂದು ಆಂಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮೂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುವುದೂ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆ ಮಲಗಿರುವುದೂ ತಿಳಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಂದಳು.
ಕಾಮೂ ವೋ ಆಂದು ಜ್ವರ ತಾಪವೆಂದೊ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿಯೆಂದೂ ಬರೆ ಬನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಾಚವಿಲ್ಲದೆ ಲುಂಗಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿರಬೇಕೇ?
ಸರಿ, ಇವನು ಹಾಗೆ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತು ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಂದು ಅರೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಳು
" ಕಾಮೂ, ಏ ಕಾಮೂ ಏಳಪ್ಪಾ...ಸ್ವಲ್ಪ ಎನಾದರೂ ತೊಗೊ" ಎನ್ನುತ್ತ ಬಂದು ಕಣ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತೇ ಬಿಟ್ಟಳು.
ಚಡಪಡಿಸಿ ಎದ್ದ ಕಾಮೂಗೆ,"ಅಯ್ಯೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಲಿಕ್ಕೋ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎದೆಗೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ತಳ್ಳಿ ಮಲಗಿಸಿ ಹಣೆಯ ಮೆಲೆ ತನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಕೈಯಿಡಲು, ಆಕೆ ಯ ಭಾರಿ ತೊನೆದಾಡುವ ಕ್ಷೀರಾಂಗಗಳಾದ ಮೊಲೆಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಸರಿದಾಡಿ, ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಕಾಮೂಗೆ ಜ್ವರ ಈಗ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏರತೊಡಗಿತು.
ಹಾಗೆ ಅವನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಆನಿಸಿ ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲೋಟ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟಳು...

ಕಾಮೂ ಗೋ ತನ್ನ ಮುಖ-ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತನೆಯ ಕುಶನ್ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಾ ನವಿರಾದ ಅನುಭವ..ಅವನ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಇದು ತನಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಯಿತೋ, ಗರ್ರನೆ ರಾಕೇಟ್ ನಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದೇ?
ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಲುಂಗಿಯ ಉಬ್ಬನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಬಿಂದು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ " ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಬಿಡು, ನಂಗೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ" ಎಂದು ಇವನು ನಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಕೋ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಳು, ನಾಟಿ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ. ಅವಳ ಕೈ ಹಾಗೆ ಉಬ್ಬಿದ ಅವನ ಯುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಲು ,
ಕಾಮೂ ಗಂಟಲು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಒದ್ದಾಡಲು, ಅವನ ಬಿಸಿ ಮೊಗವನ್ನು ತನ್ನ ಮಲಗೋಬಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ " ಪಾಪ, ಜ್ವರ- ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ ನಿಂಗೆ..ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಇವತ್ತು...ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾನೆ ಕೈ-ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆಸುತ್ತೇನೆ..ಆಯ್ತಾ...ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್-ಹಾಲು ಕುಡಿ" ಎನ್ನುವುದೆ? ಅವಳ ಸೊಂಪಾದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಎಂದು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ.

"ಬ್ರೆಡ್ ಸಾಕು ಅಂಟಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾಇವನು ತಟ್ಟೆ ದೂರ ತಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಇಡಹೋಗಿ ಬಿಂದೂ ಳ ನೈಟಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೇರಿ,ಅವಳ ಕೇಶರಹಿತ ಸ್ಮೂತ್ ಮೀನಖಂಡ, ಬಾಳೆ ಕಂಭದಂತಾ ಅವಳ ಬಿಳಿ ತೊಡೆಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುವುದೇ?

ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಬೇಕೆಂದೆ ನಾಚಿಕೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ " ಅಯ್ಯೊ ರಾಮಾ..ಇದು ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ನೈಟಿ...ಈ ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದು ಕೂತುಕೋತೀನಪ್ಪಾ..ನೀನು ಸಂಕೂಚ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು...ಏನು?" ಅನ್ನಲು
ಈಗಾಗಲೆ ೧೦೨ ಡಿಗ್ರೀ ಜ್ವರ - ಬಿ.ಪಿ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮಚಂದ್ರನು, " ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ..ನೀವಿಗ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ .ಎಷ್ಟೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ...ನಾನು ಮಲ್ಕೋತೀನಿ" ಎಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಬಾಯೊಣಗಿ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು...

" ಸರಿಯಪ್ಪಾ..ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ಎದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡ ಕಿತಾಪತಿ ಆಂಟಿ ನಿಡುಸುಯ್ದು ಹೊರಹೋದಳು

"ಉಶ್" ಎಂದ ಕಾಮೂ ಈಗಾಗಲೆ ಕಾದ ಕಭ್ಭಿಣದಂತಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸುಡು ಲಿಂಗವನ್ನು ಬೋರಾಲಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದನು..ಮೊದಲೆ ಜ್ವರದ ತಾಪ ;ಈಗ ಕಾಮಜ್ವರ- ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಬೇರೆ ಜೋರಾಗಿದೆ...ಸೊಂಟ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏರಿಳಿಯಲಾರಮ್ಭಿಸಿತು, ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ...
"ಹುಂ ಹೂಂ " ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗೂಳಿ ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗು ಕಾಮ ಪಡುತ್ತ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಶೆಗೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಬಿಸಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಿಂಬಿಗೆ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಏರುತ್ತಿದಾನೆ...ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಉಬ್ಬಿದ ಕೆಚ್ಚಲಿಂತಾ ಬಿರಿ ಸ್ತನಗಳು, ಅದರ ಮೃದು ಒತ್ತಡ, ಹಾಲು-ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆದ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ತೊಡೆಗಳು ಮನದ ಪಟಲದಮುಂದೆ ’ರೀ-ಪ್ಲೇ ’ ಆಗುತ್ತಿದೆ..ತರಡು ಬೀಜದ ಚೀಲ ಸರ್ರನೆ ಮೇಲೇರಿ ರಸಸ್ರಾವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇವನ ಕಾಮುಕ ಕೃತಕ ಮೈಥುನ ತನಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದು ಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಕೋಣೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ದಿಂಬಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಿತ ಲಿಂಗ ಜಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾಗಿಲ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗದಂತೆ ಅಷ್ಟೆ ಉಧ್ವೇಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಸಹಾಯಕ ಬಿಂದೂ ಆಂಟಿ!! ಉಸಿರು ಏರೇರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ...ನಿಪ್ಪಲ್ ಗಳು ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಒಳಗೇ! ತೊಡೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒತ್ತಿ ಉಜ್ಜಾಡುತ್ತಾ ಸಲಿಲ ರಸ ಹರಿಯುವಂತಾಗುತ್ತಿದೆ...!

’ಇನ್ನು ಇವನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಬಿಡಬಾರದು...ತನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಸೆಯಿದೆ...ಹೂಂ..ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು..ಅಬ್ಬಾ... ಆ ದಿಂಬಿಗೆ ರೋಶದಿಂದ ಜಡಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು’ ಎಂದು ಹಲುಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿಯಿಳಿದು ಮನಗೆ ತೆರೆದವಳಿಗೆ
" ವರ್ಜಿನ್ ಹುಡುಗು ಸಾಮಾನು ಬೇರೆ...ಮದುವೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ...ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳ ಭಯವಂತೂ ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಾ...ಆಸಕ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದವಳಿಗೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದ್ದೇ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ೧೫ ಸೀಟು ಉಳ್ಳ ಪ್ರಿ-ವ್ಯೂ ಥಿಯೇಟರ್!
ಇವಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಹೊತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಗುಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮೂ ನ ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಪರಾಕಾಶ್ಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಯುವ 8-ಇಂಚ್ ಲಿಂಗ ಬಿಗಿದು ವೀರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸಿರಿಂಝಿನಂತೆ ಅದು " ಚಿರ್! ಚಿರ್ ರ್!" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಅವನ ಎದೆ ನಡುಗಿ,ಜ್ವರ ಉತ್ಕರ್ಶಕ್ಕೆ ಏರಿ, ದಿಂಬು ಒದ್ದೊದ್ದೆ ಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು..
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕವೂ ಇಳಿದಿತ್ತು, ಬೆವೆರೂ ಹರಿದಿತ್ತು...’ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬೆವೆರು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ’ಎಂದು ಕೊಂಡ ಮುಗ್ಧ ಕಾಮೂ..ಪಾಪ..

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಬಿಡದ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಪದೆ ಪದೇ ಅವನ ಶುಶ್ರೂಶೆ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿ, ತಬ್ಬಿ ತನ್ನ ಆಕರ್ಶಕ ಬಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಇದ್ದಳು...ಒಮ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಜಾರಿಸಿ ಲೋ -ವಿ- ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ೩೮-೪೦ ಇಂ.ಮೊಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪುಗಸಟ್ಟೆ ದರ್ಶನ ವಿತ್ತರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಸಿಂಹ ಕಟಿ, ಸಮತಲ ಉದರ,ಸೊಗಸಾದ ನಾಭಿ, ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುಂಡಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ತೋರುವಳು,...ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಿಗಿ ಟಿ-ಷರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇನು, ಮೈ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕೂತು ವಿಚಾರಿಸುವುದೇನು..ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರದ ತಾಪ ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ...

ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಹಾ! ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೂಮಿನ ಹೊರಹೋಗಿ ಕದ್ದು ನಿಂತು ಅವನು ಸ್ವ-ಮೈಥುನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ..ಅವಳಿಗೇ ಆಗ ಕಾಮ ಜ್ವರ ಏರಿ ಬಿಡುವುದು..

ಇದೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರಿ-ವ್ಯೂ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ!

****************************************************************************

ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತೀಟೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು...

ಕಾಮೂಗೆ ಹುಶಾರಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಾರವೇ ಹೇಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗದೆ ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ.

ಅಂದು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ..ಹೊರಗೆ ಮಳೆ...ಬೆಡ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾಚ ಬ್ರಾ ಹಾಕದೆ ಬಿಂದು ಪ್ಲೇಗರ್ಲ್ ಎಂಬ ಹೆಂಗಸರ ಪೋಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...ಕಾಮುಕ ದೃಶ್ಯ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಗ್ನ ಗಂಡು ಮೈಗಳು...ಬಿಂದುಗೆ ಮೈಬಿಸಿಯೇರುತ್ತಿದೆ, ಕಾಮೂನ ಕಾಮವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಮಾಲಿನಿ ( ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ಹೆಣ್ಣು ಧಾರಾವಾಹಿ ಓದಿ!)ತನ್ನ ಸಿನೆಮಾರಂಗದ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ಇವಳು ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಥಿಯೇಟರ್ ಅದುವೇ! ತನ್ನ ಬಂಗಲೆಯ ಬೇಸ್ಮೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಬೀಗದ ಕೈ ತನ್ನ ಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.
ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಷ್ಟೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಏರ್ ಕಂಡಿಶನ್, ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದು, ೧೫ ಸುಖಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.ಇತ್ತೀಚೆಗಶ್ಟೆ ತನ್ನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆಳತಿ ನರ್ಮದಾ ಕೊಟ್ಟ ೨ ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಅತಿ-ಪೋಲಿ xxx ಚಿತ್ರವೊಂದರ DVD ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರಿಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹೀರೊ ಹಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಿಳಿ ಹಗೂ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಮತ್ತು ಏಶ್ಯನ್ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸರದಿ ಸರದಿ ಯಾಗಿ ಜಡಿದು ಮೈಕೈ ಹಣ್ಣಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.....ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಕಾಮೂ ಜತೆ ನಾನೆ ಕೂತು ನೋಡಿದರೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗಲೆ ಅವಳ ಶಾಟ ನಿಮರಿ ನಿಂತಿತ್ತು..ತುಲ್ಲು ನೀರೂರಿತು!

"ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ...ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ..ಕೆಳಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಬಂದುಬಿಡು ೩ ಗಂಟೆಗೆ...ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಬರ್ಮುಡಾ ಚಡ್ದಿ , ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾ.." ಅಂತಾ ಸೆರಗು ಜಾರಿಸಿ ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲು ಅವನು ಉಗುಳು ನುಂಗಿ ಹೂ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಅವನ ಎವೆರೆಡಿ ಯುವ ಲಿಂಗ ತಲೆಯಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.

ಆ ಪ್ರಿವ್ಯು ಥಿಯೇಟರ್ನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿಂದುಳ ದೇಹ ಸೊಬಗನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮೂ ಬೆರಗಾಗಿಬಿಟ್ಟ... ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಿಗಿಯಾದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ಪೊಗದಸ್ತು ಸುಂದರಿಯ ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು ಕಾಮೂ ನ ಊಹೆಗೆ ಏನೂ ಮಿಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ...
ಮೊದಲನೆಯ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೈ ಪಕ್ಕ ಕೂಡುವ ಮೊದಲೆ ಅವನ ಬಿಸಿ ತುಣ್ಣೆ ಊದುಕೊಳವೆಯಂತೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಚಡ್ದಿಯ ಎಡ ತೋಳಿನಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
DVD ಪ್ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಕಿ ಮೈ-ಗೆ-ಮೈ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೂತ ಅವಳು ಏ. ಸಿ. ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು...ಏನೋ ಒಂತರಾ ಚಳಿ..ಏನೋ ಒಂತರಾ ಬಿಸಿ...
XXX ತರಹದ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಲೆ,ಇತ್ತ ಇಬ್ಬರೆ ನೋಡಿ, ಇವನ ಗಂಡು ತೊಡೆಗೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಕ ನುಣ್ಣನೆಯ ತೊಡೆ ಅಂಟಿಸಿ ," ನೋಡೊ..ಹೇಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ" ಅಂತಿದಾಳೆ.

ಕಾಮು ನೋಡುತ್ತಾನೆ..
ಕಪ್ಪು ಕರಿಯ ನೀಗ್ರೋ ಹೀರೊ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯುವತಿಯ ಮೊಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ಹಾಲು ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ಲೊಚಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳೋ ಅವನ ಕಾಚಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಇದ್ದಿಲ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾರದೆ ತುಂಬಿಸಿ ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...ಕರಿಯ ಈಗ ಅವಳ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಟಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಪ್ಪನೆಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕೋಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಾ.
" ಪ್ರೇಮ- ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡೊ...ಹೇಗಿರತ್ತೆ..ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಬ್ಬು ಕನ್ನಡ- ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೇ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದು, ಮರ ಸುತ್ತುವುದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.." ಅಲ್ವೇನೋ?" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬೆಣ್ನೆಮೈಯ್ಯಿನ ಬಿಂದು ಕಾಮೂನ ಹೆಗಲಿನ ಸುತ್ತ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ , ಭುಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪುಶ್ಕಳ ಮೆದು ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಸಾಮಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿಯಹತ್ತಿದೆ.

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 07:16 AM
Post: #2
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೨:
"ಆಂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾಕಾಮೂ ಈಗ ತೆರೆಯಮೇಲಿನ ಕರಿಯನ ಲಿಂಗ ಮೊಳದುದ್ದ ಬೆಳೆದು ಕೆಂಪು ಮೈಯ್ಯಿನ ಯುವತಿಯ ಯೋನಿ ಕಮಲವನ್ನು ಸೀಳಿ ಸೀಳಿ ಹೊಕ್ಕು ಗುದ್ದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೈತೋರುತ್ತಾ," ನನಗೆ ಒಂತರಾ ಆಸೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತೊದಲಲು,
ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಹರ್ಶದಿಂದ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಗುತ್ತಾ " ಹೌದೇನೊ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ...ನಂಗೆ ಆಗಲೆ ಹೇಳಬಾರದೆ ?" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಎದ್ದು ನಿರ್ಜನವಾದ ಅ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಲೇಸ್ ಬ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೂ ಹಿಡಿಯಲಾರದ ಉಬ್ಬಿದ ಕುಚಗಳನ್ನು ಗಲಗಲನೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅಂಟಿ ಕೂತು ಅವನ ಕೆನ್ನೆ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚಿ ಮುದ್ದಿಸಲಾರಬಿಸಿದಳು...ಕಾಮೂನ ಕೈಗಳು ಈಗ ಪುಶ್ಕಳವಾದ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಹಿಂಡಿ ಹಿಸುಗುತ್ತಿವೆ...ಬಿಂದುಳ ಕೈ ಅವನ ಗಡಸು ಪುರುಶತ್ವವನ್ನು ಚಡ್ಡಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಮೇಲೇರಿಸಿ ಅದರ ಕೆಂಪು ತುದಿ ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ ಎತ್ತಿದೆ!ಚಡ್ಡಿಯ ಅಂಚು ಮೇಲೇರಿ ಅವಳ ತಂಪಾದ ಕೈಮುಶ್ಟಿಗೆ , ಅವನ ಬಿಸಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಬುಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ..ಅವಳಲ್ಲಿ ನೀವುವುದೇನು, ಅದರ ಗಾತ್ರ, ಬಿಸಿ ತಡಕುವುದೇನು..? ಅವನ ಎದೆ ನಗಾರಿಯಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ...!

ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಮೆಲೆ ಆವೇಶಪಡುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿ... ಈಗ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ನಾಯಿ ತರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಲ ಕೆಂಪು ತಿಗ ಬಿಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಕರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮಾನಿನಿಂದ ಧನಾ ಧಣ್ ಎಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಕೇಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯುವಕ.." ಬಿಚ್, ಫಕ್" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅವಳನ್ನು ಕಾಮಾವೇಶದಿಂದ ಚಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳೊ "ಅಮ್ಮಾ..ಅಯ್ಯಾ..ಓ...ಐ ಕಾನ್ಟ್"ಎಂಬಂತೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಕಾಮೂನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಂದು ಈಗ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಣ್ಣ ಚಡ್ಡಿಯ ಸಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ...ಅವನ ಅದೃಶ್ಟವಂತ ಕೈಗಳು ಅವಳ ನುಣ್ಣನೆಯ ರೇಶಿಮೆ ತೊಡೆಗಳ ಬಿಸುಪಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ತ್ರಿಕೋಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಾಕಿ ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎಂದು ಪಾಪ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ..ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆದಕುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ರನೆ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಚಡ್ದಿ ಜಾರಿಸಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವತಾರವನ್ನೇ ಆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆವನಿಗೆ ತೋರುತ್ತ ಅವನ ತೊಡೆಯೇರಿದ್ದಾಳೆ...ಕಾಮೂ ನ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದೆ..ಬಿಂದುಳ ಹಲ ವರ್ಶಗಳ ಹಸಿದ ಕಾಮಿನಿಯ ಭಾವುಕತೆ ಪರವಶತೆ ತಲುಪಿದೆ..ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನಬಂದಂತೆ ಲೊಚಕ್ ಪಚಕ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತ, ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಕೈಯಾರೆ ಹಿಸುಗಾಡುತ್ತಾ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

" ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮು..ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ.." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವನ ಕರಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಂತಾ ಸಾಮಾನನ್ನು ಚಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸವರಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕರಿಯನು ತನ್ನ ಯುವತಿಯ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಿ ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊಳದುದ್ದದ ಕುದುರೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತೂರಿಸಿ ತೂರಿಸಿ, ಬಗ್ಗಿ ಮೊಲೆಗಳನ್ನೂ ಹಿಸುಗುತ್ತಾ ಕಾಮಾತುರತೆಯಿಂದ ರೇಪ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸುತಿದೆ...ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಮುಕತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಣ್ನೆಮೈಯ್ಯಿನ ಭಾರಿ ದೇಹದ ಬಿಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಈಗ ಕೆಂಪಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರಿತು, ಅವನ ಸಾಮಾನು ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಎತ್ತಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ನ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಕೊಬ್ಬಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ತಿಗವನ್ನು ಬಡ ಕಾಮೂನ ಸಾಮಾನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ..

ಮುಂದೆ ತೆರೆಯಮೇಲೆ ಕೇದು ಜಡಿಯುತ್ತುವ ನೀಗ್ರೋ ಯುವಕ, ಆ ಯುರೋಪಿಯನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾಮುಕ ಆವೇಶದ ಚೀರಾಟ... ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಾ ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ನಗ್ನ ತಿಗದ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಒದ್ದೆ ಯೋನಿ...ಯಾರಿಗುಂಟು, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಇಂತಾ ಅವಕಾಶ?

ತನ್ನ ನಿಗುರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಅವಳ ಬೆಣ್ಣೆ ಕುಂಡಿಗೋಲಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಕೆಯ ಲಕ್ಶಾದಿಪತಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ.
"ಹಾ..ಹೂ ..ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ರಾಜ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಿಂದು ತನ್ನ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ತಿಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ವರ್ಜಿನ್ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಶಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು.

ಆಹಾ..ಆ ಚಿತ್ರದ ನೀಗ್ರೋ ಹೀರೊ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಮೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ...ಬಿರುಸಾದ ಕಾಮುಕ ಸಂಭೋಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಮೇಲೆ ಕರಿಯ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಮೇಜೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಗುನ್ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಕಂಡ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ, ಬೇಗ ಕೇದಾತದ ಗರಡಿ ಅರಿತ ಕಾಮೂ ಕೂಡಾ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮುಂದಿರುವ ಚೇರ್ ಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ, ಅವಳ ಕೊಬ್ಬಿದ ಉಂಡೆ ತಿಗಗಳನ್ನುತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ದೆಂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ... ಅವನ ೯ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಅವಳ ವಯಸ್ಕ ಯೋನಿಯ ತಳ ಕಚ್ಚುವಂತೆ ಬಿಗಿ ಯಾಗಿ ತಾನೂ ಕಾಡು ಹಂದಿಯಂತೆ ಗುಟುರುಹಾಕುತ್ತಾ ಗುಮ್ಮಿ ಗುಮ್ಮಿ ಬೆದೆಯಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
"ಚಟ್ ಫಟ್..ಫಟಾರ್‍" ಎಂದು ತಿಗದ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಕೆಯ್ಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ...ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮಪೀಡಿತೆ , ಹಸಿದ ಬಿಂದೂ ಗೆ ವರದಾನದಂತಾಗಿದೆ.."ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಭಂಗಿ-ಭಂಗಿಯಲ್ಲು ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಿ ದಂಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ತಾನೆ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಸಾಮಾನು ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಶ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬಂದವರಂತೆ , ಉನ್ಮತ್ತರಾದ ಲಕ್ಶಾಪತಿ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ, ಮತ್ತು ಬಡ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಮಚಂದ್ರ ರ ರತಿವಿಲಾಸ ಆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಡೆದು ಹೋಗಿ, , ಬಿಂದುಳ ದಾಹಪಡುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲಿನ ತುಂಬಾ ಕಾಮೂ ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವೀರ್ಯರಸ ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿತು, ತೊಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು, ಆ ಸೀಟ್ ಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೂ ಪುರಾವೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಸೋರಿ ಹೋಯಿತು.

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,394 09-25-2010 09:40 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,163 09-25-2010 09:34 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,438 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,640 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,851 09-25-2010 09:32 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,837 09-25-2010 09:31 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,429 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,260 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,356 09-25-2010 09:29 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩ Rapidshare 1 7,672 09-25-2010 09:28 AM
Last Post: Rapidshare