Post Reply 
ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು:ಅಂತಿಮ ಭಾಗ
09-25-2010, 07:04 AM
Post: #1
ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು:ಅಂತಿಮ ಭಾಗ
ನಾನು ಟೆಬಲ್ ಅಂಚಿಗೆ ಬಿರಿದ ಅವಳ ತುಲ್ಕಮಲವನ್ನು ಲಟಾಫಟಿ ಕೇದಾಡುತ್ತಾ ಅವಳು ಅಮ್ಮಾ ಅಕ್ಕಾ ಆಹ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮುಲುಗಿ ಹೊರಳಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ..

ನನ್ನ ಟೊಂಕ ಅವಳ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಂತಾ ಮೆದುವಾದ ದುಂಡು ಮಾಂಸಲ ತಿಕಗಳಿಗೆ ಚತ್ ಫತ್ತ್ ಎಂದು ತಬಲ ನುಡಿಸಿದಂತೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ...ತುಣ್ಣೆ ದೆಂಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಸಿವೆಯಾದಂತಿದೆ...ಬಾಯಿಗೆ ಚಪಲವಾಗುತ್ತಿದೆ..ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವಳ ಮುದ್ದು ಮೈಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಿನಿಸಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಅವಳ ಒಂದು ನುಣ್ಣನೆಯ ಕಾಲನ್ನೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ..ಮುದ್ದಾದ ಆ ದೇವಿ ಪಾದವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂದು ...ಸೊರ್ರ ಸೊರ್ರ ಎಂದು ಸದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ನಾಲಗಯನ್ನು ಅವಳ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಬೆಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ನ್ಮ ವಾದ ಆ ಸಂದಿಯನ್ನು ಸೊರಸೊರ ನೆಕ್ಕಲು, ಅವಳ ಭಾವಾವೇಶ ಹದ್ದು ಮೀರಿ," ಅಮ್ಮಮಾ..ಅಹ್ಹಾ ..ಎಂತಾ ಮಜಾ..." ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ನಾನಾಗ ಇಮ್ಮಡಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೊಂಟ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತ ಹೂಂ-..ಘ್ರುಂ ಎಂದು ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅವಳ ಫಲವತ್ತಾದ ತುಲ್-ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೋರುಜೋರಾಗಿ ಉಳತೊಡಗಿದೆ..ಅವಳ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಿತ್ತು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಚೀಪಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಡಿದೆ..

"ಅಹ್ಹಾಹಾ ...."ಎಂದು ನಡುಗಿ ಹೋದಳು.

ಆ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನೂ ತುಲ್ಲು ಕೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲು ಯಾವುಡೊ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ತನ್ನ ಪೊಗದಸ್ತಾದ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೈಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ...ನನಗೋ ಇಂತಾ ದೊಡ್ಡ ಮೈಯ್ಯಿನ ಸೊಂಪಾದ ಪ್ರೌಡ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೇದು ಪಳಗಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇಮ -ಉಲ್ಲಾಸ!

ನಾನೀಗ ಇಮ್ಮಡಿ-ಮುಮ್ಮಡಿ ವೇಗದಿಂದ ನನ್ನ ಬಿರುಸಾದ ಕಾದ ಊದುಕೊಳವೆಯಂತಾ ಲಿಂಗವನ್ನು, ತರಡು ಚೀಲ ಅವಳ ತಿಗಕ್ಕೆ ಬಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗೆ, ಎಗರಿ ಎಗರಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಉದ್ರೇಕ ಮತ್ತು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಸಂಭೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
" ಪಾಪ , ನೀವು ಊಟ ಮುಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲಾ" ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಎರಡೂ ಪಾದ -ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕಿ ಉಣ್ಣಲು.... ಮಧ್ಯೆ ಕಿಲಕಿಲ ನಗಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕಚಗುಳಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ !!

ನಾನು ಹಸಿದ ಕಂಗಾಲಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಯಸದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವಳ ಕುಂಭಕುಚಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ್ಲ ಸುರಿದು, ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ಬಾಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಪಾಯಸ ಹರಡಿದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನುನೆಕ್ಕಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..

ನನ್ನ ಸಾಮಾನು ಅವಳಿಗೆ ಇಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಆವೇಶ , ಮೈಮೇಲೆ ಪಾಯಸ ನೆಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನವೀನ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕಾಮನಾಳ ಕಾಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿ ಮುಲುಗಾಡತೊಡಗಿದಳು.

"ಆಹ್..ಆಬ್ಬಬ್ಬಾ..ವಾಹ್..ಇದೆಂತಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ?..ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಕ್ ಮಾಡುವ ಸರದಾರ ನೀವೆ!..ಬರೀ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತುಣ್ಣೆ ರಾಜಾ..ಸೆಕ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ..ಓಹೋಹೋಓಓ!"ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೊಗಳಿ ಉಬ್ಬಿಉಬ್ಬಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಟೇ-ಬಲ್ ನನ್ನ ಬಿರುಸಿನ ತುಲ್ಲು-ಕೇದಾಟ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೇ ಗಡಗಡ ಎಂದು ಭೂಕಂಪವಾದಂತೆ ಅಲುಗಾಡಿಹೋಗುತ್ತ್ತಿದೆ...

ಅವಳ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಗಾಲಾಗಿ ಒರಗಿಸಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನೊಂದನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವಳ ಒದ್ದೆ-ಉದ್ರಿಕ್ತ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಳಿಯುತ್ತಾ ಆ ರಸಭರಿತ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.."ನೋಡು ಕಾಮನಾ, ಉಣ್ಣುವುದು, ಕೇಯುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೂಟ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲಾ ..ಎಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನೀನಿವತ್ತು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ..." ಎಂದು ಹರುಷದಿಂದ ನಗುತ್ತೇನೆ...

ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಬುಡದಿಂದ ಬಿಸಿ ಕಾಮ ಲಾವಾ ರಸ ಉಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ...

ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವಳು.." ರಾಜ್..ಐ ವಾನ್ಟ್ ಎವೆರಿಥಿಂಗ್...ನನಗೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಬನ್ನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವರಸ ಸುರಿಸಿ..ನನ್ನ ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ..." ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸಿನೆಮಾ ದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಡೈಲಾಗಿನಂತೆ ಉಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಅವಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಗಿದೆ...


"ನನ್ನ ಯುಗಾದಿ ಪಾಯಸ ಇಲ್ಲಿದೆ, ತಗೋ..ಹಾ..ಉಉಉಉಉಉ..ಓಓಓಓಓಓಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!" ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾನು ಬರಬರನೆ ಉಕ್ಕಿದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಅವಳ ಗರ್ಭಚೀಲವೆಲ್ಲ ಭರದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ...

ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟಲು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇನ್ನು ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಎಂಬಂತೆ ಡಮಡಮನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದವು...
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಂಗ ಇನ್ನೂ ದೇವರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಲೆ ಇತ್ತು..ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವಳನ್ನು ಕೇಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ...

Hollywood Nude Actresses
Disclaimer : www.indiansexstories.mobi is not in any way responsible for the content I post, for any questions contact me.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread:AuthorReplies:Views:Last Post
  ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು kairaj 0 27,583 07-02-2017 12:38 PM
Last Post: kairaj
  ನನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ kairaj 0 77,896 06-16-2017 01:08 AM
Last Post: kairaj
  ೭ ದಿನಕ್ಕೆ ೭ ಹೆಣ್ಣುಗಳು( ಭಾನುವಾರದ ಬಿಳಿ ಬೆಡಗಿಯರು)-ಅಂತಿಮ ಭಾಗ Rapidshare 1 19,402 09-25-2010 10:07 AM
Last Post: Rapidshare
  ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ಹೆಣ್ಣುಗಳು! (ಶುಕ್ರವಾರದ ಶ್ರೀಮಂತೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷೆ-ಅಂತಿಮ ಭಾಗ!) Rapidshare 1 9,294 09-25-2010 10:02 AM
Last Post: Rapidshare
  ಕೊನಾರ್ಕ್ ಕೋಮಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಪಯಣ -ಅಂತಿಮ ಭಾಗ Rapidshare 0 4,207 09-25-2010 07:24 AM
Last Post: Rapidshare
  ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೬ ಮತ್ತು ೭ Rapidshare 1 4,552 09-25-2010 07:20 AM
Last Post: Rapidshare
  ಕಾಮಚಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು- ಅಧ್ಯಾಯ ೪ ಮತ್ತು ೫ Rapidshare 4 5,575 09-25-2010 07:19 AM
Last Post: Rapidshare
  ( ವ್ಯಾಲೆನ್ಟೈನ್ ಡೇ) ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯಜೋಡಿಗಳು--ಅಂತಿಮ ಭಾಗ! Rapidshare 1 3,663 09-25-2010 07:07 AM
Last Post: Rapidshare
  ಹೋಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ - ಕಾಮನಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಖುಶಿ - ಭಾಗ ೧ Rapidshare 0 12,067 09-25-2010 07:06 AM
Last Post: Rapidshare
  ಕಾಮನಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಖುಶಿ-ಅಂತಿಮ ಭಾಗ Rapidshare 0 7,595 09-25-2010 07:05 AM
Last Post: Rapidshare