Post Reply 
ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
10-27-2010, 04:18 PM
Post: #1
ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಈ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿನ್ದ ತೆಗೆದವು

ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಚೆಲುವೆಯಾದ ರಾಣಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ? ಅದೂ ಬೇರೆ ತಾನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಬೇರೆ…
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳ ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ…ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದ.
ವಾಪಸು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಹೇಳಿದ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ. ನೋಡುತ್ತಾನೆ…ಹರೆಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರ ಅಂಗಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ !!! ಆದರೆ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಾರನೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥನೂ ಆದ ಮಂತ್ರಿಯ ಅಂಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೆ ಇತ್ತು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ.
ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದೆಂದು ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ.
ಮಂತ್ರಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ…ನಾಲಿಗೆ ಹೋಳಾಗಿತ್ತು !

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-27-2010, 04:19 PM
Post: #2
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದಿನ ತಂಗಿ ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಕಂಬಕ್ಕಲು ಹಾಕಿ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹೊದ್ದು ಕೂತಿದ್ದಳು.
ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದಳು, “ಯಾಕೆ ಲೇಟು ?”
ತಂಗಿ ಹೇಳಿದಳು, “ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಲಾಸಿತ್ತಕ್ಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟು”
ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಬೆಡ್ ಶೀಟು ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಚಿಕ್ಕವಳು ಸ್ಕರ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಳು.
ಅಕ್ಕ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು, “ಇದೇನೆ ಇದು ??”
ತಂಗಿ ಹೇಳಿದಳು, “ತುಂಬಾ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಕ್ಕಾ !”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-27-2010, 04:20 PM
Post: #3
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕರ್ಟು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಹುಡುಗನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸ್ಕರ್ಟಿನೊಳಗೆ ಏನನ್ನೂ ತೊಡದೆ ಬಂದಿದ್ದಳು.
ಸಿನೆಮಾ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯೊಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ಕರ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿರಬಹುದು ಊಹಿಸಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ?
—ಊಹಿಸಿ—
—ಊಹಿಸಿ—
—ಊಹಿಸಿ—
—ಊಹಿಸಿ—
—ಊಹಿಸಿ—
—ಊಹಿಸಿ—
—ಊಹಿಸಿ—
—ಊಹಿಸಿ—
ಥೂ, ಅದಲ್ಲ ! ನೀವು ಸಕ್ಕತ್ ಪೋಲಿ
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಹುಡುಗನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನ !

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-27-2010, 04:20 PM
Post: #4
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೊರಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಎಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಅವಳ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, “ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಗು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು.
ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಳಿದರು, “ನಿನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್, ಬ್ರಾ ತೆಗಿ”
ಯುವತಿ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಲೇ ಬ್ಲೌಸು ಬ್ರಾ ತೆಗೆದಳು. ಡಾಕ್ಟರು ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿದರು. ಹಾಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಡ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿದರು. ಹಾಲು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಳಿದರು, “ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಿನಲ್ಲಿರೊ ಬಿಸಿನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೋ”
ಅವಳು ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರು ನಿಪ್ಪಲ್ಲನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಹಿಂಡಿದರು, ಉಹೂಂ, ಹಾಲು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಚೀಪಿದರು. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೂ ಹಾಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು, “ನೋಡಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ಮಗು ಸೊರಗಿದೆ”
ಯುವತಿ ನಾಚುತ್ತ ನುಡಿದಳು, “ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮಕ್ಕನ ಮಗು, ನನಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ !”
ಡಾಕ್ಟರು ಅವಾಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರು, “ಮತ್ತೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಮಗೂನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ? ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ?”
ಯುವತಿ ಮತ್ತೂ ನಾಚುತ್ತ ನುಡಿದಳು, “ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದೂಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಚೀಪೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತಡೆಯೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-27-2010, 04:21 PM
Post: #5
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಊರಿಗೇ ಶ್ರೀಮಂತ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದರ್ಪ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಏನೆಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಿಳಿಯ ಲೋಳೆಯಂತ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ “ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬೆಪ್ಪ” ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ದ್ರವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ತಿಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನ ದರ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು. ಪೋಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿದ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ಮದದಿಂದ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಅವನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಹ, “ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲು ಬೆಪ್ಪ”
ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಅವನಿಗೆ ರೇಗಿಹೋಯಿತು. ಪೋಲೀಸರನ್ನು ನಂಬದೆ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ತೆದಾರನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ. ಪತ್ತೆದಾರ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದ. ಎರಡು ವಾರದ ನಂತರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕತ್ತು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ.
“ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ಧಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ಧಿ. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಹೇಳಲಿ ?”
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ, “ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳಿ”
ಪತ್ತೆದಾರ ಹೇಳಿದ, “ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾ ವೈರಿ ಭೀಮಣ್ಣನ ವೀರ್ಯ. ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪಿಚಕಾರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ! ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಜೆ ಕೊಡಿಸಬಹುದು”
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳಿದ, “ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದು ?”
ಪತ್ತೇದಾರ ಹೇಳಿದ, “ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ !!!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-27-2010, 04:28 PM
Post: #6
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ರಜಾ ಕಳೆಯಲೆಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಕಾರ್ಕ್ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ಹುಡುಗಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಿತ್ತು.
ಹುಡುಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ರೊಯ್ಯನೆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದಳು. ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಹುಡುಗನ ಚೀತ್ಕಾರ ಕೇಳಿತು. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಕಾಂಪೌಂಡು ಹತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ನರಳುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚೆಂಡು ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಾಕಬಾರದ ಕಡೆ ತಾಕಿ ನೋವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಗಾಭರಿಯಾಯಿತು.
ಕಾಂಪೌಂಡು ದಾಟಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟು ಬಿಚ್ಚಿ, ಅಂಡರ್ ವೇರನ್ನು ಕೆಳಗೆಳೆದಳು. ಮುಚುಗರ ಪಡುತ್ತಲೆ ಅವನದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಸವರತೊಡಗಿದಳು. ಹುಡುಗನ ಚೀತ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಾಭರಿಯಾಗಿ ಅವನದನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಸವರತೊಡಗಿದಳು. ಅವನ ಕೂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದುವಾಯಿತು.
“ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲವಾ ?” ಎಂದಳು ಅವನನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾ
ಅವನು ನರಳುತ್ತಲೇ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಸಕುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ, “ನೀವು ಎಸೆದ ಬಾಲು ತಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ, ಅದಿನ್ನು ನೋಯ್ತಾನೆ ಇದೆ!”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-28-2010, 12:55 AM
Post: #7
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಜೀನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಡಕಾಯಿತನೊಬ್ಬ ಅವಳನ್ನು ಅಡ್ಡಹಾಕಿದ.
“ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ” ಅಂದ ಕಳ್ಳ
“ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊ” ಎಂದಳು ಹುಡುಗಿ
ಅವನು ಅವಳ ಶರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿದ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಜೀನ್ಸಿನ ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿದ, ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
“ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇರೊ ಹಂಗಿಲ್ಲ” ಅಂದ ಕಳ್ಳ.
ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಳು, “ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ…”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-28-2010, 12:56 AM
Post: #8
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸದಾ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹುಡುಗ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ತಂದ. ಹುಡುಗಿ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ತಂದು ತೋರಿಸಿದಳು.
ಹುಡುಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ, ಹುಡುಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪನ್ನೇ ತಂದು ತೋರಿಸಿದಳು.
ಹುಡುಗನಿಗೆ ರೇಗಿತು, ಅವಳನ್ನು ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಚಡ್ಡಿ ಕೆಳಗೆಳೆದು ತನ್ನ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ. ಹುಡುಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಳು.
ಮತ್ತೆ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಡ್ಡಿ ಕೆಳಗೆಳೆದು ತನ್ನದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು, “ನಿನ್ನ್ ಹತ್ರ ಅದೊಂದೆ ಇರೋದು, ನನ್ನ್ ಹತ್ರ ಇದಿದೆ. ಇದು ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ್ ತರದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ !”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-28-2010, 12:57 AM
Post: #9
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಕಾಲೇಜಿನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರಿಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕೊಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಾರ್ಕು ನಿರ್ಜನವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಪೊದೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಮದಾಟ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೇಬಿಟ್ಟರು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಾಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಲು ಹೋದ, ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಕೊನೆಗೆ ರಭಸದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ.
ಆಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗೆಳೆಯ ನುಡಿದ, “ನೀನಿನ್ನು ಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ”
ಗೆಳತಿ ನುಡಿದಳು, “ನೀನಿಷ್ಟು ಅನನುಭವಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ !

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
10-28-2010, 12:58 AM
Post: #10
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಡೋಂ ಕೇಳಿದ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿನವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯದ್ದು ಬೇಕೋ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದ್ದು ಬೇಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ.
ಹುಡುಗ ಜೋಶಿನಲ್ಲಿ, “ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯದ್ದೆ ಕೊಡಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಪಥಮ ಭಾರಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ, ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ…” ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿ ನಕ್ಕ.
ಅಂಗಡಿಯವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಡೋಂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೈಗಿತ್ತ.
ಕಾಂಡೋಂ ಖರೀದಿಸಿದ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದಳು. ಪರಿಚಯವಾದಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ದೇವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕದಲಲಿಲ್ಲ.
ಹುಡುಗಿ ನಸುನಗುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿವಿದಳು, “ನೀನು ಇಷ್ಟು ಧೈವಭಕ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ”
ಹುಡುಗ ನಡುಗುವ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದ, “ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ !”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here Praveenraj001 0 16,056 07-06-2017 09:03 PM
Last Post: Praveenraj001
  ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here Praveenraj001 0 17,818 06-25-2017 12:09 PM
Last Post: Praveenraj001
  ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here Praveenraj001 0 30,786 06-06-2017 02:28 PM
Last Post: Praveenraj001
  ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here Praveenraj001 0 25,117 05-31-2017 10:06 PM
Last Post: Praveenraj001
  [Hardcore] Kannada Sex Stories ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Praveenraj001 0 86,583 12-17-2016 07:19 AM
Last Post: Praveenraj001