Post Reply 
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೨
09-25-2010, 07:38 AM
Post: #1
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೨
ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೨

ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಶಯನೋತ್ಸವ

ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಎದ್ದರು, ನಾಲ್ವರೂ..
"ಅಬ್ಬಾ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪಾ.." ಅಂದಳು ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ತನ್ನ ಪರ್ವತಾಕಾರದ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಿ ಮೈಮುರಿಯುತ್ತಾ

" ನಂಗೂ ಅಷ್ಟೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೊ ಅಷ್ಟು ಸೂಪ್ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟೆ.."ಎನ್ನುತ್ತ ಕಳ್ಳನಗೆ ನಕ್ಕು ಕಾಮೂ ಪಕ್ಕೆ ತಿವಿದಳು ಯುವತಿ ಕೇತನಾ..

’ಆ ಸೂಪ್ ನಂದೆ ತಾನೆ? ’ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾಮೂ ಅವಳ ಮೆದು ತಿಗಕ್ಕೆ ಚಟ್ ಎಂದು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು, " ನಾನೂ ಸಾಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ..ಮಲಗೋಣಾ, ಅದರೆ ಹೇಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲಿ…"

ಹೋಟೆಲಿನವನಿಗೆ ಬೇರೆ ರೂಂ ಬೇಡ ಎಂಡು ಹೇಳಿದ್ದ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಳು.
ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೆಡ್ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ..ಆದರಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಕಾಮೂ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ವಾಗಿ ನಮ್ ಕಾಲ್ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಲಗ ಬೋದಪ್ಪಾ…" ಅಂತಾ ಸೊಟ್ಟನಗೆ ನಕ್ಕಳು..

ಮೂರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾತಿನ ಒಳಾರ್ಥ ಅರಿಯುತ್ತಾ ತಾವೂ ಕಿರು ನಗೆ ನಕ್ಕರು… ಮನದಲ್ಲೇ ’ತಾವು ಮಲಗಿದನಂತರ ಕಾಮೂಗೆ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಲುಗಳ ಬುಡದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಟೆಮ್ಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ’ ಎಂದು ಅರಿತರು!
’ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೇನೋ?’ ಎಂದು ಕಾಮೂ ಹತ್ತಿರ ಸರಿದು ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾ," ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೀವೆಂದು ನಂ ಕಾಲ್ಬುಡದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿಯಾ..ಜೋಕೆ!" ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಗಿಸುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು…
ಕಾಮೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ಧನಂತೆ ," ಅಯ್ಯೋ, ಕಪಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ರೇಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದೇಕೆ ನಿಮ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ?" ಅನ್ನುವುದೆ?
ಎಲ್ಲಾರೂ ಮಲಗಲು ಬೆಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿತ್ತು:
  1. ಬಿಂದು ಆಂಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಲೂಸ್ ಮಿನಿ ಗೌನ್..ಅವಳ ಗೌರ ವರ್ಣದ ಶರೀರದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳು ,ಒಳ ಉಡುಗೆಯಿರದ ಅವಳ ಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಅವಳ ಕೆನೆಬಿಳುಪಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾಲುಗಳು ಅವನ ಕೈ ಕಡಿಯುವಂತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
  2. ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಯೋ ಈಗ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾ ತರಹದ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರವೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ..ಅವಳ ಸುಪುಷ್ಟ ಅವಯವಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೇನೂ ಧರಿಸಿಲ್ಲ .ಅದನ್ನು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ಕಂಡು ಕಾಮೂ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  3. ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ , ಇವನ ವೀರ್ಯ ಕುಡಿದಿದ್ದ ಕೇತೂ ತಾಯಿಗಿಂತಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದು, ಕೇವಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಸ್ ಬ್ರಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಇವನತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು..ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾಟವಾದ ತರುಣಿ ಮೈ ಕಂಡು ಅಸೂಯೆಯಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಚೂಪಾದ ನಿಪ್ಪಲ್ ಕಾಣುವ ಮೂಸಂಬಿ ಮೊಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಏನೂ ಮಿಗಿಸದ ಅವಯವಗಳು..ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿವೆ ಅವಳ ಹಾಲ್ಬಿಳುಪಿನ ನೀಳ ಕಾಲುಗಳು!ಇಂತಾ ಸುರಸುಂದರಿಯರ ಅರೆನಗ್ನ ಮೈಗಳ ಜತೆ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದೆಂದರೆ…, ಇಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತ್ತೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಖಲಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಲಿಂಗವು ಟೊಯ್ಯನೆ ಏದ್ದು ಅವನ ಚಡ್ಡಿಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೆಂಟ್ ತರಹ ಉಬ್ಬಿಸುವುದೆ?


ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸರಕ್ಕೆಂದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ ಕಾಮೂ, ಬೇಕಂತಲೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಂದ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ನೋಡಬಾರದವನಂತೆ…


ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ನೈಟ್ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಡಾದರು… ಮೆತ್ತಗೆ ಇವನು ಅವರ ಕಾಲ್ಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಫ್ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಹೆಣ್ಣು ಕಾಲುಗಳು ನಗ್ನವಾಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.


ಒಂದೊಂದು ಜತೆ ಕಾಲಿನದು ವಿಶೇಷ ಸೌಂದರ್ಯ..ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯದು ಮುಖದ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ..ಹಾಲುಬಿಳುಪಿನ ತೊಡೆದಾಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಇರುವ ಕೇಶರಹಿತ ಬಿಳಿ ಕಾಲುಗಳು..ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳ ಉಬ್ಬಿದ ಪೂರಿಯಂತಹ ತುಲ್ಲು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಹತ್ತಿದೆ..ಹಲ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ದೆಂಗಿದ್ದ ಕಾಮೂಗೆ ಒಳಗೊಳಗೇ ’ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಾಗಿ ದೆಂಗಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ’ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಂಡು ಸಾಮಾನು ಕಲ್ಲುಗಂಭದಂತಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಿವೆ, ಕೇತೂಳ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅನಿಸುವ ಯುವಕಾಲುಗಳು..ನೀಳವಾಗಿ, ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೋದಿಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಲ್ಗಳು ಆ ಲೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.


ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಕದ ಅವಳಮ್ಮ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಅದೇಕೊ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ "ಉಮ್ಮ್,..ಮ್ ಮ್ಮ್! ಎಂದು ಮುಲುಗಿದಳು.." ಪುಸ್ಸಿಯ ಮೆಚೂರ್ ತೊಡೆಗಳು, ಉದ್ದ ಮಾಂಸಲ ಕಾಲುಗಳು ಮೆತ್ತನೆಯ ಪುಟ್ಟ ದಿಂಬುಗಳಂತೆಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ..ಅವಳಚಾಚಿದ ಪಾದಗಳು ಇವನ ಚಡ್ಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ…


ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಂಟ ಜರುಗಿಸಿ ನೋವು ಬರುವಷ್ಟು ನಿಗುರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಸುಡುತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಡ್ಡಿಯಮೇಲಿಂದಲೇ ಆ ಆದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿಕೊಂಡ…ಅದೇಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಯಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಯೆ ಬಿಟ್ಟಿತು…


ಇತ್ತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಯೆ ಇಲ್ಲ.ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಮಲಗಲಿ ಎಂದು..ಅವಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ:


"ಆಹಾ..ಇವನ ಕೈವಾಡದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮೆಚೂರ್ ಪ್ರೌಡ ತುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಖಲಿಸಿ ಸುಖಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು ಇವನ ಬಿಸಿ ಸಾಮಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಅಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಗಿ ನಿಗುರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒದ್ದಾಡಿತು..ಓಹ್, ಈ ಕೇತೂಳಂತ ಮಗಳು ನನಗೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆ, ನಮ್ಮೆ ಜತೆಗೂ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟು, ಹಲ್ಕಾ ಅವನ ಸಾಮಾನನ್ನೆ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೋಪ, ಅಸೂಯೆ ಎರಡೂ ಪಡುತ್ತಾ ನರಳಲು ಆಗಲೆ ಕಾಮೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಿರುಸು ಉದ್ದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಚಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅವಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು..


ಒಹ್! ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಳ ಹೃದಯ ಜಲ್ಲೆಂದು ನಡುಗಿತು..ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೇ? ಕಾಲು ಚಲಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವಾ ಎಂದು…


ಅವನ ಲಿಂಗವು ನೇರವಾಗಿ ಅವಳ ಪಾದದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಲಗಿ , ಜಕ್, ಜಕ್ ಎಂದು ಅವನ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಾಳವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವುದು ಅವಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ..ಹಾಯಾಗಿ ಒಂತರಾ ಗುಳುಗುಳು ಆದಂತಾಗ ಆ ಪಾದಗಳಿಂದ ಆ ಬಿಸಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಅವನ ಲಿಂಗವೀಗ ಅವನ ಬೀಜದ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ಒತ್ತುತ್ತಿದೆ..ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲ..!


ಪುಸ್ಸಿ ಈಗ ಕಾಲನ್ನು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಕಾರಿನ ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಒತ್ತುವುದಿಲ್ಲವೆ ಹಾಗೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ!
ಇನ್ನು ಅವನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತಡೆಯದೆ ಜುಳುಜುಳು ಏಂದು ಉದ್ರೇದಿಂದ ಜಲಧರಿಸಿದೆ!


ಪುಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯುವುದೆ ಸಾಕಾಗಿ ಎದ್ದಳು..

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 07:38 AM
Post: #2
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೨
ದೇಶಾವರಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳುವಂತೆ, "ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸರಿಬೀಳುತ್ತಿಲಾ..ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತೇನೆ…" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕಾಮೂ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇನೋ ಭಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವನ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಅವನ ನಿಗುರಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿದ್ದ ಬಿಸಿರಕ್ತದ ತುಣ್ಣೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಳು..ಬಿಂದು ಎದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನವೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಾಮಾತುರತೆಯಲ್ಲಿ…


ಆಗ ’ತನ್ನ ವಯಸ್ಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ..ಕೇತೂ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ’ ಅನಿಸಿದ್ದು ಸಹಜ..


ಕಾಮೂಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲ,, ಸಧ್ಯ! ಎಂದು ಅವನ ಪುಟ್ಟ ರಾಕೇಟ್ ನಂತಾ ಬಿರುಸು ತುಣ್ಣೆ ಆ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ ತಂದು, ತನ್ನ ಬೆವೆರುತ್ತಿರುವ ಕೈಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನ ಚಡ್ಡಿಯ ಅಂಚನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..


ಅವನ ಕಲ್ಲಿನಂತಾ ಅಂಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಡುಗುವ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ತನ್ನ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಹತ್ತಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೀವ ತುಂಬಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿ ಪುರುಶಾಂಗದ ಸ್ಪರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿ ತೊಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ…


ಕೊನೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗದಂತೆ ಅವನ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಉದ್ದ ಕೊಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬಿಸಿ ಸಾಮಾನಿನ ಕಾಂಡ ಇವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಿತ್ತು.


ಅದರ ಮುದ್ದು ಉದ್ದ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಮ, ಬಿಗಿಯಾದ ತಲೆಭಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಮನಿಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿಯಂತೆ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅದ ಕಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿರಬೇಡ… ಅವಳ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸ್ತನಗಳು ಏರಿಳಿದು ಉಸಿರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಹತ್ತಿದೆ..ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನಂತಾ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳು ನೊವಾಗುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹಿಂಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ…


ಅವನ ಬುಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅವನ ಬೀಜದ ಚೀಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುಳುಬುಳು ಅತ್ತಿತ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲಿಗಳು ಸರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವಳ ಕಂಗಳಿಗೆ…


ಮಲಗಿದ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ತೊಡೆಗಳ ಶಾಖ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ..


ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡೆ ಇಂಚ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಗುರಿದ್ದ ಆ ಮದನದ್ವಜದ ಬುಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ " ಉಫ್..ಫ್..ಫ್ ಫ್ಹ್" ಎಂದು ಊದಿದಳು..ಅವನ ಚೆಂದವಾದ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿನ ಶಾಟಾ ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಮೆದುವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿವೆ.ಅವನು ಅದೇನೋ ಫೀಲ್ ಆದ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೆ ಉಮ್,ಮುಮ್ ಎಂದು ಮುಲುಗಿ ಸುಮ್ಮನಾದ...ವೃಷಣಗಳು ಒಳಗೇ ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ..ಅವನ ಉದ್ರಿಕ್ತ ತುಣ್ಣೆ ಇನ್ನಾಗದು ಎನುವಷ್ಟು ಲಂಬವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇವಳ ಕೈಯಿನ ಮುಷ್ಟಿ ದಾಟಿ .
ಅಬ್ಬಾ, ಈ ಗಂಡೆ, ಒಂದೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಕಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಗರುಡಗಂಭದಂತೆ ಮತ್ತಿನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆಂದು ಎದ್ದುಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಳು.


ತನ್ನ ಗಂಡ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ, ಈ ಉದ್ರೇಕ, ಈ ಪೌರುಶ..ಛೇ! ಅಂದು ಕೊಂಡು
ತಡ ಮಾಡದೆ ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಅತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಬುಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಒದ್ದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಮೆತ್ತಗೆ ಅದರ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ತನ್ನಕೆಂಪು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತೋಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಚೀಪಲಾರಂಭಿಸಿದಳು…


ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಅವನ ಕಂಭದಂತ ತುಣ್ಣೆಯ ಬುಡವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಅವನ ಚಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ..ತಾಳಬಧ್ಧವಾಗಿ ಹಸಿದ ನಿರಾಶ್ರಿತೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಆಹಾರದಂತೆ ಅದನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವೆನ್ನುವಂತೆ ಕಾಮೂ ತುಣ್ಣೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಕೇತೂಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ...

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮೂಗೆ ಮಂಪರಿನಲಿ ತಾನು ಯವುದೋ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆನೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಿಗುರಿದ ಸಾಮಾನನ್ನು ಯಾರೋ ಹೀರುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಮೈ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು..


ಆಗ ಒಂದು ಅವಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನೋಡಿ…


ಸರಕ್ಕನೆ ಅದ್ಯಾವ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಳೊ ಬಿಂದು ಆಂಟಿ…ಪುಸ್ಸಿಯನ್ನು ನಡುವಿನಲ್ಲೆ ಕಂಡು ಕೈತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಳು…


ಕಾಮೂ ಬೆರಗಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ…

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-25-2010, 07:38 AM
Post: #3
RE: ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೨
" ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ…ನೋಡೆ, ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂವರೂ ಕೂಡಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಕೇಯುವಂತಿಲ್ಲಾ.." ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ವಿಜಯನಗೆ ಹೊರಡಿಸಲು, ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಅವನ ಎಂಜಲು ಬಳಿದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆದ್ದು,
" ಅಯ್ಯೊ, ಪಾಪಿ,,ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ..ಯಾರೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಂಡಿದ್ದೆ..ನೀನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೋತೆನಲ್ಲೇ..ಛೇ! "ಅನ್ನುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೇಸರದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಪೊಸಿಶನ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾ, "ಸರಿ… ಈಗ ಇವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು", ಅನ್ನಲು, ನಗುನಗುತ್ತ ತನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಗೌನನ್ನು ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ,


"ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು..ಆದರೆ, ಕಾಮು ನೀನು ಕಮಕ್ ಕಿಮಕ್ ಅನ್ನದೆ ಮಲಗಬೇಕು , ನನ್ನ ಸಂಭೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲಾ..ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್! " ಅಂತಾ ಕೈಯ್ಯಿನ ತೋರುಬೆರಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು..


ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಕೇತೂಗೆ ಎಚ್ಚರವೆ ಆಗಿಲ್ಲಾ..ಸಧ್ಯ ಅಮ್ಮನ ದುಸ್ಸಾಹಸ ನೊಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅಂತಾ ಪುಸ್ಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಲ್ಲೊರೆಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ತ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದಳು…


ಇತ್ತ ಎದ್ದ ಕಾಮೂ ನಗುನಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದ..ಅವನು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಂದು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಉಸುರಿದಳು.." ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ದೆಂಗುವಂತಿಲ್ಲಾ ಅಂದಿದ್ದು ನಿಜಾ…,ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾ..ಹೂಂ..ಮಲ್ಕೊ ಬೇಗ..ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೊ, ಶುರು ಹಚ್ಕೋ" ಅನ್ನುತ್ತ ತನ್ನ ತನ್ನ ಬಿಳೀ ಡುಮ್ಮಿ ತಿಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಗೌನ್ ಅಂಚನ್ನು ಅವನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಆನಿಸಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಳು, ’ಕಾಮೂಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದೆಂಬ ’ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ..


ಆಗಾಗಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನಿನ ಬಿಗಿತ ನೋವು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕಾಮೂಗೆ ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಮನದಾಸೆ ತಿಳಿದೇ ಹೋಯಿತು..ಅವಳಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಸಿದೆಯೇ, ತನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅವಳ ಕುಂಬಳಕಾಯಂತಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲಾ ?…


ಹಾಗೇಯೆ ಅವಳ ಮೃದುಲ ಅಂಡುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಸದ್ದೇ ಮಾಡದೇ ಅವಳ ಸೊಂಟ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಿಸಿಯುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕುಂಡಿಮೈಥುನ ಆರಂಭಿಸಿದ..ಬಿಂದು ತನ್ನ ಪ್ಲಾನಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಕ್ಕ ನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೆ ಅಪ್ಪಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಹದಾನಂದ ವಾಗಿ ಉಸ್ ಎನ್ನುತ್ತ ತನ್ನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಧಾರೆಧಾರೆಯಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ..


ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯ ತೋಯ್ದ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಗೌನ್ ತಗುಲಿ ಮೈ ಝುಂ ಎಂದರೂ ಮತ್ತೇನೂ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲಾಗದೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋದಳು,,ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಲೀವ್ ಆದ ಕಾಮೂ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಗಲೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದ.

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೯ Rapidshare 0 10,390 09-25-2010 09:40 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೮ Rapidshare 0 6,160 09-25-2010 09:34 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧-ಭಾಗ ೨ Rapidshare 0 6,429 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು:ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ Rapidshare 0 5,635 09-25-2010 09:33 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ Rapidshare 1 5,849 09-25-2010 09:32 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು: ಅಧ್ಯಾಯ ೭ Rapidshare 0 5,835 09-25-2010 09:31 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೬ Rapidshare 0 5,428 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೫ (ಹೊಸದು!) Rapidshare 0 8,255 09-25-2010 09:30 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು-ಅಧ್ಯಾಯ- ೪ Rapidshare 0 6,349 09-25-2010 09:29 AM
Last Post: Rapidshare
  ರಾಜ ಬಸುರೇಶ್ಚರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ- ೩ Rapidshare 1 7,667 09-25-2010 09:28 AM
Last Post: Rapidshare