Post Thread 
ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
10-29-2010, 07:11 AM
Post: #21
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಸಾಹಸಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ವತವನ್ನೇರಲು ಹೊರಟಿದ್ದ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಯಿತು. ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮನೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಬೇಲಿ ದಾಟಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ. ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಪರದೆ ಸರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ದನಿಯೊಂದು “ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ಯುವಕ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಕೇಳಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಳು. ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ತಂದೆ ದಿನಸಿ ತರಲು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.
ತಂದೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗಬೇಕು, ಏನೂ ತಂಟೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಭ್ಯನಾಗಿ ನೆಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಂಬು ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡರು.
ಯುವಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದಳು, “ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯ ? “
ಯುವಕ ಹೇಳಿದ, “ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು”
ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಳು, “ಸಾಕು ಸುಮ್ನಿರು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿಂಬು ಹತ್ತೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೀಯ ? ನಿನ್ನ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು !



ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 07:12 AM
Post: #22
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಜೋಗಿಯೊಬ್ಬ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ಕೂಲು ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಂದು ಮರ ಹತ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಳು. ಜೋಗಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ. ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕರ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮರುಗಿತು. ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕರೆದು ಅವಳ ಕೈಗೆ ತನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಯಿಂದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು “ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊ” ಎಂದ.
ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸಿ ನಡೆದ ಕಥೆ ವಿವರಿಸಿದಳು. ಹುಡುಗಿಯ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು, “ಅರೆ, ಇವಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಗಿ ನನಗಿನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನೊ” ಎಂದುಕೊಂಡಳು.
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮಿಡಿ ತೊಟ್ಟು, ಒಳಗೆ ಏನೂ ತೊಡದೆ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಜೋಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂತಳು. ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಜೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕರೆದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅವಳ ಕೈಗಿತ್ತ. ಹುಡುಗಿಯ ಅಕ್ಕ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು “ನನ್ನ ತಂಗಿಗಾದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಬರೀ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ?”
ಜೋಗಿ ಹೇಳಿದ “ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೊ ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊ…!”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 07:13 AM
Post: #23
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಈಜಿನ ಪಾಠ
ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿ ನಿಶಾ ಈಜು ಕಲಿಯಲೆಂದು ಕೋಚ್ ಬಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದಳು.
ಮೊದಲನೆ ದಿನ ಕೋಚ್ ಅವಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸಲು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ.
ಎರಡನೆ ದಿನವೂ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸಲು ಕಲಿತಳು. ಕೋಚ್ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದ.
ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಕೋಚ್ ಕೇಳಿದ, ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೆ ಎಂದು.
ನಿಶಾ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತ ಹೇಳಿದಳು, “ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೊ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಯವೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆರಳು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವೆನಾ ?
!”

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 07:14 AM
Post: #24
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ.
ಯುವಕ: ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಯಾಕೋ ಏನೋ ನನ್ನದು ನಿಗರತಾನೆ ಇಲ್ಲ…
ಡಾಕ್ಟ್ರು: ನಿನಗ ಮದವಿ ಆಗ್ಯದೇನ ?
ಯುವಕ: ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ…
ಡಾಕ್ಟ್ರು: ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಾಳೇನ ?
ಯುವಕ: ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ…
ಡಾಕ್ಟ್ರು: ಸೂಳೀರ್ ಮನ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತೀಯೇನ ?
ಯುವಕ: ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ…
ಡಾಕ್ಟ್ರು: ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಿಸಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನ್ಯಾತಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀಯೇನಲೇ ಸೂಳಿಮಗನ ???!!!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 07:16 AM (This post was last modified: 10-29-2010 07:17 AM by anonka_pyar.)
Post: #25
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಮೊದಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ…ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಉಗುಳು ಹಚ್ಚಿ, ಉದ್ದ ಮಾಡಿ…ಸೀದಾ ಮಾಡಿ…ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ…
ಅಬ್ಬ…ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಪೋಣಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲವಾ ???

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 07:19 AM
Post: #26
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮೋಟು ಲಂಗ

ನಾನು ಹತ್ತನೆ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ…ಅಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೪ ಮನೆಗಳ ನಂತರ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಸಹಪಾಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ (ಹೆಸರು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ) ಇದ್ದಳು, ಅವಳ ತಂಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿದ್ದಳು…ಅವಳೂ ಸಹ ಹೀಗೆ… ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಿಯ ತನಕ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಡು ನೀಲಿ ಸ್ಕರ್ಟು, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಷರ್ಟು, ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಟೈ, ಕಪ್ಪು ಶೂಸ್, ನೀಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ (ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ…ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿರಿ )
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚೂಡಿದಾರ್ …ಎಲ್ಲೋ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉದ್ದದ ಲಂಗ….ಗಾಯತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆ ಇಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು…ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ…
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಂತೂ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ…ಅವಳ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋಪ್ ತೊಗೊತಾಳೆ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಳು…
ನನಗೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಟೈಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ…ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್…
ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗೀತು, ರೆಂಕ್ ಬರುವಷ್ಟಲ್ಲದಿದ್ರೂ ೮೦% ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ…ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡದಂತೆ ದಿನವೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಟಿನೀ ಇಲ್ಲ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎಕ್ಸಾಂ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಜ್ಯೋತಿ ಎಕ್ಸಾಂ ಮುಗಿದ ದಿನ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ
ಅವತ್ತೊಂದೆ ದಿನ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿನ ಮನೇಲೂ ಯುನಿಫಾರಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದು ! ನಾಲ್ಕೂ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಜಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮನೇಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗಸೀನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು…ಜ್ಯೋತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮ್ಯಾಗಸೀನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನೆ ಹಿಂದಿನ ಸಜ್ಜ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು…ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿದರು…
ಅವಳ ಆ ತುಂಡು ಸ್ಕರ್ಟು, ಆ ಮೋಟು ಸಜ್ಜ, ಕುಕ್ಕೂರಗಾಲಲ್ಲೇ ತೆವಳಿ ತೆವಳಿ ಮ್ಯಾಗಸೀನ್ ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾವಿಬ್ಬರು…ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪೂರಾ ಮೇಲೆ ಸರಿದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕರ್ಟು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಸ್ಸು ಈ ನಡುವೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಗುಮಾನ ತೋರಲು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಏನನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಬಚ್ಚಿಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತದ್ದಳೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಫ್ರೀ ಶೋ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ! ತನ್ನ ಸ್ಕರ್ಟಿನಷ್ಟೇ ಉದ್ದವಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ ತನ್ನ ಮಾನರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಳೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ… ಅವಳೂ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ತಿಳಿದದ್ದು !!!ತೀರಾ ಎದುರಿಗೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಏನೂ ಅರಿಯದಂತೆ ಅವಳ ಪೆಚ್ಚಾದ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕೋ ಎನ್ನುವುದೇ ಪೀಕಲಾಟವಾಯಿತು
.

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 07:20 AM
Post: #27
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಭಾವನೊಬ್ಬ ಹರೆಯದ ನಾದಿನಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಕರೆತರಲು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು.
ಸರಿ, ಕಳ್ಳರು ಬೈಕನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಬೈಕನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದರು.
ಭಾವ ನಾದಿನಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆದು ಬರುವಾಗ, ನಾದಿನಿ ತನ್ನ ಲಂಗದೊಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಒಂದೆಳೆಯ ಸರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಳು. ಭಾವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಅರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ, ನಾದಿನಿ ನುಲಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿದಳು.
ಭಾವ ಹೇಳಿದ…ಛೇ….ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬೈಕನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲಾ….
!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 11:36 PM
Post: #28
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ತುಲ್ಲು ಕೇಯೊ ಪುಣ್ಯತ್ಮಾ ಅ೦ದರೆ ತುಣ್ಣೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ ಅ೦ತಾ

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 11:37 PM
Post: #29
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಕನ್ನಡ ಬೈಗುಳ


ನಿನ್ನಮ್ಮನ ತುಲ್ಲು ,ನಿನ್ನಮ್ಮನ ಬೊಸುಡ, ನಿನ್ನಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇಕ್ಕ,ನಿನ್ನಮ್ಮನ ನಿನ್ನಕ್ಕನ್ ,ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟ ಮೇಲ್ ಅವರೇಕಾಯ್ ,
ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಗಾ ನಾನು ರಸಾ ಬಿಡಲಾ ಅಯ್ಯೂ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೆ ದೆ೦ಗ

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

10-29-2010, 11:38 PM
Post: #30
RE: ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಜೊಕ್ಸ್ ಗಳು
ಕಿನ್ಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಶಿಶ್ನ ಹದಿಮೂರು ಇಂಚಿನದು, ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಇಂಚಿನದು
ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿನ ಶಿಶ್ನ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಡುಸಾಗುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಸಿನ ಶಿಶ್ನ ಅವನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೂರರಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ
ಶಿಶ್ನವಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಹಂಸ
ಸ್ವಿಟ್ಝರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಗಂಡಸರು ನಿಂತು ಉಚ್ಚೆ ಉಯ್ಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ
ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿದ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ / ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ
ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿದ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ್ಟ್ ಗಳು ನೆಟ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿರುವುದು.ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.ನಾನು ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲೊಗ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಂಗ್ರಹ- ಅನೋಂಕ ಪ್ಯಾರ್
ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಂತಿದೆ, ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲ
ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

Post Thread