భామా కలాపం
షాపింగ్ మాల్ లో పని చేసే షాలిని కి ఆ రోజు ఒక వింత అనుభవం కలిగింది. దానిని ఆమె ఒక తీపి గుర్తుగా జీవితాంతం గుర్తుంచుకునింది. అసలు ఆ రోజు ఏమి జరిగింది అంటే.. షాలిని వయసు 24 ఏళ్ళు వుంటాయి. ఆ ఫ్లోర్ లో అందరు సేల్స్ గర్ల్స్ కంటే అందం గా , బెటర్ గా వుంటుంది. అందుకనే ఆమెని ఎక్కువగా జెంట్స్ సెక్షన్ లో యూస్ చేసే వారు. అక్కడ వుంటే మగ వారు ఆమెని చూస్తూ కోనేసేస్తారు అని ఆ షాప్ యజమానుల ఆలోచన. ఆ రోజు మాత్రం లేడీస్ సెక్షన్ లో ఎవరూ లేక ఈమెని టెంపరరీగా అక్కడ వేసారు. మామూలుగా లంచ్ టైం లో ఆ షాపింగ్ మాల్ లో పెద్ద జనాలు వుండరు..
ఇంక లంచ్ కి వెళ్దాము అని షాలిని నిర్ణయించుకుంటూ వుండగా ఆ సెక్షన్ లోకి అడుగు పెట్టింది ఒక ప్రౌఢ. ఆమెని చూస్తే ఎక్కడో చూసిన దానిలాగా అనిపిస్తుంది గానీ ఎక్కడో గుర్తు రాలేదు షాలినికి. సరే ఆమెకి కావలసినవి ఇచ్చేసి లంచ్ కి వెళ్దామని ఆమె దగ్గరగా వెళ్ళింది. దగ్గరి కొచ్చే కొద్దీ ఆ ప్రౌఢ మరింత అందం గా కనిపించ సాగింది షాలిని కి. తెల్లగా పొడవుగా వున్న ఆమె ఎత్తులు పెద్దవిగా నడుము దగ్గర బాగా కండ పట్టి రవిక వెనుక భాగం లో కనిపిస్తున్న ఆమె నడుము మడతలు తేనె రంగులో రెచ్చ కొడుతూ వున్నాయి. పిర్రలు వెడల్పయిన పుచ్చ కాయల లాగ వున్నాయి. ఆమె చీర కట్టుకున్న తీరుకి ఆమె గుద్దల సందు అస్పుస్టం గా కనిపిస్తున్నాయి. మొదట ఆమెని కొంచెం పరీక్షగా చూసిన షాలిని కి ఆమె ఎవరో అర్ధం అయి పోయింది. తను రోజూ ఇంటికి వెళ్ళే సరికి ఇంటిల్లి పడీ చూసే సీరియల్ లో హీరోయిన్ కి ఆమె తల్లి… పేరు మంజుల. ఆ విషయం అర్ధమయిన వెంటనే షాలిని కి ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది.

‘మంజుల గారూ…! మీరేనా…!’ అంటూ ఆమెకి దగ్గరగా వచ్చి ఆమె తెల్లని చేతిని పట్టుకుని ఊపేసింది. మంజుల వయసు 45 దాక వుంటుంది. పెద్ద సైజు బెంజ్ బండి మాదిరి వుంటుంది. అంతా వయసు వున్నా ఆమె పొంకాలు ఇంకా ఎక్కడివి అక్కడే పొందిక గా అమరి నట్టు వుంటాయి. కాటుక పెట్టిన కళ్ళు మిల మిల లాడుతూ చేగోడీల మాదిరి వుంటే వాటి కింద వున్న ముక్కు పొడవుగా అటూ ఇటూ పరుచుకుని గుండ్రం గా ఉంది ఆమె ముఖం లాగే. పెదవులు లిప్స్టిక్ వెయ్య బడి ఎర్రగా వున్నాయి. బుగ్గలు నున్నగా ఫేసియల్ చెయ్య బడి వున్నాయి. మెడ కింద వున్న పెద్ద పెద్ద బొండాలు స్టీల్ గిన్నేలని బోర్లించి నట్టు వున్నాయి. మెత్తటి కాటన్ చీర కట్టుకుని వున్న మంజుల నడుము ఎద ఎత్తులని మోయ్యడానికి అన్నట్టు బలం గా ఉంది. బొడ్డు కిందకి చీర కట్టి న ఆమె పొట్ట మీద చీర కొంచెం పక్కకి తొలిగి పోతే కనిపించే నున్నని ఆమె పొట్ట భాగం చాలా కసిగా ఉంది. నడుము చుట్టుకుని ఎత్తయిన ఎద మీదనుండి ఆమె భుజాల వెనక్కి చేరిన పమిట ఫాన్ గాలికి అటూ ఇటూ ఎగురుతుంది.
ఆమెని చూసిన ఎక్సైట్మెంట్ తో అటూ ఇటూ ఎగిరి పడుతున్న షాలిని బంతులని చూస్తూ పెదవులు మడిచి స్టైల్ గా
‘ఎస్…! లేడీ…! నువ్వేమీ అనుకోక పోతే నేనే మంజులని…’ అని అంటూ కళ్ళు చిట్లించి నవ్వింది మంజుల…
‘ఓహ్…! దిస్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ డే… మామ్… ! మా ఇంటిల్లి పాదీ మీ సీరియల్ ని చూస్తాం…! చాలా బాగుంటుంది…. అందులో మీరే హైలెట్…’
‘ఓ…! కం ఆన్ యంగ్ గర్ల్….ఐ వాంట్ సం ఇన్నర్ వేర్… కెన్ యు హెల్ప్ మీ…!’
‘స్యూర్ మేడం….! ఖచ్చితం గా…’ అంటూ ఆమెని బ్రాలు, పాంటీలు వుండే చోటికి తీసుకు వెళ్ళింది షాలిని… అక్కడ అందమయిన బొమ్మలకి బ్రాలనీ, పంటీ లని వేసి వుండడం చూసి
‘వీటిని నగ్నం గా వుంచి ఈ బ్రాలని తగిలించడం ఎందుకు…?’ అంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టింది మంజుల…
‘వాటి సైజు కస్టమర్ సైజులతో పోల్చి చూసుకుని తమకు కావలసిన నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అని మాడం…’
‘అంతేనా…!’
‘అంతే మాడం….మీ సైజ్ చెప్పండి….’
‘నన్ను చూసి నా సైజు చెప్ప లేవా…?’ అంటూ చిలిపిగా తన సల్లు ఊపు కళ్ళు ఎగరేసింది మంజుల….
‘అబ్బే… నాకు ఇంకా అంతా ఎక్స్పెరియన్స్ రాలేదు మాడం… అయినా ట్రై చేస్తాను మీరు ఏమీ అనుకోనంటే…!’
‘దీనిలో అనుకోవడానికి ఏముంది…. గో ఆహేడ్… బేబీ…’
‘మీ ఎత్తులు వూ….. ఒక 38 , నడుము 40 , సీటు…42 వుంటాయి మేడం…!’
‘హా….హ…హ… పర్లేదు బాగానే చెప్పావు….మరి ఆ సైజు బ్రా పాంటీ తీసుకుని రా…వేసుకుని చూస్తాను…. నువ్వే చెప్పాలి సుమా…! అవి కరెక్ట్ గా వున్నాయో లేదో…’
‘అలాగే మాడం…’ అంటూ తను చెప్పిన సైజులో నల్లని బ్రా, ఎర్రని పాంటీ తెచ్చి ఇచ్చింది మంజులకి షాలిని….
‘థాంక్ యు….! అలాగే… 32-28-36 సైజు అమ్మాయికి కూడా బ్రా పాంటీ ని తీసుకుని రా…’
‘అలాగే మాడం…’ అంటూ ఆమె అడిగిన సైజు తెచ్చి ఇచ్చింది షాలిని…
రెండు సైజుల బ్రా పాంటీ లని తీసుకుని ఆ సెక్షన్ లోనే వున్న ట్రయల్ రూం లోకి వెళ్ళింది మంజుల….
రెండు సైజుల బ్రా పంటీ లని ఎందుకు తీసుకు వేల్లిందబ్బా అనుకుంటూ ఆలోచిస్తున్న షాలినికి ఒక రెండు నిమిషాల తరువాత లోపలి నుండి పిలుపు వచ్చింది.
‘ఇదుగో… షాలినీ… ఇలా వచ్చి నువ్వు ఇచ్చిన సైజులు నాకు సరి పొయ్యాయి ఏమో చూడమ్మాయ్…!’ అంటూ అరిచింది మంజుల ఆ రూం లో నుండి.
‘వస్తున్నాను… మాడం…’ అంటూ అలా చెయ్యడం ఆమెకి కొత్త కాదు కాబట్టి నేరుగా ఆ రూం లోకి వెళ్ళింది షాలిని… అక్కడ అర్ధ నగ్నం గా ఎత్తయిన పాల కుండల మీద జీరాడు తున్న బ్రా…. బలిసిన కండ పట్టిన నడుము కిందుగా ఆమె గుద్దలకి బిర్రుగా బిగిసి వున్న పాంటీ లని చూస్తూనే తను...for more click here